6. januar 2016 trådte Hærens første kommandersersjanter inn ved en høytidelig og verdig seremoni med generalmajor Johannessen og sersjantmajor Wenneberg tilstede. // 6th of January 2016 the Commanding General appointed First Sergeants (OR8/E8) to the Norw6. januar 2016 trådte Hærens første kommandersersjanter inn ved en høytidelig og verdig seremoni med generalmajor Johannessen og sersjantmajor Wenneberg tilstede. // 6th of January 2016 the Commanding General appointed First Sergeants (OR8/E8) to the Norwhttp://forsvaret.no/media/PubImages/AA_kommandersjt_10.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=49046. januar 2016 trådte Hærens første kommandersersjanter inn ved en høytidelig og verdig seremoni med generalmajor Johannessen og sersjantmajor Wenneberg til stede.
6. januar 2016 trådte Hærens første kommandersersjanter inn ved en høytidelig og verdig seremoni med generalmajor Johannessen og sersjantmajor Wenneberg tilstede. // 6th of January 2016 the Commanding General appointed First Sergeants (OR8/E8) to the Norw6. januar 2016 trådte Hærens første kommandersersjanter inn ved en høytidelig og verdig seremoni med generalmajor Johannessen og sersjantmajor Wenneberg tilstede. // 6th of January 2016 the Commanding General appointed First Sergeants (OR8/E8) to the Norwhttp://forsvaret.no/media/PubImages/PKM_kommandersjt_5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4903Wenneberg (t.v.) og generalmajor Odin Johannessen (t.h.) ønsker Hærens første kommandérsersjanter velkommen.

Bygger opp spesialistkorpset

En merkedag for Hæren. En merkedag for Forsvaret. Dagen da Hærens første kommandérsersjanter høytidelig trådte inn i det ferske, men stolte spesialistkorpset hadde kommet.

​​​​​​​​Årets første dag kan skrives ned i boken som en merkedag i Hærens historie. Ikke siden 1929 har Hæren hatt et spesialistkorps, men onsdag 6. januar trådte de nye kommandérsersjantene inn under en høytidelig seremoni på Forsvarets veteransenter på Bæreia. Med Hans Majestet Kongens Gardes signalkorps til stede, ble gradsovergangen gjennomført på en helt ny og verdig måte.

– Hær​ens ryggrad                                                      

Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Odin Johannessen åpnet dagen med å legge vekt på soldatyrket. 

– Vi har vært så heldige at vi har fått lov til å få anerkjent yrket vårt – soldatyrket. Dette på en slik måte at vi nå ikke bare kan få anerkjennelse for å bli gode i bredden, men også i dybden, sa Johannessen.

Spesialistkorpset gjør at Hæren nå slipper å starte helt på nytt hver sesong. Hver og en av offiserene trådte opp til generalinspektøren og Hærens sersjantmajor, Rune Wenneberg, og trådte så inn i sersjantrekkene med ferske distinksjoner på brystet. 

Spesialistkorpset har kommet som et resultat av flere faktorer – først og fremst fordi Hæren har endret karakter. Hæren har gått fra å være en styrkeprodusent som leverte noe som kanskje skulle benyttes, til å bli en gripbar og operativ hær. 

Hæren skal forsvare Norge og spesialistkorpset med sjefssersjantene i spissen, som vil bli Hærens ryggrad. Samtidig er det fortsatt offiserene som fører kommando, og som har ansvaret.

​– ikke et klasseskille                                                 

​​Noen av bekymringene overfor den nye ordningen, er at det nå vil bli et klasseskille i Hæren. Det er gjensidig respekt og forståelse for de forskjellige rollene som gjør at den nye ordningen vil gjøre Hæren bedre. Generalmajoren understreket at det ikke skal bli noe klasseskille.

– På fotballbanen har alle ulike roller, og uansett hvilken rekke du måtte stå i, er du helt avhengig av samvirke mellom dem. Uten samvirke blir det ingen fotballkamp, sa han. 

Etter 25 år som offiser leverte sersjantmajor Wenneberg inn sine offiserdistinksjoner i sommer. Han understrekte også at han ikke har angret ett sekund etterpå̊. Med stram linje og tale tok han imot de nye kommandérsersjantene. Det er fortsatt mye som skal bestemmes i forbindelse med innføringen av spesialistordningen, og kommandersérsjantene har fått en helt unik mulighet til å bidra til å forme den til det beste.                                                                   

– i Verde​​​nsklasse

Den nye ordningen gjør det mulig å bygge en av verdens beste hærer, selv om den kanskje er blant de minste. Bare én av seks får lov til å avtjene førstegangstjeneste, og av dem er det bare 1 av 12 som får bli grenader. Ingen andre lands spesialstyrker kan nærme seg slike seleksjonstall. Sersjantmajor Wenneberg er ikke i tvil om hvilken mulighet han har fått: 

– Jeg har aldri hatt mer påvirkningskraft enn nå, og det samme kommer til å gjelde dere, fortalte han til de nyutnevnte kommandérsersjantene.

Den nye spesialistordningen harmoniserer godt med personellstrukturen i flere andre Nato-land, men sersjantmajoren understreket at Norge skal lage sin helt egen ordning. 

– Vi skal låne det beste fra andre lands ordninger. Mest av alt skal vi basere ordningen på våre behov og vår kultur, og da vil vi utvikle et spesialistkorps i verdensklasse.​

Publisert 7. januar 2016 13:49. av Anette Ask (tekst og foto) og Philip McGowan (foto), Hæren. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:26.