aktuelt_1719_simulererfremtidenslaktuelt_1719_simulererfremtidenslhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=159/media/PubImages/20170328FR-8587.jpg

Simulerer fremtidens landmakt

I arbeidet med å utrede fremtidens landmakt benyttes fagmiljøene på Forsvarets forskningsinstitutt og Hærens våpenskole til å simulere og teste konseptene utredningen jobber med.

​​​​​​​​I snart to uker har Landmaktutredningen fått støtte av Hærens våpenskole til å gjennomføre tester og simuleringer av konseptene som gjenstår i utredningen. Dette arbeidet skal bidra til å gi best mulig grunnlag for de anbefalingene utredningen skal gi.

– Det er helt avgjørende for arbeidet jeg er satt til å lede at vi kan benytte oss av denne metodikken, sier utredningsleder brigader Aril Brandvik.
Brandvik har de siste ukene fått støtte fra Hærens våpenskole på Rena til å teste de to hovedkonseptene utredningen står igjen med.

– Denne metoden er ikke noe nytt for oss som jobber i Forsvaret, men teknologien vi har tilgjengelig gir oss stadig nye muligheter, forklarer Brandvik. 
Landmaktutredningen har også benyttet seg at fagmiljøer og forskere på Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

– Vi har vært på FFI i over en uke før vi dro til Hærens våpenskole. Det ga oss verdifulle innspill som vi tar med oss videre i prosessen, sier Brandvik.
 

Mange involver​te

De to siste ukene har oberst Torger Gillebo ledet apparatet som er satt i sving for å teste konseptene.

– Vi får konsepter og noen føringer fra landmaktutredningen, i tillegg benytter vi alle fagmiljøene på våpenskolen til å lage strukturer som vi kan teste i simulatorene her på våpenskolen, forteller Gillebo.

Sammen med ekspertene fra Hæren og Heimevernet er det deltakere fra Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Cyberforsvaret og andre fagmiljøer som bidrar til at testene tar høyde for alle kapasitetene Forsvaret har tilgjengelig og setter landstyrkene i et fellesoperativt perspektiv.

– Vi får ikke de største overraskelsene, men av og til ser vi at ting går litt andre veier enn vi hadde forutsett. Vi samler informasjon og indikasjoner som igjen spilles tilbake til landmaktutredningen, som benytter dette når de skal jobbe videre med sin anbefaling, forklarer Gillebo.

Arbeidet på Rena omfatter over 50 personer som jobber lange dager i nesten to uker for å teste konseptene utredningen har bedt om mer informasjon om. 

– Vi starter klokken åtte hver morgen og kjører simuleringer og tester frem til ni på kvelden. Deretter samles en del av organisasjonen til daglige evalueringer for å kvalitetssikre dagens innsats og gjøre eventuelle justeringer til neste dag, forklarer Gillebo.

 

 

aktuelt_1719_simulererfremtidenslaktuelt_1719_simulererfremtidenslhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=161Oberst Torger Gillebo leder apparatet som er satt i sving for å teste konseptene til Landmaktutredningen. /media/PubImages/20170328FR-8490.jpg
aktuelt_1719_simulererfremtidenslaktuelt_1719_simulererfremtidenslhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=160Arbeidet på Rena omfatter over 50 personer som jobber lange dager i nesten to uker for å teste konseptene utredningen har bedt om mer informasjon om. /media/PubImages/20170328FR-8548.jpg

Publisert 29. mars 2017 15:55..