Rekordmange vil ta offisersutdanning

15. april går søknadsfristen for høyere utdanning i Forsvaret ut. Svært mange har allerede søkt på bachelorutdanningene.

I 2016 var det 1174 søkere som ville ta bachelor i Forsvaret. 11. april, bare dager før fristen går ut, er tallet 1716. Basert på erfaring fra tidligere år forventes en god del søkere helt inn mot søknadsfristen.

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen er godt fornøyd med tallene.

– Personellet er vår viktigste ressurs, og jeg er meget tilfreds med at Forsvaret oppfattes som et attraktivt sted å jobbe, sier Bruun-Hanssen.

 Les mer

 

 

aktuelt_2005_rekordmangeviltaoffiforsvaret_356_dinekarrieremulighet/dine-karrieremuligheter-i-forsvaret/media/PubImages/nytt_kadett_bilde.jpgØnsker du en utdanning og karriere i Forsvaret?Her er oppskriften for deg som syntes Forsvaret virker som en spennende arbeidsplass.aktuelt_2005_rekordmangeviltaoffihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4702


SPENT PÅ OMLEGGING

Forsvaret har samlet all utdanningen under Forsvarets Høgskole og man kan nå søke krigsskole (Bachelor) rett fra videregående. For å bli befal må man nå ha førstegangstjeneste og jobbe som vervet spesialist i etterkant før man kan søke befalsskole.

– Omlegging til nytt personellsystem medfører selvfølgelig en risiko, men det ser altså ut som om mange har blitt motivert av mulighetene som ligger i den nye ordningen.

Sjef Forsvarets høgskole, kontreadmiral Louise Dedichen, mener dette lover godt for det nye utdanningssystemet.

– Det er gledelig at så mange flere vil søke bachelorutdanning.  Jeg tror kampen om plassene på opptaket blir tøffere enn på lenge. Det gjelder å forberede seg godt, sier Dedichen.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2005_rekordmangeviltaoffikarriere_1684_utdanningsoversikt1/utdanning/media/PubImages/opplistingsbilde_utdanning.jpgUtdanning i Forsvaret​En utdanning i Forsvaret gir deg et bredt spekter av kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom en unik kombinasjon av teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en spesialist eller offiser. aktuelt_2005_rekordmangeviltaoffihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4703


FORSVARET ER ETTERTRAKTET

I desember 2017 satte Luftforsvarets flygerskole ny søkerrekord med 1318 søkere, en oppgang på 150% siden 2016.

Hærens grenaderopptak satte også ny rekord med 1862 søkere 1.mars 2017. I 2016 var tallet 1093.

– Høye søkertall til flygerskolen og på grenaderrunden er viktig for å få rekruttert piloter til F-35 og andre flytyper som det satses på, og til den delen av strukturen som skal bestå av profesjonelle soldater og spesialister, sier Bruun-Hanssen.

Publisert 13. april 2018 13:17.. Sist oppdatert 17. april 2018 13:35.