aktuelt_2057_samarbeidinyeomgivelaktuelt_2057_samarbeidinyeomgivelhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15192Nordmenn og irakere diskuterer hvordan forsvarsstillingene skal utbedres/media/PubImages/Irak1.JPG
aktuelt_2057_samarbeidinyeomgivelaktuelt_2057_samarbeidinyeomgivelhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15193Troppsjef Østreng planlegger oppdraget sammen med norske og internasjonale kolleger./media/PubImages/Irak2.JPG

Samarbeid i nye omgivelser

I Irak har styrkebeskyttelsestroppen utført et annerledes oppdrag i nye omgivelser.

​Fra de irakiske forsvarsstillingene ser troppssjef Erik Østreng ut over Eufrat. Det norske styrkebidraget i Irak, Norwegian Task Unit, består av både rådgivere og en styrkebeskyttelsestropp. Vanligvis er styrkebeskyttelsestroppen til Østreng ansvarlig for forflytning og styrkebeskyttelse av de norske stabsoffiserene og rådgiverne i styrkebidraget ved Ain al-Asad flybase. Her ved al-Qaim har troppen hans nå fått som oppgave å være de viktigste rådgiverne for irakerne som beskytter hovedkvarteret til 8. irakiske infanteridivisjon.

– Her i al-Qaim står vi plutselig i rådgivernes sted. Det er interessant å utveksle erfaring med våre irakiske partnere, og særlig givende er det når de sier de ser verdien av innspillene vi kommer med. Vi er fra forskjellige land og har ulik erfaring, men på soldatnivå er det de samme enkle tingene som skal til for å løse oppdraget.

Trusselen fra ISIL

I Irak utgjør ISIL en begrenset trussel, men i nabolandet Syria besitter den ekstreme organisasjonen fremdeles terreng. Fra al-Qaim er det et par mil til den syriske grensen, og derfra er det kort vei til den første lommen som ISIL kontrollerer. Syriske opprørsstyrker jobber nå med å isolere ISIL, for senere å bekjempe dem på avgrensede områder. Irakiske styrker sørger for at ISIL-krigere ikke kommer over grensen til Irak, og koalisjonen støtter disse operasjonene med overvåkning fra luften samt artilleri-ild.

Norwegian Task Units oppgave er å gi råd til de irakiske hærstyrkene. I tillegg til Østrengs tropp, arbeider norske offiserer med rådgivning av irakiske kolleger, som planlegger operasjonene ved grensen til Syria fra al-Qaim og Ain al-Asad.

Kompetanseblanding

På klinikken til 8. infanteridivisjon finner vi det norske sanitetslaget. De har ingen norske pasienter og benytter anledningen til å veilede irakerne i både håndtering av legemidler og ulike prosedyrer.

– Våre irakiske kolleger er svært imøtekommende, forteller lege Jørn Rasmussen.

Klinikken er ryddig og driften er velstrukturert, til tross for at år med krig har medvirket til utfordringer. For eksempel er etterforsyningen av legemidler langt fra stabil. Norwegian Task Unit har gjennomført et tre dagers program med prosedyretrening for det irakiske medisinske personellet, og Rasmussen sier de er svært lærevillige. Undervisningen har vært tilpasset deres kunnskapsnivå og utstyr.

Det norske personellet har fått tilbakemeldinger om at irakerne har fått et større læringsutbytte nå enn med lengre programmer de har blitt tilbudt tidligere.

Etterspurt bidrag

Styrkesjef Jan Skjønsfjell forteller at de ulike oppgavene Norwegian Task Unit løser, illustrerer behovet for at avdelingen er satt sammen av ulike former for kompetanse.

– Du kan sammenligne oss med Hærens Brigade Nord hjemme, hvor ulike troppearter samarbeider for å løse større oppgaver. Her skal vi rådgi irakiske kolleger innen ulike fagfelt, og på ulike nivåer. Vi opplever at de norske soldatene samarbeider godt med irakerne, og jeg er stolt av å lede en avdeling som er en profesjonell del av den internasjonale koalisjonsstyrken, sier Skjønsfjell.

– I motsetning til de fleste andre styrkebidragene er Norwegian Task Unit satt sammen for å kunne operere selvstendig utenfor leir, og det gjør oss til et etterspurt bidrag i koalisjonen, sier Skjønsfjell.

Publisert 11. juni 2018 15:42..