sjefsbytteHV-16_2sjefsbytteHV-16_2http://forsvaret.no/media/PubImages/sjefsbytteHV-16_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2305Ole Kristian Karlsen fra Vågan i Lofoten (innfelt) skal lede blant annet disse soldatene som her befinner seg på en fjelltopp på Værøy i Lofoten. Bildet er fra HV-16 sin øvelse Njord høsten 2014.
_MG_0043-1_MG_0043-1http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_0043-1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2304Generalinspektør for heimevernet, Tor Rune Raabye (til venstre), stod for innsettelsen av oberst Ole Kristian Karlsen under en seremoni i Bjerkvik i Nordland torsdag formiddag.

Ny lokal heimevernssjef

Oberst Ole Kristian Karlsen overtok i dag stillingen som sjef i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16).

​Den lokale tilstedeværelsen Heimevernet har over hele landet gjør at HV med stor sannsynlighet vil være de som møter en potensiell motstander først. "Naboen og arbeidskollegaen din" er en av de 3600 soldatene i Troms og nordre Nordland som beskytter sine lokalsamfunn.

Som militær territorielt ansvarlig (se faktaboks) er oberst Karlsen den som militært "eier" landjorda og kystsonen i sitt HV-distrikt på vegne av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter.

– HV har rask reaksjonsevne. Siden våre folk bor og jobber lokalt, vil de være raskt på plass når det er behov for dem. For at vi skal bli bedre til å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, må vi være villige til å prioritere de tingene som gir operativ effekt, og som gjør at våre soldater lykkes når de løser oppdrag, sier Karlsen.

Som eksempel på prioriteringer nevner han samarbeidet med sivile samarbeidspartnere.

– Spesielt siden gode relasjoner og kunnskap, også om hverandre, er avgjørende for å lykkes i krise/krig, sier han.

Obersten kommer også til å prioritere utdanning og trening av befalet i HV-distriktet.

– Dette for å sikre at de har den kompetansen som er nødvendig for at de skal kunne lede sine mannskaper på en god måte.

– Når det er sagt. Jeg gleder meg storligen til å være med på å videreutvikle HV generelt og HV-16 spesielt for at vi skal bli enda bedre, enda mer operative, og kunne reagere med enda større effekt når det kreves.

Det var Generalinspektør for Heimevernet, Tor Rune Raabye, som stod for sjefsskiftet under en seremoni i distriktets hovedkvarter i Bjerkvik i formiddag.

– Oberst Karlsen er med sin varierte bakgrunn særdeles godt egnet til å lede HV-16 videre. Jeg står bak han, og jeg har full tiltro til at han vil fylle sjefsrollen på en god måte. Jeg er veldig fornøyd med at han overtar sjefsstolen i HV-16, sa Raabye i sin tale.

 

 

Fakta om HV-16Fakta om HV-16<p>​</p><ul><li>Å være militær "grunneier"/territorielt ansvarlig vil si å ha det daglige ansvar for lokal planlegging og ledelse av operasjoner i fred, krise og krig innen eget kommandodistrikt. Med egne og tildelte styrker, etter gjeldende operasjonsplaner- og ordrer, direktiver, konsepter og instrukser. I tillegg å ha daglig ansvar for lokalt samarbeid, samvirke og nettverksbygging med sivile partnere og lokale myndigheter som politidistrikter, fylkesmenn, kommuner, relevante etater og næringsliv av særlig samfunnsviktig karakter .<br></li></ul><ul><li>Nord-Hålogaland HV-distrikt 16 består av 41 kommuner fra Tysfjord i sør, inkludert Lofoten og Vesterålen, og til grensa mellom Troms og Finnmark i nord.</li><li>HV-16 har 3600 soldater og befal, fordelt på 19 områder (kompanier).</li><li>Ole Kristian Karlsen overtar jobben etter Rune Solberg, og kommer fra jobb i Hærstaben på Bardufoss. Solberg er midlertidig brigader i FN sin misjon i Sudan.</li><li>Ole Kristian Karlsen kommer opprinnelig fra Vågan kommune i Lofoten. Han har tidligere tjenestegjort i Libanon, på Balkan og i Afghanistan. Han har også vært bataljonssjef for Artilleribataljonen på Setermoen.</li></ul>http://forsvaret.no/kultur/musikk/faktaboks-ny-lokal-heimevernssjef


Publisert 21. mai 2015 14:02. av Rolf K. Ytterstad, Heimevernsstaben. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:22.