aktuelt_1789_sistemotemedreferansaktuelt_1789_sistemotemedreferanshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=797Fra venstre: Ketil Olsen, Per Brekke, Knut Smedsrud, Morten Brandtzæg, Haakon Bruun-Hanssen, Espen Henriksen, Are Tomasgard, John -Mikal Størdal og Aril Brandvik. Foto: Forsvaret /media/PubImages/LMU referansegruppe mote 4.jpg

– Referansegruppen har bidratt til et bredt beslutningsgrunnlag for landmaktutredningen

Denne uken hadde forsvarssjefen og landmaktutredningen sitt fjerde og siste møte med referansegruppen, som består av sivile og statlige aktører. – Innspillene vi får utenfra er viktige for oss når vi skal forme fremtidens landmakt, sier forsvarssjefen.

– Det har vært veldig nyttig å få inn andre syn enn de rent fagmilitære.

Vi får belyst alle sider av samfunnet og samfunnssektoren og får en felles forståelse for hvilke utfordringer vi har i dag og ser for oss i fremtiden, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Han er tydelig på at det kommer tøffe prioriteringer fremover mot den endelige anbefalingen, som regjeringen legger frem for Stortinget i oktober i en egen landmaktproposisjon.

– Nå diskuterer vi prioriteringene vi må gjøre innenfor den økonomiske rammen vi er gitt. Hvilke faktorer som blir utslagsgivende, enten den ene eller andre veien for landmakten i fremtiden. Dette er krevende, forteller admiralen.

­– Referansegruppen representeres andres syn, og skal vi gi en god anbefaling trenger vi denne inputen fra statlige aktører og det sivile samfunnet, mener han.

Viktig teknologi

Også forsvarsindustrien i Norge er med i referansegruppen og gir sine råd og innspill.

– Teknologiske bidrag er viktig. Det er ikke slik som for noen tiår siden, da forsvarsindustrien ofte lå langt foran det sivile på teknologisk utvikling. Nå er det gjerne likestilt eller til og med omvendt. Droner er et godt eksempel på dette, sier administrerende direktør Morten Brandtzæg i NAMMO.  

– Forsvarsindustrien kan være en katalysator for å bringe rimeligere teknologi til Forsvaret. Man kan knytte sammen det beste fra det sivile og det militære og slik sett få mer kampkraft for hver krone.

Glad for åpenheten

Landsrådet for Heimevernet har også vært representert i referansegruppen for landmakten, noe de setter stor pris på.

– Det er viktig å få være med og gi innspill. Da kan vi også tydelig formidle våre innspill rett til landmaktutredningen, mener Are Tomasgard i landsrådet.

– Det er veldig bra at Forsvaret har valgt å ha denne referansegruppen og vært ærlige på utfordringene vi står overfor. Det betyr også at vi kan få en god og opplyst debatt om landmakten. 

– Utredningen har jobbet svært godt så langt med å finne løsninger innenfor de økonomiske rammene de er gitt, tilføyer han.


Gjensidig avhengighet

At Forsvaret og det sivile samfunnet spiller i symbiose er det ingen tvil om. Derfor har man også sett nødvendigheten av nettopp denne gruppen, der man får snakket på tvers av sektorer.

– Dette er veldig viktig. Det handler om sivilbeskyttelse. Samfunnet må kunne gjøre sitt for at Forsvaret kan fungere best mulig. Da er slike arenaer som dette avgjørende, mener Per Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Forsvaret er avhengige av et velfungerende sivilt samfunn. Det er der referansegrupper som dette blir sentrale.

– Må tilpasses NATO

Også alliansen er viktig når man ser på fremtidens landmakt. Som medlem av NATO må Norge sørge for at dette samspillet fungerer best mulig.

– Forsvaret er én puslespillbrikke og NATO en annen og for å få et komplett puslespill må brikkene passe sammen, sier kontreadmiral Ketil Olsen, som er sjef for Norges militærmisjon i NATO.

­– Norge er avhengige av NATO dersom det kommer til en krigssituasjon og i dette arbeidet  har vi gått rett i dybden på hva som kreves for å tilrettelegge best mulig for eventuell støtte fra NATO i krise og krig.

– Særlig når det gjelder å ta imot og flytte allierte styrker har man sett mange utfordringer i alliansen de siste årene. Dette er noe vi vektlegger fremover i Norge, og vi har en god plan for dette.

Publisert 22. juni 2017 10:41.. Sist oppdatert 22. juni 2017 10:42.