F-35 landingssideF-35 landingssidehttp://forsvaret.no/media/PubImages/CTOL front twilight-frontbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3781

Hva er våre forventninger til Forsvarets nye kampflyflåte?

I forbindelse med avdukingen av det første norske F-35 kampflyet, som finner sted i Texas USA, vil det være muligheter for pressen til å delta på F-35 rollout-seminar i Fanehallen, Akershus festning i Oslo, tirsdag 22. september.

​​

Seminaret starter klokka 12:30 og varer til cirka kl. 18:00. Det vil også være livesending fra roll-out seremonien i USA fra Fanehallen med start kl. 17:00 norsk tid.

​Seminaret er et samarbeid mellom Kampflyprogrammet og Luftmilitært samfund. 

Oberst Sigurd Fongen i Kampflyprogrammet, og oberstløytnant Bjørge Kleppe, sjef 338 skvadron, vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål til pressen i Fanehallen. ​

Avgjørende for forsvarsevnen

Anskaffelsen av F-35 er en milepæl i moderniseringen av Forsvaret, og er helt sentral i den videre utviklingen av norsk forsvarsevne. F-35 er helt avgjørende for norsk forsvarsevne og for å avskrekke en eventuell motstander mot å bruke militær makt mot Norge.

Utviklingen av F-35 går i all hovedsak som planlagt, og i sommer ble den første amerikanske F-35-skvadronen stridsklar.

Flyene Norge får levert i år vil brukes for å trene norske flygere i USA. Første F-35 kommer til Norge i 2017 og kan begynne å overta oppgaver fra F-16 i 2019.

Både forsvarsministeren, forsvarssjefen og generalinspektøren for Luftforsvaret vil være til stede i USA for å ta i mot det første norske F-35 flyet som skal overleveres Luftforsvaret.

– Dette blir en milepæl for Forsvaret. F-35 er avgjørende for den videre moderniseringen av Forsvaret, og kampflyet tilfører en rekke kapasiteter som vi aldri har hatt tidligere, sier forsvarsministeren.

De nye F-35 kampflyene vil være et løft for hele Forsvaret. Vi styrker vår egen operative evne, og vi styrker den allierte sikkerheten.​

 Program

 

 

Program - F-35 rollout-seminarProgram - F-35 rollout-seminar<p>​Debattleder: Brigader Inge Kampenes, Forsvarsdepartementet<br><br>Program tirsdag 22. september:<br>1200-1230: Frammøte og enkel servering <br>1230-1240: Velkommen ved brigader Øyvind Kirsebom­ Strandman,­ leder­ Luft­militært Samfund. Innledning ved brigader Inge Kampenes<br>1240-1340:­­ S­tatus ­F­35-­programmet ­ved­ oberst­ Sigurd ­Fongen, ­Kampfly­programmet­ i FD<br>1340-1415:­ Are we ready for F-35? Av Dr. Andrew Tyler, CEO Northrop Grumman Europe<br>1415–1425: Pause<br>1425-1445:­­ Joint­ Strike ­Fighter­ i ­et ­sjømakt­perspektiv ­ved ­kontre­admiral­ Lars Saunes, generalinspektør for Sjøforsvaret<br>1445-1510: Hva bør det norske samfunnforvente seg av Forsvarets nye<br>1515-1545: Kampfly ­F-­35? ­ved­ journalist­ Kjell­ Dragnes<br>Hvilke forventninger har norsk industri ­til ­F­- 35 ­som­ nytt ­norsk­ kampfly? ved­ Harald ­Aarø, ­EVP­ Business Development & Strategy Kongsberg gruppen<br>1545-1615:­ ­Debattperiode <br>1615–1645: Pause med servering<br>1650: Introduksjon til rollout av den første norske F-35, ved statssekretær Øystein Bø<br>1700:­­ Roll-out overføring fra USA. <br>1800: Oppsummering og avslutning ved leder for Luftmilitært samfund</p>


Påmelding

Det er muligheter for å delta på deler av, eller hele seminaret.
Påmelding sendes innen mandag 21. september kl 15:00 til sroen@mil.no
 
Oberst Sigurd Fongen i Kampflyprogrammet, og oberstløytnant Bjørge Kleppe, sjef 338 skvadron, vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål til pressen i Fanehallen

For ytterligere spørsmål til seminaret i fanehallen og eventuelle kommentarer fra F-35 roll-out seremonien fra Fanehallen, ta kontakt med kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stian Roen på 915 24 068. ​

Publisert 18. september 2015 10:21.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:24.