6jml_MbLL3bFtKW08MOG4-eczUqLATi7bmdhEKn2_586jml_MbLL3bFtKW08MOG4-eczUqLATi7bmdhEKn2_58http://forsvaret.no/media/PubImages/6jml_MbLL3bFtKW08MOG4-eczUqLATi7bmdhEKn2_58.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2735Dette illustrasjonsbildet viser forskjellen mellom KNM Valkyrien og den dobbelt så store erstatteren, KNM Maud.

Blir dobbelt så stor som fregattene

I dag takket logistikkfartøyet KNM «Valkyrien» for seg etter 21 års tjeneste for Forsvaret. Erstatteren blir Sjøforsvarets største skip noensinne.

​Siden 1994 har KNM «Valkyrien» seilt under norsk militær kommando. Fartøyet, med ulike besetninger gjennom årene, har deltatt i operasjoner og øvelser nasjonalt og internasjonalt. Spesielt kan støtten til de norske MTB-ene i 2006–07 i Libanon, og rollen som kommandofartøy i Natos stående minerydderstyrke i 2012 og 2014, nevnes.

– En småstat som Norge må aldri tillate seg å tro at vi får hjelp utenfra hvis vi ikke leverer noe tilbake. Sjøforsvaret må derfor fortsette det langsiktige arbeidet med å bygge opp Norges troverdighet i Nato, sier nestkommanderende for Sjøforsvaret, flaggkommandør Nils Andreas Stensønes.

KNM «Valkyrien» har i sin 21 år lange tjeneste bidratt til å gi kampsystemene økt tilgjengelighet og utholdenhet gjennom å utføre logistikkoperasjoner der fartøyene befinner seg. Operasjonskonseptet har basert seg på mobilitet og fleksibilitet.

– Nordområdene har stor strategisk betydning for Norge. Disse områdene er utpreget maritime. Sjøforsvaret må derfor kunne operere i nord over tid – både i havområdene og langs kysten. Uten medbragt logistikk vil vår evne til å overvåke nasjonens viktigste områder bli betydelig redusert, sier Stensønes.

KNM «Maud» vil bli det største skipet noensinne for Sjøforsvaret. Primæroppgaven blir å støtte maritime styrker med etterforsyninger.

– Etablering av mobil logistikk er nødvendig for å ivareta et innsatsforsvar både hjemme og ute. Vi må kunne støtte fartøyene der de er, sier Stensønes.

Kommandørkaptein Bjørn-Ove Stikholmen er en av prosjektlederne i FLO.

­– En av våre hovedoppgaver er å sørge for en kontinuerlig modernisering av Forsvaret. Sjøforsvaret har de siste årene vært gjennom et teknologisk generasjonsskifte, og KNM «Maud» er siste eksempel på hvorfor Norge har en av Europas mest moderne mariner, sier Stikholmen.

Anskaffelsen av KNM «Maud» drives av et eget prosjekt i Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP). FLO har siden sommeren 2014 fulgt byggingen av «Maud» ved Daewoos verft i Sør-Korea. De følger opp prosessen og rapporterer fremdriften hjem til Norge.

– Det er utfordrende å følge opp både design- og byggeprosessen ved verdens nest største verft.  Det er naturlig nok en totalt forskjellig kultur i Sør-Korea enn vår egen, og våre ingeniører får virkelig brynet seg både på kulturforståelse og teknologi. Men både dialogen og samarbeidet er godt, og prosjektet går i henhold til planen, sier Stikholmen.


For å se og hente bilder og mer info, klikk her.

Pressekontakt, Sjøforsvaret:
Kapteinløytnant Thomas Gjesdal
Mobil: 926 52 749
E-post: gjesdal@marinen.no

Pressekontakt, FLO:
Simen Rudi
Mobil: 990 94 522
E-post: simen.rudi@gmail.com

FAKTA om KNM «VALKYRIEN»

KNM «Valkyrien» er utrustet for å løse en rekke ulike oppdrag innen etterforsyning, teknisk vedlikehold, slepeoperasjoner og annen assistanse til Sjøforsvarets kampfartøy.

  • Bygget i 1981 til sivile formål.
  • 4. februar 1994 overleverte Farstad shippingfartøyet til Sjøforsvaret. Orlogskaptein Leif Gunnar Larsen heiste kommando ved hovedkaien HOS som første militære skipssjef.
  • Gudmor: Ann Gerd Stenhaug (fr. Kilhus).
  • Dagens KNM «Valkyrien» er det femte KNM-fartøyet som bærer dette navnet. De forrige har vært en kanonskonnert, en torpedodivisjonsbåt, et moderskip for torpedobåter og en ombygd korvett.
  • I 2003–04 var «Valkyrien» på slepebåtberedskap
  • I 2006–07 støttet «Valkyrien» de fire norske MTBene som da var på fredsbevarende oppdrag i Libanon. (UNIFIL II i perioden 24.10.06–30.04.07)
  • Kommandofartøy for SNMCMG1 i to perioder, 2012 og 2014 (19.01.12–31.07.12 og 09.04.14–23.05.14).
  • I 2010 ble fartøyet ombygd til å fungere enda bedre som et kommandofartøy (nytt ops-rom) og fikk utvidet forlegningskapasiteten. I tillegg gjennomførte fartøyet den første fulle generalmønstringen og ble sertifisert til KK2.
  • Fartøyet har i nyere tid deltatt på flere internasjonale øvelser. Hovedoppgavene til fartøyet har som oftest vært å være logistikkfartøy for mindre enheter (MTB-er, mineryddere, UVB og stridsbåter), men fartøyet har også støttet fregatter og større fartøy med drivstoff.
Publisert 22. juni 2015 10:51. av Thomas Gjesdal, Sjøforsvaret. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:23.