aktuelt_2207_sjømålsmissilenefjeraktuelt_2207_sjømålsmissilenefjerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18341/media/PubImages/20181116_MVV--5.jpg
aktuelt_2207_sjømålsmissilenefjeraktuelt_2207_sjømålsmissilenefjerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18345/media/PubImages/20181116_MVV-0080.jpg
aktuelt_2207_sjømålsmissilenefjeraktuelt_2207_sjømålsmissilenefjerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18342/media/PubImages/20181116_MVV--8.jpg
aktuelt_2207_sjømålsmissilenefjeraktuelt_2207_sjømålsmissilenefjerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18343/media/PubImages/20181116_MVV--6.jpg

Sjømålsmissilene fjernet fra KNM Helge Ingstad

Alle sjømålsmissilene (NSM) som var ombord KNM Helge Ingstad er nå fjernet av Sjøforsvarets minedykkere. Det er ingen enkel sak å transportere missiliene ut og vekk fra den havarerte fregatten, men arbeidet gikk feilfritt.
Bedre vær enn forventet gjorde det søndag mulig å starte dykkeoperasjonene rundt KNM «Helge Ingstad». Fartøyet har i lengre tid ligget stabilt, og risikoanalysen tilsa da at oppstart av dykkeoperasjoner var forsvarlig. 

– Sjømålsmissilene har blitt fjernet av rent praktiske og preventive årsaker. Missilene ville ha kommet i konflikt med vaierne på løfteskrevet når fartøyet skal heves.  Ingen av våpnene var ansett som ustabile eller kritiske.  Nå har vi kommet et godt stykke videre i klargjøring til heving av fartøyet, sier Arild Øydegard, prosjektleder for hevingsarbeidet i Forsvarsmateriell. 

Det var Sjøforsvarets minedykkerkommando som stod for fjerning og desarmering av NSM om bord på «Helge Ingstad». Arbeidet startet søndag, og mandag ettermiddag var jobben gjort. Missilene er nå trygt lagret på Haakonsvern. 

Minedykkerkommandoen har foreløpig avsluttet sitt arbeid ved havaristen. 

– ET IMPONERENDE ARBEID
Sjef Forsvarsmateriell maritime kapasiteter, flaggkommandør Thomas Wedervang, berømmer arbeidet utført av Marinen. 

– Det er et imponerende stykke arbeid som er utført. Minedykkerene har demontert alle missilene i henhold til planen. Vi har tatt et viktig steg videre i forberedelsene for å heve fartøyet, slår flaggkommandøren fast.
Publisert 4. desember 2018 18:05. av Marius Villanger. Sist oppdatert 5. desember 2018 14:54.