Klargjøring Brigadeøvelse 1Klargjøring Brigadeøvelse 1http://forsvaret.no/media/PubImages/Klargjøring Brigadeøvelse 1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6677Soldater fra Brigade Nord driver klargjøring på Setermoen. Foto: Øivind Baardsen

Uvarslet øvelse styrker beredskapen

Tirsdag 14. juni startet en uvarslet beredskapsøvelse for Hærens Brigade Nord.

​​​For å trene og styrke Hærens operative evne, satte Forsvaret i gang en beredskapsøvelse i Brigade Nord tirsdag 14. juni. Det er vesentlig at øvelsen skal være mest mulig realistisk, og derfor kom den uvarslet på brigadens avdelinger og personell.

​– Hensikten med øvelsen er å teste beredskapssystemet i Brigade Nord og å trene reaksjonsevnen, sier sjefen for Brigade Nord, brigader Eldar Berli.

Øvelsen skal teste interne rutiner, trene reaksjonsevne, forflytting av kampklare styrker over lange avstander og støtte til sivilsamfunnet. Brigadens avdelinger i Østerdalen har vært med på beredskapsøvelsen, men de blir ikke flyttet nordover.

Øvelsen innebærer forflytting av styrker fra Hærens garnisoner i Troms til Finnmark. Forflyttingene vil skje både langs vei og med helikopter. Veiene som blir berørt, er E6 fra Setermoen til Tana og fylkesveiene i Troms fra Skjold til E6 på Heia og Øvergård. 

A​ktiviteten vil pågå utover uka, og det kan bli noe trafikk med tunge kjøretøyer i det aktuelle området disse dagene. Hæren ber derfor alle som ferdes langs veien, om å vise hensyn slik at vi unngår farlige situasjoner i trafikken. Samtidig skal våre vognførere og ledere gjøre sitt for at øvelsen skal gjennomføres på en trygg måte.

Slike uvarslede beredskapsøvelser er viktige for at Brigade nord skal holde høy operativ evne. Hæren ber om publikums forståelse for de ulempene øvelsen måtte innebære, særlig langs veinettet i Troms og Finnmark.

Publisert 15. juni 2016 10:29. av Hæren. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:29.