Signering rammavtale Scania_smallSignering rammavtale Scania_smallhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Signering rammavtale Scania_small.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4818Administrerende direktør i Norsk Scania AS, Frode Neteland (t.v.), og direktør Forsvarets logistikkorganisasjon, Petter Jansen, signerer rammeavtalen. Foto: Simen Rudi, Forsvaret
Scania1Scania1http://forsvaret.no/media/PubImages/Scania1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4819En ny rammeavtale med Scania Norge AS vil i stor grad sikre at lastevognparken til Forsvaret holdes teknisk operative helt mot 2030. Foto: Simen Rudi, Forsvaret

Signerte rammeavtale med Norsk Scania

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) signerte nylig en rammeavtale med Scania Norge AS.

​​​Avtalen vil i stor grad sikre at lastevognparken til Forsvaret holdes teknisk operative helt mot 2030.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Scania i alle år, og vi er meget fornøyde med denne viktige kontrakten. Vi skal fortsatt bruke og drifte Scania-porteføljen i mange år fremover, sier sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon Petter Jansen. 

Avtalen innebærer reservedeler, vedlikehold og teknisk støtte.

– En rammeavtale med Forsvaret bidrar til økt utnyttelse av kapasiteten på flere Scania-lokasjoner i Distrikts-Norge, som igjen er på å vedlikeholde kunnskap i et allerede godt utbygd servicenettverk, sier administrerende direktør i Norsk Scania AS, Frode Neteland.

Langsiktig​​

Dagens lastevogner ble kjøpt inn fra slutten av 1980-tallet og utover 1990-tallet, og denne kontrakten er en viktig del av levetidsforlengelsen av disse. Kontrakten har en varighet på fire år med opsjon på forlengelse, til sammen maksimalt tolv år.

– En slik langsiktig avtale gir også Scania et jevnt tilskudd av arbeid i mange år fremover, samtidig som vi forplikter oss til å sikre Forsvaret materiell i god teknisk stand som kan uføre de oppdrag de er spesifisert for, sier Frode Neteland. 

Mer sivilt​

En av FLOs viktigste oppgaver er å sikre forsvarsgrenenes stridsevne ved hjelp av effektiv logistikk. Logistikkledelse, utførelse av transport og forsyninger og teknisk vedlikehold er viktig for Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet.

– Det er flere drivende krefter som er styrende for vår virksomhet. De økonomiske rammene, og ikke minst den sikkerhetspolitiske situasjonen, legger føringer for hvordan vi jobber med å styrke beredskap og reaksjonsevne. En av de viktigste satsningene er å bruke sivilt ​​​​n​æringsliv i større omfang enn vi har gjort tidligere, der det er formålstjenlig og kostnadseffektivt, sier Petter Jansen. 

 

 

Fakta om avtalenFakta om avtalen<p>​Forsvarets logistikkorganisasjon har ansvaret for drift og vedlikehold av Forsvarets lastevognpark, i dag bestående av 1450 Scania lastevogner i ulike konfigurasjoner, hvorav 1100 er i daglig drift. Lastevognene er i dag mellom 20 og 30 år gamle. FLO har nå etablert en ny rammeavtale for å sikre forsyning av reservedeler, verkstedtjenester og teknisk støtte ut levetiden.</p><p>Norsk Scania sitter på uvurderlig kompetanse som FLO er avhengig av for å fortsatt kunne drifte lastevognparken ut den resterende levetiden. Denne kompetansen er det ingen andre leverandører som innehar, samtidig er det helt avgjørende for videre drift av Forsvarets lastevogner ut levetiden. </p><p>Teknisk støtte var ikke med i de eksisterende avtalene, men er nå tatt med da Forsvaret så et behov for å sikre seg tilgang på en type tjenester som ikke omfatter verkstedtjenester eller reservedeler. Dette kan blant annet omfatte utarbeidelse av materiellteknisk ordre (MTO) i forbindelse med ombygging av kjøretøy eller ny teknisk løsning, erstatning for utgåtte reservedeler og komponenter, og oppdatering og tilpassing av spesialverktøy med mer. </p><p>Med Scania som leverandør, sikrer Forsvaret kompetansen (verkstedtjenester, reservedeler, teknisk) gjennom sann leverandør av systemene, og dette er av stor betydning og bidrar sterkt til forsvarlig forvaltning av materiellet også inn i fremtiden. </p>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=16

Publisert 22. desember 2015 11:01. av Simen Rudi, Forsvarets logistikkorganisasjon (tekst og foto). Sist oppdatert 28. juni 2016 10:25.