Norge overtok Baltic Air Policing oppdraget i dag 30 april 2015, etter Italia. Her tar et av de norske F-16 flyene av fra Siauliai Air Base i Litauen hvor det norske detachmentet skal være i 4 måneder / A Norwegian F-16 fighter plane during take off fromNorge overtok Baltic Air Policing oppdraget i dag 30 april 2015, etter Italia. Her tar et av de norske F-16 flyene av fra Siauliai Air Base i Litauen hvor det norske detachmentet skal være i 4 måneder / A Norwegian F-16 fighter plane during take off fromhttp://forsvaret.no/media/PubImages/300415BAP01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2172

Presseinvitasjon

Nato inviterer pressen til Šiauliai Air base i Litauen

​​​​​​​Fredag 1. mai gikk norske jagerfly på beredskap for å sikre luftrommet over de baltiske landene. Flyene vil stå på beredskap i Litauen frem til september.

Nato inviterer pressen til Šiauliai Air base i Litauen den 20.mai. Her vil mediene få anledning til å overvære en simulering av scramble med norske jagerfly. I tillegg vil  pressen få anledning til å være med i et Spartan transportfly og fotografere/filme to norske F-16 jagerfly på vingene (​lasteluka på transporflyet vil åpnes).

Det vil bli gitt orienteringer om Baltic Air Policing.

Det vil bli gitt anledning til intervjuer med sentrale aktører for bidraget.  

De baltiske landene Estland, Litauen og Latvia har siden 2004 vært medlemmer av Nato, men har ikke selv kapasitetene som trengs for å drive luftkontroll(Air Policing) av eget luftrom. Denne kapasiteten og beredskapen, Quick Reaction Alert (QRA), blir ivaretatt av andre Nato-medlemsland på rundgang.

1.mai overtok Norge QRA-beredskapen fra Italia ved Šiauliai Air Base i Litauen. Selv om Norge har hovedansvaret, vil Italia fortsette å være til støtte for alliansen. I tillegg støtter Storbritannia oppdraget fra sin etablerte base, Ämari Air Base i Estland, og belgiske F-16 støtter fra sin base i Polen. 

Priv. til red.

Redaksjoner som ønsker å dekke seremonien må melde inn navn med passnr. til deltakende personell på mail til sroen@mil.no innen mandag 18.mai kl. 12:00.

Oppmøte i hovedvakta på Šiauliai flybase senest kl. 08:00 onsdag 20. mai.  Der vil media bli møtt av en representant for det norske luftforsvaret.

Basen i Litauen nås lettest ved å fly til Riga, og leiebil derfra til Šiauliai.

Ved praktiske spørsmål rundt akkreditering osv, kontakt presseoffiser Stian Roen som vil være tilstede på basen i Litauen på tlf +47  91524068

Mer informasjon om oppdraget finner du her: http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/bapPublisert 13. mai 2015 13:20.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:22.