aktuelt_1914_russiskeoffisererbesaktuelt_1914_russiskeoffisererbeshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6348De russiske inspektørene fikk en omvisning på Ørland flystasjon tirsdag 5. desember. Foto: Forsvaret/media/PubImages/evaluering-toppbilde.jpg

Russiske offiserer besøkte Ørland

Tirsdag denne uken besøkte og evaluerte russiske offiserer 132 luftving på Ørland flystasjon.

​Det russiske besøket er i tråd med Wien-dokumentet, et avtaleverk fra 2011. Dokumentet gir medlemmene mulighet til å foreta rustningskontroller, noe som betyr at de besøker og evaluerer militære avdelinger på brigadenivå eller tilsvarende hos hverandre. Norge mottok mandag 27. november en anmodning fra Russland om evaluering av 132 luftving ved Ørland flystasjon, og Utenriksdepartementet aksepterte anmodningen dagen etter.

Viste frem F-35

Russland gjennomførte selve evalueringen tirsdag 5. desember, og det russiske evalueringsteamet besto av tre offiserer. De ble under hele perioden i Norge eskortert av et team fra Rustningskontrollkontoret i Forsvarsstaben.

Inspektørene fikk se på et av Norge F-35 kampfly. Foto: Forsvaret– De russiske offiserene hadde en rekke spørsmål under evalueringen. De viste som forventet stor interesse for de nye F-35 kampflyene, men også for de andre kapasitetene ved 132 luftving, forteller oberstløytnant Sven Svensson ved Rustningskontrollkontoret.

I tråd med norsk praksis ble det utvist stor grad av åpenhet under evalueringen.

– Dette er første gang et F-35 kampfly er vist frem for Russland. All informasjon og fotografering har vært underlagt norsk kontroll, og innenfor rammene av ugradert informasjon, påpeker Svensson.

La ned krans

Under evalueringen fikk den russiske delegasjonen en brief om luftvingens organisasjon, hovedmateriell, personell, utdanning og trening. Russerne fikk også en orientering om de pågående byggeprosjektene på Ørlandet.

Inspektørene fikk en brief om redningstjenestens arbeid.– Orienteringene ble etterfulgt av besøk ved enkelte underavdelinger. Der fikk de korte orienteringer og anledning til å se F-35, F-16, luftvern og redningshelikoptre, sier han og legger til:

– Det var under hele evalueringen et godt samarbeid og en positiv tone mellom de russiske og de norske offiserene, sier Svensson.

Evalueringen ble avsluttet med av den russiske delegasjonslederen gjennomførte en kransnedleggelse ved minnebautaen på Ørlandet over falne russiske krigsfanger under andre verdenskrig.

Jevnlige evalueringer

Det russiske evalueringsteamet forlot Norge onsdag 6. desember og vil nå lage en rapport basert på besøket. Rapporten sendes alle medlemsland i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Dette er i tråd med Wien-dokumentet av 2011, og informasjonsdelingen har til hensikt å fremme åpenhet og tillitsskapende arbeid mellom nasjonene på det militære området.

Norge og Russland utfører jevnlige rustningskontroller hos hverandre. I januar 2016 besøkte for eksempel norske kontrollører Russlands 200. motoriserte infanteribrigade i militærtettstedet Petsjenga, like ved norskegrensen.

 

 

Hva er rustningskontroll?Hva er rustningskontroll?<ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​Et av</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> flere tillitsskapende tiltak mellom landene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Kontrollen er fundamentert i det såkalte Wien-dokumentet.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dokumentet å</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">pner for at et OSSE-land kan besøke og evaluere et annet lands militære avdelinger. Alle land plikter å ta imot en evaluering per år, mens Frankrike og Russland plikter å ta imot to. </span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Hensikten er å bedre å​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">penheten og forhindre misforståelser rundt militær aktivitet. </span><br></li></ul>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=18

Publisert 8. desember 2017 15:05. av Forsvarets mediesenter . Sist oppdatert 8. desember 2017 15:06.