Restriksjonsområde sivile droner JV17Restriksjonsområde sivile droner JV17http://forsvaret.no/media/PubImages/Restriksjonsområde sivile droner JV17.pngKartet viser restriksjonsområdet for bruk av sivile droner under Joint Viking.

Restriksjoner for bruk av droner

For å ivareta flysikkerheten under øvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark har det blitt etablert et midlertidig restriksjonsområde hvor det blir forbudt å bruke sivile droner.

​​​Sivil dronevirksomhet i og rundt områder hvor det foregår militære øvelser utgjør en meget stor sikkerhetsmessig fare for flysikkerheten.

Forsvaret har etter dialog med politimesteren i Finnmark anmodet Luftfartstilsynet om å få opprettet et midlertidig restriksjonsområde som etablerer et generelt forbud mot bruk av sivile droner under øvelse Joint Viking 2017.

Luftfartstilsynet fastsatte den 22. februar 2017 en forskrift om etablering av et midlertidig restriksjonsområde hvor all flyging med modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord, uansett formål, og som ikke er en del av øvelsen, er forbudt. Restriksjonene gjelder fra og med 28.februar 2017 kl.07.00 til og med 15.mars 2017 kl 15.30.

Forskriften gjelder i følgende område (se også kart):

EN R385

Vertikal utstrekning:

GND – 5000 FT AMSL

Lateral utstrekning:

711145N-0241351E

705630N-0223753E

704912N-0220240E

703109N-0212444E

702020N-0211555E

695138N-0225556E

694946N-0254154E

711307N-0265616E


Særskilt tillatelse til å fly med modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord kan gis av Forsvarets nasjonale luftoperasjonssenter som kan kontaktes via tlf 75 53 69 00 eller e-mail naoc@mil.no.

Hele forskriften kan leses på: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2017-02-22-208

 Kart over restriksjonsområde for sivile droner JV17 i png.format.png

Publisert 24. februar 2017 11:36. av Ina Nyås Moe, Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 1. mars 2017 14:33.