Forsvarsfolk ryddet strendene

Torsdag 9. mai tok 180 kvinner og menn fra Sjøforsvaret og Forsvarsbygg et tak for miljøet. Langs øyene rundt Herdla på Askøy ryddet de strandsonene for marint avfall.

​Det blir stadig mer søppel i sjøen, og det påvirker dyrelivet i havet og langs kysten. Som i fjor holdt Sjøforsvaret og Forsvarsbygg ryddedugnad på øyene rundt Herdla, nord på Askøy ved Bergen. 180 forsvarsansatte plukket alt fra plast til farlig avfall, sorterte det og resirkulerte det.

En jobb som må gjøres

Anette Hyldmo er avdelingstillitsvalgt for Marinen. Sammen med flere menige fra Haakonsvern tok hun et tak for å bedre miljøet i strandsonen.

– Jeg synes det er kjekt å rydde strandsonen. Det er en jobb som må gjøres, og som er utrolig viktig. I tillegg er det også kjekt å gjøre noe helt annerledes enn hva vi gjør til vanlig.

Hun forventet å finne mye plast og søppel i områdene, siden det i fjor ble funnet mer enn to tonn med søppel.

– Jeg vil si at jeg er miljøengasjert. Jeg er kanskje ikke den beste og flinkeste til å gjøre en forskjell, men jeg prøver å engasjere meg. Jeg synes det er viktig at Sjøforsvaret stiller opp og gjør en slik jobb.

Mindre søppel i år

På verdensbasis havner mellom 8 og 12 millioner tonn plast i havet hvert år. Ingen vet nøyaktig hvor mye avfall som befinner seg i norske havområder, men det er likevel ingen tvil om at marin forsøpling er et stort miljøproblem i Norge også.

Søppelet rundt strandområdene varierte fra Q-tips til bildekk. Likevel fant de forsvarsansatte betraktelig mindre søppel i år.

– Det er bra at vi finner mindre i år enn vi gjorde i fjor. Likevel er det skummelt at det er så mye plast i havområdene våre og langs kysten. Derfor synes jeg det er spesielt viktig at Forsvaret stiller seg spørsmålet: «Hva kan vi gjøre for klimaet?» – og gjør tiltak.

Vi trenger at folk blir mer bevisste. Plukk søppelet ditt.
Anette Hyldmo

Søppelet som ble plukket, er det man kaller for «eierløst avfall». Det er gjerne søppel som har kommet inn mot øyene og strendene med hav og vind. Avfallet kan komme helt fra Storbritannia, og mye kommer med skipstrafikk. Men mye av avfallet er også lokalt.

Anette var veldig fornøyd med innsatsen og håper at Forsvaret fortsetter engasjementet.

– Det er utrolig viktig at Forsvaret deltar og engasjerer seg i miljøspørsmål. Det kan åpne øynene til folk rundt, og det kan åpne øynene til dem som deltar. Vi trenger at folk blir mer bevisste. Plukk søppelet ditt, sier hun.

Etter en solfylt dag med strandrydding takket blant andre regionssjef for region Sør-Vest i  Forsvarsbygg, Svein Olav Skaar, for innsatsen til soldatene og mannskapet.

– Engasjementet som dere viser, er fantastisk. Dere står på og gjør en god innsats. Det er betydelig mindre søppel i år enn i fjor, noe som viser en riktig utvikling. Vi skal fortsette med engasjementet og fortsette med å holde strendene ryddig.

Publisert 13. mai 2019 10:50.