Etterretningstjenesten legger fram Fokus 2015

Etterretningstjenesten legger torsdag 12. februar klokka 10 fram sin åpne vurdering, Fokus 2015 i Forsvarsdepartementets lokaler i Glacisgate 1.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil innlede før sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen vil presentere vurderingen.

Fokus 2015 gir innblikk i geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstakere og for opinionen.

Etter presentasjonen vil både forsvarsministeren og sjef for Etterretningstjenesten være tilgjengelige for intervjuer.

Det er femte gang Etterretningstjenesten utgir en åpen vurdering.

Priv. til red.:

Vi anmoder om forhåndspåmelding og intervjuforespørsler innen onsdag 11. februar klokka 1600 til e-post: milinfo@fd.dep.no

Kontaktperson:
Oberstløytnant Eystein Kvarving tlf 990 92 005

Pressekontakt for forsvarsministeren:
Marita I. Wangberg, tlf 905 12 319 eller Forsvarsdepartementets pressevakt, tlf 23 09 60 11.

Kontaktperson for sjefen for Etterretningstjenesten:
Kim Gulbrandsen tlf 474 58 834 eller 23 09 49 39
Publisert 10. februar 2015 13:04. av Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 10. februar 2015 13:44.