Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016Hans Majestet Kongen, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under seremonien. / The Armed Forces Memorial Day 2016Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016Hans Majestet Kongen, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under seremonien. / The Armed Forces Memorial Day 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/20161106JPH_0049.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7923Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016. Foto: Jostein Hestdal / Forsvaret
Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016Hans Majestet Kongen, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under seremonien. / The Armed Forces Memorial Day 2016Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016Hans Majestet Kongen, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under seremonien. / The Armed Forces Memorial Day 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/20161106JPH_0042.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7919Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016. Foto: Jostein Hestdal / Forsvaret
Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016Hans Majestet Kongen, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under seremonien. / The Armed Forces Memorial Day 2016Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016Hans Majestet Kongen, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under seremonien. / The Armed Forces Memorial Day 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/20161106JPH_0092.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7918Hans Majestet Kongen var tilstede under minnemarkeringen på Akershus festning. Foto: Jostein Hestdal / Forsvaret
Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016Hans Majestet Kongen, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under seremonien. / The Armed Forces Memorial Day 2016Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016Hans Majestet Kongen, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under seremonien. / The Armed Forces Memorial Day 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/20161106JPH_0738.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7916Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016. Foto: Jostein Hestdal / Forsvaret
Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016Hans Majestet Kongen, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under seremonien. / The Armed Forces Memorial Day 2016Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016Hans Majestet Kongen, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under seremonien. / The Armed Forces Memorial Day 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/20161106JPH_0078.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7917Kransenedleggelse på festningen under Forsvarets minnedag 6. november 2016. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen talte under seremonien. Foto: Jostein Hestdal / Forsvaret

Hedret de falne

Forsvarets minnedag hedrer og minnes dem som har mistet livet i Forsvarets tjeneste i og utenfor Norge.

​​Målet til Forsvaret er alltid å gjennomføre oppdragene våre uten tap av liv, men vi kan aldri utelukke at ting går galt. 

Selv om våre soldater er godt forberedt og Forsvaret gjør alt vi kan for å minimere risiko, kan Forsvarets personell likevel bli utsatt for tragedier. 

Minn​es de falne

Derfor har vi Forsvarets minnedag, der vi hedrer og minnes dem som har mistet livet i tjeneste. 

​Markeringen finner sted første søndag i november hvert år. 

Minnedagen er også en markering overfor pårørende og en utstrakt hånd til alle som bærer arr på kropp og sinn som et resultat av tjeneste i Forsvaret.

Årlig tradisjon

Hans Majestet Kongen var tilstede under årets markering på Akershus festning, der det hvert år er kransenedleggelse i Museumsgården og en minnegudstjeneste i Akershus slottskirke. Kongen legger ned krans og forsvarssjefen holder tale. 

Stortingets første visepresident, forsvarsministeren, og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter var i år blant deltagerne på seremonien.​​

Også ved Forsvarets avdelinger rundt om i landet markeres minnedagen med oppstillinger og kransenedleggelser. 

Publisert 29. oktober 2015 11:36.. Sist oppdatert 7. november 2016 15:31.