Reddet tusener av liv i MiddelhavetReddet tusener av liv i Middelhavethttp://forsvaret.no/media/PubImages/Siem Pilot-2-redningsaksjon-foto-Kripos-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3817Illustrasjonsbildet viser hvordan redningsbåtene nærmer seg et av fartøyene i forbindelse med redningsoppdrag Triton utenfor kysten av Italia. Foto: Kripos.Illustrasjonsbildet viser hvordan redningsbåtene nærmer seg et av fartøyene i forbindelse med redningsoppdrag Triton utenfor kysten av Italia. Foto: Kripos.

Reddet tusener av liv i Middelhavet

Norsk politi og forsvar har reddet over 35 000 migranter ved kysten utenfor Italia og Hellas. Onsdag ble personell hedret for innsatsen i redningsoppdragene og delte noen sterke inntrykk.

​​​​​​​​​​​Omkring 180 tjenestegjørende fra politi, forsvar og sivile aktører mottok politiets medalje for internasjonal tjeneste onsdag.

Stående side om side i sorte uniformer var det ved første øyekast ikke lett å skille personell fra politi og sjøforsvar i Fanehallen på Akershus festning. Kanskje også symbolsk for det sivil-militære samarbeidet i Hellas og Italia, der partene utfyller hverandre godt.

- Samarbeidet mellom politi, forsvar og de andre aktørene har vært utmerket. De har løst oppdraget i fellesskap på en veldig bra måte, og det har vært et gjensidig utbytte, sier assisterende politidirektør, Vidar Refvik.

I talen roste han hvilken forskjell hver enkelte har gjort for migrantene, med fare for sin egen sikkerhet.

Sterke inntrykk på havet

Blant medaljemottakerne treffer vi Bibbi Misje fra Sjøforsvarets sanitet. Hun har vært på Siem Pilot i tre omganger. Der har hun bidratt med helsehjelp til migrantene. Et meningsfylt oppdrag som har lært henne veldig mye.

-  Det har vært sterke scener. Det gir inntrykk å sitte en lørdags kveld med en ung mor som har mistet mannen sin som ligger druknet i likcontaineren ved siden av, sier hun.

Hun forteller videre at personellet er gode på å debriefe hverandre, og at Forsvaret har gode psykologer når noe har vært spesielt vanskelig.

- Når vi står og vinker mens de går i land i Italia, etter at vi er ferdige med et oppdrag, har jeg bare lyst til å ta dem med hjem. Spesielt små barn og de som er hardt skadet som vi har jobbet med i timevis. Men vi må jo bare få dem av gårde og gjøre en profesjonell jobb, sier Misje.

 

 

Personell fra Forsvaret og Politiet mottok i dag Politiets medalje for Internasjonal tjeneste etter at de deltok i Operasjon Triton i Middelhavet. Bibbi Merethe Misje og Tobias Melby var to av Forsvarets personell som mottok medlaje under en seremoni i FaPersonell fra Forsvaret og Politiet mottok i dag Politiets medalje for Internasjonal tjeneste etter at de deltok i Operasjon Triton i Middelhavet. Bibbi Merethe Misje og Tobias Melby var to av Forsvarets personell som mottok medlaje under en seremoni i Fahttp://forsvaret.no/media/PubImages/20161123tk_R2754-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8045Bibbi Misje fra Sjøforsvarets sanitet (venstre) og Tobias Melby fra Kystvakten har begge tjenestegjort i tre omganger ombord på fartøyet Siem Pilot i forbindelse med operasjon Triton. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.Bibbi Misje fra Sjøforsvarets sanitet (venstre) og Tobias Melby fra Kystvakten har begge tjenestegjort i tre omganger ombord på fartøyet Siem Pilot i forbindelse med operasjon Triton. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.
Personell fra Forsvaret og Politiet mottok i dag Politiets medalje for Internasjonal tjeneste etter at de deltok i Operasjon Triton i Middelhavet. Her er det Forsvarets personell som mottar medlajen under en seremoni i Fanehallen på Akersjus festningPersonell fra Forsvaret og Politiet mottok i dag Politiets medalje for Internasjonal tjeneste etter at de deltok i Operasjon Triton i Middelhavet. Her er det Forsvarets personell som mottar medlajen under en seremoni i Fanehallen på Akersjus festninghttp://forsvaret.no/media/PubImages/20161123tk_R2664-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8046Medaljeutdelingen i Fanehallen på Akershus festning gikk puljevis, her er personell fra Sjøforsvaret. Bibbi Misje er nr 2 fra venstre.
Personell fra Forsvaret og Politiet mottok i dag Politiets medalje for Internasjonal tjeneste etter at de deltok i Operasjon Triton i Middelhavet. Her er det Forsvarets personell som mottar medlajen under en seremoni i Fanehallen på Akersjus festning. KonPersonell fra Forsvaret og Politiet mottok i dag Politiets medalje for Internasjonal tjeneste etter at de deltok i Operasjon Triton i Middelhavet. Her er det Forsvarets personell som mottar medlajen under en seremoni i Fanehallen på Akersjus festning. Konhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20161123tk_R2696.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8047Fra høyre: Forsvarssjef Bruun-Hanssen i samtale med sjef Kripos Ketil Haukaas, assisterende politidirektør Vidar Refvik og kontreadmiral Stensønes fra FOH.
Personell fra Forsvaret og Politiet mottok i dag Politiets medalje for Internasjonal tjeneste etter at de deltok i Operasjon Triton i Middelhavet. Her er et bilde av Forsvarets og Politiets personell som mottok medlaje under en seremoni i Fanehallen på AkPersonell fra Forsvaret og Politiet mottok i dag Politiets medalje for Internasjonal tjeneste etter at de deltok i Operasjon Triton i Middelhavet. Her er et bilde av Forsvarets og Politiets personell som mottok medlaje under en seremoni i Fanehallen på Akhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20161123tk_R2718.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8048Hele 181 personer fra politi, forsvar og sivile aktører fikk politiets medalje for internasjonal tjeneste onsdag.

​​

God livserfaring for en ung matros

Tobias Melby er 21 år og trolig yngst av medaljemottakerne denne onsdagen. Han har også vært ute tre runder på Siem Pilot, som båtfører, og har vært midt oppi det: Delt ut redningsvester og berget migranter opp fra vannet utenfor Italias kyst.

-  Oppdraget mitt har dreid seg om det å se båtene og få et bilde av situasjonen, til hvordan vi tilnærmer oss og får dem over i båtene.

- I juli hadde vi to gummibåter som gikk ned. På den første var det mange migranter som lå spredt utover i vannet. Det lå cirka 20 personer rundt båten og fem lenger unna. Vi måtte velge, og prioritere der og da, sier han.

Melby forteller hvor uforutsigbare reaksjonene til migrantene er.

- Noen hopper i vannet selv om de ikke kan svømme, fordi de vil reddes først. Det skaper ringvirkninger og problemer. Men vi har heldigvis to båter og kan gå inn fra to kanter slik at ikke alle går til èn side og båten kantrer.

Den unge matrosen forteller at oppdraget har gitt ham god livserfaring. Skalaen er så stort at han nesten ikke klarer å ta det inn over seg.

Nå er han tilbake som marinematros på KV Senja ved Sortland og patruljerer langs norskekysten og Barentshavet.

Stolt forsvarssjef

Tilbake til Fanehallen. En stolt forsvarssjef har bifalt medaljeseremonien og veksler noen ord med assisterende politidirektør og sjefen for Kripos. Han synes det er flott å hedre personell fra både politiet, fra fartøyene Siem Pilot og Petter Henry von der Koss, i tillegg til eget personell fra Forsvaret.

- De har hatt et felles oppdrag på vegne av den norske stat om å redde flyktninger i Middelhavet. Det har de løst i fellesskap, og nå hedrer vi de i fellesskap. Det er knallbra, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Redningen fortsetter

Det sivile fartøyet Siem Pilot og redningsskøyta Petter Henry von Koss fra Redningsselskapet (RS), fortsetter å seile utenfor Italia og Hellas.

Siden oppdragets begynnelse i fjor har Norges bidrag i Triton reddet i overkant av 28.500 personer. Tallene for operasjon Poseidon er noe over 6.000.​

 

 

Fakta om oppdragetFakta om oppdraget<strong>Operasjon Triton og Poseidon</strong><div><br></div><div><strong>Siem Pilot</strong><br><div>Regjeringen bestemte i april 2015 at Norge skulle bidra med et fartøy til Frontex sin fellesoperasjon Triton i Italia, med innleid sivilt fartøy bemannet av sivilt mannskap, personell fra Forsvaret og politiet.<br>Fartøyet har vært operativt i Italia sien 12. juni 2015.</div><div><br><strong>Petter Henry von Koss</strong><br>Kort tid etterpå besluttet Regjeringen å ta i mot tilbudet fra Redningsselskapet (RS) som stilte et fartøy til rådighet med mannskap fra RS og Politiet. Operasjonsområdet ble Hellas og oppdraget heter Poseidon. Redningsskøyta har vært i operativ drift siden juli 2015.</div><div><br><strong>Frontex</strong><br>Begge operasjoner hører inn under EU-organet Frontex, som samordner landenes kontroll og overvåking av EUs yttergrenser.</div><div><br><strong>Politiet og Kripos</strong><br>Begge oppdragene ledes av politiet. Det operative ansvaret ligger hos Sjef Kripos.​<br><br></div></div>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=52

Publisert 24. november 2016 13:26. av Linda Sannum, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 25. november 2016 08:33.