Luftforsvarets admiral

Bare noen timer etter Bruun-Hanssen ble satt inn som ny forsvarssjef i 2013 reiste han til Ørland som skulle bli hovedbase for våre nye kampfly. Med det markerte han tydelig viktigheten av F-35 for Forsvaret av Norge.

Det var derfor helt bevisst at forsvarssjefen besøkte Ørland flystasjon på sin siste rundtur i Forsvaret. Ett av admiralens hovedfokus som forsvarssjef har vært å motta og innføre kampflysystemet F-35.

F-35 har hatt høyeste prioritet for meg, fordi det er den viktigste kapasiteten for kampkraften til Forsvaret
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

Leveranser på rullende bånd

Admiralen har selv vært til stede gjennom en rekke milepæler som har blitt oppnådd med de nye kampflyene. Fra en sniktitt på de første F-35 i produksjonshallene til flyprodusenten Lockheed Martin i 2015 til det første utenlandsoppdraget til F-35 på Island i 2020, Iceland Air Policing.

Under avdukingen av det første norske kampflyet 22. september 2015 i Fort Worth i Texas, sa forsvarssjefen at F-35 er en av de viktigste plattformene for Forsvaret, og at vi bygger mye av vårt forsvar rundt F-35 og utnytter kapasitetene som ligger i flyet.

Siden den gang har vi kommet langt. Etter omfattende testing og evaluering i Fort Worth i Texas, ble det første av syv norske F-35 fløyet til Luke Air Force Base i Arizona. Disse flyene har vært fast stasjonert på Luke siden 2015 og brukes til utdanning av norske flyvere i årene fremover.

3. november 2017 ankom de første flyene til Norge, og 10. november samme år var det mottaksseremoni på Ørland. Siden da har Forsvaret mottatt 18 F-35 til Norge og Ørland, i tillegg til de 7 flyene i USA.

Nye kampfly blir fortløpende levert med leveringsfrekvens på tre maskiner hvert halvår frem til 2025. Da skal hele den norske F-35-flåten på 52 fly etter planen være fullt operativ.

Veien mot full operativ evne

F-35 er et komplekst system. Luftforsvaret har brukt tid på å lære å bruke kampflysystemet og utnytte flyets egenskaper til Forsvarets beste. Det har krevd fortløpende utdanning, testing og opplæring.

Etter flere år med intensivt hardt arbeid fra ansatte i hele forsvarssektoren, et godt samarbeid med det flernasjonale kampflyprogrammet og industrien, kunne sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland 6. november 2019 erklære de norske F-35-flyene for initielt operative. Kampflyene ble klare til å løse oppdrag for Forsvaret, og nådde målet om å få F-35-flyene operative innen slutten av 2019 akkurat som planlagt.

I mars 2020 deltok Norge på oppdrag for NATO i den internasjonale operasjonen  Iceland Air Policing med F-35. Dette var det første utenlandsoppdraget etter at F-35 ble erklært initielt operative. Deltagelsen var svært viktig for å vise vilje og evne til å bidra til alliansen med kampfly. 

Forsvarssjefen besøkte detasjementet på Island sammen med sjef Forsvarets operative hovedkvarter og sjef Luftforsvaret. F-35s deltakelse på Island viste at hele konseptet og systemet virker i praksis, og ga de besøkende et viktig og godt innblikk i hvor langt systemet er utviklet.

 

 

aktuelt_2628_sistebesøktilluftforaktuelt_2628_sistebesøktilluftforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22553/media/PubImages/20191106tk_R3956.jpg
aktuelt_2628_sistebesøktilluftforaktuelt_2628_sistebesøktilluftforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22554/media/PubImages/20191024tk_I9872.jpg
aktuelt_2628_sistebesøktilluftforaktuelt_2628_sistebesøktilluftforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22536/media/PubImages/20191213_ODA_0108.jpg
aktuelt_2628_sistebesøktilluftforaktuelt_2628_sistebesøktilluftforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22534/media/PubImages/20200526MG_4588.jpg
aktuelt_2628_sistebesøktilluftforaktuelt_2628_sistebesøktilluftforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22539/media/PubImages/20190917ODA_Bilde3.jpg


Viktigste strategiske kapasitet

Selv om det fortsatt er F-16 som holder holder førstelinja med NATO og nasjonal beredskap for suverenitetshevdelse, gjorde også F-35 sine første identifiseringer av russiske strategiske flyvninger langs norskekysten våren 2020. Både utenlandsoppdraget og fortløpende samtrening med allierte viser at vi er på god vei fremover og gradvis øker vår operative kampflyevne.

I 2022 tar F-35 over QRA-beredskapen fra Evenes, og i 2025 skal vi nå fullt operativ evne med hele kampflysystemet.

En viktig del av å nå full operativ evne er utviklingen av kampbasene på Ørland og Evenes. Disse skal være godt understøttet og beskyttet med baseforsvar og luftvern. Forsvarssjefen fikk også en god oppdatering om status og pågående utvikling innen luftvern og baseforsvar under dagens besøk på Ørland flystasjon.  

Luftforsvaret er veldig bevisste på at F-35 den viktigste strategiske kapasiteten for vår samlede forsvarsevne. Det er i samvirke med andre styrker at det fulle potensialet til F-35 kan tas ut. Det gjelder også for alle andre strukturelementer. Luftforsvaret har kommet langt i en omfattende modernisering som også omfatter innfasing av nye helikoptre og maritime patruljefly. Sjef Luftforsvaret er svært godt fornøyd med de leveransene og milepælene som er oppnådd på admiral Bruun-Hanssens vakt.

Litt spesielt er det også at den første norske flyturen i 1912 ble fløyet av ubåtkapteinen Hans Fleicher Dons og flyet START. Det introduserte norsk militær luftmakt og første generasjons fly i Norge. 101 år senere var det en ubåtkaptein som ble utnevnt som forsvarssjef og skulle lede Norge inn i femte generasjons luftmakt.

– Jeg er enormt stolt av hva Luftforsvaret har fått til av leveranser og utvikling i din tid som forsvarssjef. Din ledelse har bidratt til å fokusere vår innsats og utvikling mot best mulig operativ evne – hver eneste dag. Du har i aller største grad vært Luftforsvarets admiral, sa sjef Luftforsvaret i sin takketale til forsvarssjefen.

Publisert 30. juni 2020 21:36.. Sist oppdatert 1. juli 2020 12:31.

 

 

aktuelt_2628_sistebesøktilluftforfakta_718_f351/f-35/media/PubImages/20171214MH_1001_2.jpgF-35 – Forsvarets nye kampflyF-35 har heilt unike eigenskapar som gjer det til eit av verdas beste kampfly. aktuelt_2628_sistebesøktilluftforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8235
aktuelt_2628_sistebesøktilluftforfakta_754_icelandairpolicing/fakta/iceland-air-policing/media/PubImages/F-35%20over%20Norge.jpgIsland Air PolicingI mars 2020 deltar Norge i den internasjonale operasjonen Iceland Air Policing (IAP) med F-35. Dette er det første utenlandsoppdraget til 332 skvadron etter at F-35 ble erklært initielt operative i november. aktuelt_2628_sistebesøktilluftforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8237
aktuelt_2628_sistebesøktilluftforaktuelt_2531_f35identifiserteruss/aktuelt/f-35-identifiserte-russiske-fly/media/PubImages/2020-03-07%20(U)%20BEAR%20F.jpegF-35 identifiserte russiske fly for første gangF-35 har for første gang vært på vingene for å identifisere russiske fly. Hendelsen fant sted lørdag morgen. aktuelt_2628_sistebesøktilluftforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8236