Soldater fra HV-14Soldater fra HV-14http://forsvaret.no/media/PubImages/010615-oevelse-HV-14.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2438Soldat frå HV-14 på øving i 2014.

Heimevernet øver på Helgeland

1100 lokale HV-soldater fra store deler av Nordland skal i uke 23 trene på å beskytte mennesker og viktige funksjoner i samfunnet.

Øvelse Helgeland omfatter åtte HV-områder (tilsvarer kompanier) og HV-befal som skal trene på å løse beskyttelsesoppdrag fra Tysfjord i nord og til fylkesgrensa mellom Nordland og Nord-Trøndelag i sør .

Milit​​​ært-sivilt

– Sammen med enkelte militære avdelinger, og ikke minst sivile samarbeidspartnere skal vi trene på samarbeid og løsing av kriser. Samtidig skal vi selv trene på HV-oppdrag, opplyser sjef i HV-14, oberstløytnant Ove Ranum.

Oberstløytnanten skal sammen med sin stab lede øvelsen, og kommer til å vektlegge å gjennomføre en god og rask innrullering av mannskaper slik at soldatene hurtig kan settes til å løse oppdrag.

– Vi skal sikre objekter, samt overvåke og kontrollere terreng og veiakser i øvingsområdet. Samtidig som soldater og befal selvfølgelig skal på skytebanen, drive sanitetstjeneste, bruke kart og kompass og skal gjennom andre tradisjonelle militære leksjoner, sier Ranum.​

De første som møter en trus​sel

Han er opptatt av at distriktet han leder skal ha en høy og god beredskap.

– HV skal ha kapasitet, reaksjonsevne og tilgjengelighet, noe som i sum blir vår beredskap. I dette ligger at vi høyst sannsynlig er de første som møter en land eller sjøtrussel. Når sivilbefolkningen risikerer å måtte søke tilflukt i kjelleren, er det HV-soldaten som står på post og beskytter, sier Ranum.

P​riv. til red.

Ta gjerne kontakt for å være med ut på øvelsen. Ta også kontakt dersom dere ønsker telefonintervjuer, tekst og/eller bilder (og til en viss grad film).

Kontaktperson for media: Rolf K. Ytterstad, presseoffiser/kapteinløytnant. Telefon 995 89 510. Epost: rolfy10@gmail.com

Fakt​​a 

  • Øvelse Helgeland går av stabelen i perioden 30. mai til 5. juni
  • Anslagsvis 1100 HV-soldater og befal er med på øvelsen
  • Øvelsen foregår i følgende kommuner: Tysfjord, Hamarøy, Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, Rana, Hemnes, Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Leirfjord
  • Følgende avdelinger er med på øvelsen: HV-14 med sin distriktsstab og stabens mobiliseringstillegg, åtte HV-områder (kompanier), Cyberforsvaret i Bodø og Mosjøen, 132 luftving i Bodø, Nasjonal logistikkommando og Forsvarets logistikkorganisasjon/Bjerkvik tekniske verksted.
Publisert 1. juni 2015 09:50. av Heimevernet, HV-14. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:22.