Medaljeparade for norske styrkebidrag til Mali

29.mai 2015 kommer kontingent II av The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) hjem til Norge.

​​​​​​​​​​Om lag 50 norske soldater mottar fredag 29.mai, under en høytidelig seremoni på Akershus festning, sine operasjonsmedaljer for innsats i Mali fra sommeren 2014.

Styrken som mottar operasjonsmedalje er i tillegg til nylig hjemkommet MINUSMA II, MINUSMA I/TEF M&K og TEF Timbuktu. Det er første gang operasjonsmedalje Mali, deles ut.
 

Program fredag 29.mai 2015

Kl 10.45 - 11.15 - Info om Mali
Kl 11.15 - 11.45 - Info om det «å komme hjem»
Kl 12.00 - 12.45 - Lunsj (Lukket arrangement)
Kl 13.00 - ca. 14.00 - Medaljeparade (operasjonsmedalje og hjemmeheltmedalje)
 

Medaljeseremoni

Medaljene vil bli overrakt av generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø.
Regjeringen vil være representert ved forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, og hun vil tale under seremonien.
  

Om bidraget

Det norske bidraget i Mali har vært del av et nybrottsarbeid i FN.  For første gang har en internasjonal styrke bidratt med etterretning og analysearbeid. Det er informasjon som blir stadig viktigere for at FNs overordnede oppdrag skal lykkes. Gjennom høy kompetanse og dyktig militært håndverk har den norske avdelingen i praksis bidratt til å modernisere FNs fredsoperasjoner.
 
Theatre Enabling Force, Maskin&konstruksjonskompaniet/ Ingeniørbataljonen/ Brigade Nord (TEF M&K) har på en forbilledlig måte konstruert og etablert velfungerende leirer i Mali. FN berømmer arbeidet og det er klart at etableringen er blitt en modell for hvordan slikt arbeid kan gjøres. TEF Timbuktu, har også gjennom NORDEFCO-samarbeidet, utdannet på etablering med norsk basemateriell i Norge, utlånt etableringsmateriell (maskiner og verktøy) og støttet som mentorer for svenske militære styrker under baseetablering i Timbuktu.
 
Påmelding utbes innen 10.00 fredag 29. mai til, major Vegard Finberg, forsvarssjefens pressetalsmann, 95 30 36 36 (vfi@fd.dep.no)
Ved påmelding anmodes det om å oppgi spesifikke ønsker om intervjuer, antallet dere møter med og om dere ønsker å ta del i programmet i forkant av medaljeparaden. Enkeltpersoner vil være tilgjengelig for intervjuer omhandlende tjenestetiden i Mali.

Oppmøte for dekning av medaljeparaden, senest 12.40 i vakten på Akershus festning.
 
Tildeling av «Hjemmeheltmedaljen» er en seanse, hvor barn hedres for sin innsats på hjemmebane når en av deres foresatte har tjenestegjort i utlandet. Medaljen overrekkes av Forsvaret og er en heder til de unge som tar ansvar og belastningen hjemme mens deres foresatte ​
Publisert 28. mai 2015 15:46.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:22.