Frigjøringsdagen og veterandagen 8.mai

Invitasjon til seremoni ved minnesmerket i Trandumskogen ved Sessvollmoen.

- 194 personer ble henrettet i Trandumskogen, «De ofret det kjæreste de eide for at vi skulle få leve»(HKH Kronprins Olav, 1954, Trandumskogen)

Under krigen foregikk det forferdelige ting i Trandumskogen. Denne skogen som i dag fremstår så fredelig, men som under krigen ble brukt som rettersted.

Minnesmerke i Trandumskogen ble avduket i 1954 av HKH Kronprins Olav. Mot sør er det hugd inn en inskripsjon på norsk. Den samme teksten er hogd inn på russisk mot øst - og på engelsk mot vest. På minnesteinen står det skrevet:

I kampen for friheten under krigen 1940-1945 ble her i Trandumskogen 173 nordmenn, 15 sovjetborgere og 6 briter henrettet av fienden.

-Vi lever i en omskiftelig verden og det er få forunt å kunne forutsi morgendagens begivenheter. Norge anno 1940 levde også i troen på trygghet og fred før vi ble okkupert, men da krisen viste seg stod motstandsmenn og kvinner frem med styrke og vilje til å slåss. Det er viktig at den oppvoksende generasjon får et innblikk i den verden våre veteraner har vært en del av, sier Kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen i sin tale under markeringen ved monumentet i Trandumsskogen.

 

Frigjøring av Norge

75 år er gått siden overfallet på Norge. Ullensaker hadde under hele okkupasjonen store tyske troppekonsentrasjoner. 8. mai markeres for 70. gang. 8 mai i 1945 markerte slutten på okkupasjonen av Norge og at vi igjen var et fritt land.

- 8.mai er vår frigjøringsdag. En frigjøringsdag vi feirer med glede, samtidig som vi i vår feiring viser respekt for historien og de umisteliges største offer. Vi skal aldri glemme!

På denne frigjøringsdagen minnes vi med særlig vemod de avskyelige handlinger som ble begått her! Handlinger i en historie som aldri må gjentas!

 

Veterandagen

Kampen for frihet og demokrati ble ikke sluttført i 1945, men utkjempes den dag i dag på ulike steder i verden. Norske soldater har i tiden etter andre verdenskrig blitt sendt ut på ulike oppdrag. Etter andre verdenskrig har norske soldater bidratt i over 100 operasjoner i vel 40 land på 4 kontinent.

8. mai gir oss en mulighet til å uttrykke vår takknemlighet til de av våre soldater som har bidratt på mange vis gjennom ulike tider. Veteraner har på hvert sitt vis i hver sine operasjoner bidratt til å trygge vår plattform for en fredelig eksistens.

-Dette er et sterkt vitnesbyrd om at konflikter i en tilsynelatende fjerntliggende del av verden, kan få store implikasjoner for oss også her i nord. I mange tilfeller har vi ivaretatt vår trygghet her hjemme ved å delta ute hvor konfliktene har sin opprinnelse, sier kontreadmiral Sommerfelt-Pettersen.

På denne veterandagen takker vi alle veteraner som har bidratt på ulike vis gjennom tidene. Vi takker for alle bidrag i de mange fasettene som maler vår historie.

Vi takker også veteranenes nærmeste pårørende som har sett dere reise og har måttet leve med usikkerhet og angst for sine.

Vi må aldri glemme at denne friheten har kostet!

Program for dagen:

Seremonien starter kl 1100 med musikk fra Jessheim/Hovin/Mogreina skolekorps

  • Åpning ved Øvre Romerike Forsvarsforening – Leder, Knut Skreden.
  • Tale for dagen- Kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen, sjef Forsvarets sanitet.
  • Andakt- Major Hanna Hagen Brow, feltprest Forsvarets sanitet.

Fakta:

På Trandum lå 25 panzerdivisjon Norwegen, og i 1944 og 45 holdt tyske panserjegere til på Trandum. På Gardermoen var det totalt 3 leire med til sammen om lag 2000 fanger. Den største leiren var Quistebo, som lå i nærheten av der dagens hovedterminal på flyplassen ligger. Leiren Garderfjell lå på vegen mellom Gardermoen og Trandum og ble opprettet i 1944. Her var det om lag 400 krigsfanger, og så til sist hadde vi leiren Trandum som var en leir for sivilarbeidere – menn, kvinner og barn (Ostarbeiterlager). Her var det på det meste om lag 1500 fanger.

Det var mange russiske krigsfanger i Norge under krigen. Tyskernes byggevirksomhet krevde arbeidskraft og mange av krigsfangene ble deportert hit av den tyske Wehrmacht. Ved frigjøringen var det faktisk over 78 000 krigsfanger i Norge.


Priv. til red.:

Medier inviteres til å overvære seremonien som vil vare i ca 30 minutter. I tillegg vil det være muligheter for Intervjuer med deltakerne i etterkant av seremonien.

Oppmøte ved monumentet, seremonien starter klokken 11:00

Kontaktpersonr:
Informasjonsoffiser Forsvarets sanitet, Margrethe Meyer Bratt, mobil 930 540 21

Publisert 7. mai 2015 15:58. av Sondre Lindhagen Nilssen, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:22.