Det er viktig at alle funn loggføres og lagres elektronisk, slik at veterinærene har full kontroll på alle testreslutatene.Det er viktig at alle funn loggføres og lagres elektronisk, slik at veterinærene har full kontroll på alle testreslutatene.http://forsvaret.no/media/PubImages/VETINSP_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5650Alle funn loggføres og lagres elektronisk.
Eventuelle bakterier oppdages ved å pumpe vann gjennom ett lite filter. Filteret legges deretter i to skåler med selektive vekstmedier og settes i en bestemt temperatur i 1-3 døgn.Eventuelle bakterier oppdages ved å pumpe vann gjennom ett lite filter. Filteret legges deretter i to skåler med selektive vekstmedier og settes i en bestemt temperatur i 1-3 døgn.http://forsvaret.no/media/PubImages/VETINSP_3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5651Bakterier oppdages ved å pumpe vann gjennom et filter.
Veterinærene ved veterinærinspektoratet for FSAN holder til i en mobil konteiner på Rinnleiret, under øvelse Cold Response 2016. Her har de alt de trenger av utstyr for å kjøre prosedyre for blant annet vannprøver.Veterinærene ved veterinærinspektoratet for FSAN holder til i en mobil konteiner på Rinnleiret, under øvelse Cold Response 2016. Her har de alt de trenger av utstyr for å kjøre prosedyre for blant annet vannprøver.http://forsvaret.no/media/PubImages/VETINSP_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5649Veterinærene ved FSAN holder til i en mobil konteiner på Rinnleiret under øvelse Cold Response 2016. Her har de alt de trenger av utstyr for å kjøre prosedyre for blant annet vannprøver.

Fienden ingen ser

Når en stor avdeling lever i primitive forhold i flere dager, øker faren for smittsomme sykdommer. Dette skal veterinærene forhindre under øvelsen Cold Response.

​​​​​​​​​Etter flere døgn i felt skal det ikke mye til før bakteriene florerer, og en hel bataljon kan bli slått ut. Når skadelige bakterier forekommer i mat og vann, tar det ikke lang tid før sykdommene spres videre.

Analyserer vann- og mathygiene
Ved det mobile laboratoriet til vetrinærene ved VET-INSP analyseres vannprøver for å sjekke at vannet ikke er forurenset. Vannet som skal testes pumpes gjennom et filter som fanger opp bakterier. Filteret puttes i to skåler med selektive vekstmedier, og settes deretter i varmeskap ved bestemte temperaturer i 1-3 døgn. På denne måten kan man fastslå om det finnes tarmbakterier i vannet. Det kan også gjøres analyser av mat fra kjøkken og hygieneprøver av benker og ustyr.​

Biologisk grensekotroll

Under øvelsen Cold Response 2016 stiller VET-INSP to team som skal drive med forebyggende helse- og veterinærarbeid. De tar vannprøver, og gjennomfører inspeksjoner på alle kjøkken og vannkilder som brukes under øvelsen. Før øvelsen kontrollerte de også absolutt alt av utstyr som skulle brukes, både norsk og utenlandsk. Dette kalles biologisk grensekon​troll. 

Helt rent

Alt skal være vasket og desinfisert, og om det ikke er rent nok blir det omvask. Smittestoffer fra utlandet kan være med på å skade åkre, husdyrbruk og andre levende organismer.

– Veterinærinspektøren har vært på plass under hele øvelsen og sett på hvordan vi kan hjelpe avdelingene til å etterleve «helse for stridsevne». Vi er fornøyd med innsatsen som er gjort, sier oberst Per Lausund og legger til:

– Vi hadde ikke klart dette uten et godt samarbeid mellom veterinærlagene, alle som har laget mat, etterforsynt vann og organisert feltforlegning.

Publisert 8. mars 2016 22:58. av Synne Ekren (tekst) Julie K. Johansen (foto). Sist oppdatert 28. juni 2016 10:28.