bilde_bifrostbilde_bifrosthttp://forsvaret.no/media/PubImages/bilde_bifrost.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4132Soldater fra HV-16 innsatsstyrke Claymore under deployeringen til Alta, fredag 16.oktober. Foto: Christina Gjertsen, Heimevernet.
telemarksbataljon TMBN porsangmoen porsanger finnmark norge lakselv telemarksbataljon TMBN porsangmoen porsanger finnmark norge lakselv http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_2348.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4172Telemarksbataljon (TMBN) under øvelse Bifrost. Foto: Christina Gjertsen.
IMG_8504IMG_8504http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_8504.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4173For brigaden er det viktig å trene og øve på å flytte styrker hurtig over store strekninger.
Øvelse Bifrost, beredskapsøvelse med Heimevernet og Hæren i Troms og Finmark. Torsdag 15. oktober ble deler av Brigade Nord satt i beredskap. Tropp 3 i kompani C, 2.bn gjør klar til stridØvelse Bifrost, beredskapsøvelse med Heimevernet og Hæren i Troms og Finmark. Torsdag 15. oktober ble deler av Brigade Nord satt i beredskap. Tropp 3 i kompani C, 2.bn gjør klar til stridhttp://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC1343-1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4170Tropp 3 i kompani C, 2.bn gjør klar til strid. Foto: Winnefride Steen.
Øvelse Bifrost, beredskapsøvelse med Heimevernet og Hæren i Troms og Finmark. Torsdag 15. oktober ble deler av Brigade Nord satt i beredskap. Brigaden flytter styrker langs vei fra Rena og Indre Troms til Finmark. Fem Bell 412 helikoptre fra 339 skvadronØvelse Bifrost, beredskapsøvelse med Heimevernet og Hæren i Troms og Finmark. Torsdag 15. oktober ble deler av Brigade Nord satt i beredskap. Brigaden flytter styrker langs vei fra Rena og Indre Troms til Finmark. Fem Bell 412 helikoptre fra 339 skvadronhttp://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC1467.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4171Bell 412 helikoptre fra 339 skvadron under øvelse Bifrost. Foto: Winnefride Steen, Forsvaret.

Reaksjonsevne og samarbeid

Når alarmen går i Brigade Nord, begynner store hærstyrker hurtig å klargjøres til innsats. For både Hæren og Heimevernet handlet øvelse Bifrost om reaksjonsevne og samarbeid.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Under øvelse Bifrost fikk Brigade Nord testet reaksjonsevne og forflytningskapasitet da hele brigadesystemet deltok i øvelsen.

– For brigaden er det viktig å trene og øve systemene i hele Norge. Det er vanskelig å flytte styrker hurtig over store strekninger. En øvelse av denne typen stiller oss derfor ovenfor utfordringer som er realistiske og relevante, sier brigader Eldar Berli, sjef for Brigade Nord.

Det er nettopp reaksjonsevne, hurtig forflytning og samarbeid som har vært hensikten med øvelse Bifrost. Hovedaktørene var Heimevernet og Hærens Brigade Nord, mens Luftforsvaret støtte med helikopter fra 339 skvadron.​

Viktig for videreutvikling av brigaden

Ifølge Berli viser Øvelse Bifrost at Brigade Nord er i stand til å reagere hurtig og med relevante styrker for oppdragsløsning i hele Norge.

– Vi har trent beredskapssystemet vårt og deployert styrker fra alle våre baser til Vest-Finnmark.

Brigaderen understreker at slike operasjoner er krevende:

– Vi skal vi ta med oss erfaringene fra denne øvelsen tilbake for å videreutvikle brigadesystemet.​

Samtrening gir en ekstra dimensjon

Øvelse Bifrost ble avsluttet 18. oktober, og både Hæren og Heimevernet er godt fornøyd med øvingsutbyttet.

– Vi har trent på å forflytte styrker, sikre objekter og koordinere med andre styrker. Vi har også fått øvd på å produsere et taktisk situasjonsbilde, forteller oberst Ole Kristian Karlsen som er sjef for Hålogaland heimevernsdistrikt, HV-16.

Han mener samarbeidet med Hæren om disse oppgavene gir en ekstra dimensjon i øvelsen, noe som totalt sett bidrar til å heve Heimevernets evne til å skape sikkerhet i Troms og Finnmark. Også brigadesjefen i Hæren understreker betydningen av samtrening under øvelse Bifrost.

– Samarbeidet med Heimevernet har vært en viktig del av denne øvelsen. Samtidig har brigaden klart å sende styrker direkte inn i høyintensiv strid, noe som har gitt oss god øvingsverdi, konkluderer brigadesjef Berli.

 

 

Øvelse BifrostØvelse Bifrost<p>I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2015 presenterte Regjeringen en øremerket ekstrabevilgning til en beredskapsøvelse i Troms og Finnmark. Øvelsen omfattet Hæren og Heimevernet. ​</p>http://forsvaret.no/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 20. oktober 2015 11:43. av Alexander Jankov, Hæren. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:50.