Lærer opp fremtidens offiserer

– Jeg følger et lag 24 timer i døgnet. Sover med dem, spiser med dem ute i felt og går med dem. Jeg er med hele tiden og gir tilbakemeldinger

80 kadetter fra Krigsskolen sniker seg lydløst fremover fremover i den dype snøen ved Rødsmoen skytefelt en kort kjøretur fra Rena leir.

De er iført vinterkamuflasje, har tunge storsekker på ryggen og hver sin HK416 rifle i et godt grep med vindvottene.

Førsteårskadettene er på vinterøvelse for å gjennomføre troppsjef-grunnkurs i regi av Hærens våpenskole. Der læres de opp av erfarne instruktører: En god blanding av offiserer og spesialister - flere med operativ bakgrunn fra avdelinger som Telemark bataljon.


Lærer av sersjantene

En av instruktørene er oversersjant Lars Andreas Stokkereit (33). I en årrekke har han vært troppsersjant og fottroppfører i Telemark bataljon, med fersk erfaring fra skarpe operasjoner i utlandet før han begynte som instruktør ved Hærens våpenskole.

– Det er mange erfarne sersjanter og offiserer som er med som veiledere. Det gjør at kadettene får sett litt av begges roller og lærer seg å jobbe med sersjantene tidlig, sier han.

– Jeg følger et lag 24 timer i døgnet. Sover med dem, spiser med dem ute i felt og går med dem. Jeg er med hele tiden og gir tilbakemeldinger underveis, tilføyer oversersjanten.

Oversersjant Lars Andreas Stokkereit. Foto: Magnus Thor / Forsvaret

Med store endringer i personellstrukturen i Forsvaret, ​der offiseren og spesialistbefalet skal ha ulik erfaring og kompetanse, jobbe sammen og utfylle hverandre, har det også vært viktig å endre utdanningsløpet.

Under vinterøvelsen på Rødsmoen, får fremtidens offiserer for første gang muligheten til å oppleve sersjantenes kompetanse i praksis, og en mulighet til å lene seg på deres kunnskap.

– Allerede nå begynner de å få noen forventninger om hva en sersjant skal være. De ser at vi er faglig sterke på veldig mye, og at de skal bli faglig sterke på en del andre ting. Jeg tror det er viktig at de får se hvordan de forskjellige rollene kan utfylle hverandre, sier Stokkereit.

I startfasen

Oversersjanten tror det er de som fortsatt er usikre på det nye systemet og frykter at troppssersjantene skal ta over sjefsrollen. Selv mener han at det er langt ifra tilfelle.

– Vi er i en startfase, men det nye systemet begynner å forme seg. Jeg tror vi kommer til å ende opp på et veldig bra sted, sier han.

En kort kjøretur fra skytefeltet sitter øvingsledelsen i et telt og planlegger resten av øvelsen.

Major Tomas Bakke tjenestegjør ved Manøverskolen og er kursoffiser og leder for emnet kadettene holder på med disse ukene. Han forklarer at  det er relativt tydelig hva offiseren skal være i stand til, og det jobbes med å tydeliggjøre sersjantenes oppgaver.

– En del av utdanningen er lik for alle forsvarsgrenene. Noe av det første de gjør etter seleksjon er å møte kadetter fra de andre grenene, og gå gjennom grunnkurs sammen, sier Bakke.

Etter de første månedene reiser kadettene til sine respektive krigsskoler, og for Hærens del er Troppsjef grunnkurs det første på timeplanen.

– De får med en gang en innføring i troppssjefens rolle og forholdene oppgavene skal løses under. Det skal være på netthinnen deres etter kurset, sier han.

Fra allrounder til strateg

Før var offiseren en "allrounder" som utførte en rekke forskjellige oppgaver, som i fremtiden skal være fordelt mellom spesialister og offiserer. Det nye utdanningsløpet skal skape offiserer som er gode på analytisk problemløsning, og som kan planlegge og lede operasjoner.

Spesialistene på sin side skal være de militære med særlig dybdekompetanse innefor sitt felt.

– Offiserene skal kunne taktikk, lederskap og fungere godt som stabsmedarbeidere på bataljonsnivå. De vil måtte lene seg mer på kompetansen som sersjantene innehar når det kommer til spesifikk instruksjon, trening, utdanning og daglig drift, sier kaptein Christopher Paxton, som er kullsjef.

Det skal være mulig å gå rett fra videregående skole til en treårig offisersutdanning og bli en kompetent offiser.

– Jeg mener utdanningsplanen svarer på det og utdanningen er på flere områder mer spisset opp mot kompetansekravet til fremtidens offiserer, sier Paxton.

Over de siste ukene har kadettene blant annet blitt lært opp i hvordan et troppsangrep skal utføres, med god hjelp fra Telemark bataljon. Og de har fått en skarp etteretningsbrief fra Etterretningsbataljonen.

Operativ erfaring

Kaptein Espen Høilund lener seg fra en stol i hjørnet på teltet. Han gikk selv ut av krigsskolen i 2015, og er en av instruktørene med operativ erfaring fra internasjonale operasjoner.

– Jeg tror dette kommer til å bli veldig bra, men det forutsetter at vi har erfarne troppssersjanter. Vi som jobber ved Hærens våpenskole med utdanning, kurs og kompetanse vet at vi trenger erfarne sersjanter, som har vært noen år i jobben. Der konkurrerer vi med et sivilt arbeidsmarked og vi er nødt for å finne løsninger som gjør at de vil bli lenger i jobben.

– Dette handler blant annet om operativ sikkerhet og vi trenger sersjanter som har erfaring med å håndtere nettopp dette. Det er denne erfaringen som sersjantene sitter på, som vil komplimentere offiseren. Lykkes vi med dette, lykkes vi med ordning for militært tilsatte (OMT) og vi utnytter det operative potensiale som ligger i reformen, mener han.

 Les mer

 

 

aktuelt_2263_sersjantenelaereroppkarriere_2252_spesialist/grenader/media/PubImages/20180625FR_-2362(1).jpgNoe mer enn en jobbSom spesialist vil du både ha mulighet til å jobbe i Forsvaret i mange år, og på sikt kan du få tilbud om å bygge på kompetansen din med en befalsutdanning.aktuelt_2263_sersjantenelaereropphttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7060

 Les mer om

 

 

aktuelt_2263_sersjantenelaereroppkarriere_2253_offiser1/utdanning/MEDIA/PUBIMAGES/_MG_0562.JPGNoe mer enn en utdanningDu kan ta en utdanning uten å ha militær erfaring. Utdanningene gir deg en bachelorgrad på 180 studiepoeng og holder samme akademiske kvalitet som andre akkrediterte høyskoler. aktuelt_2263_sersjantenelaereropphttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7059


Publisert 4. mars 2019 13:37.