aktuelt_2507_sjefssersjantfloaktuelt_2507_sjefssersjantflohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21290/media/PubImages/20190906AA_57.jpg

Siste år med overgangsordning – bli sjefssersjant i FLO!

Har du ikke konvertert ennå? Nå har du mulighet til å sikre deg en spennende stilling som sjefssersjant i FLO.

Stillingene finner du i bunn av saken.

Det er nå lyst ut 9 sjefssersjantstillinger i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) på runde 3 med tilsetting 1. august 2020. Dette er viktige og utfordrende stillinger i en organisasjon som er inne i en spennende utvikling.

Norge er den siste nasjonen i NATO som etablerer et spesialistkorps. Sjefssersjanter er en del av dette og bringer en ny form for ledelse inn i Forsvaret. Store deler av Forsvaret nyter allerede godt av denne lederfunksjonen og ville ikke vært den foruten.

Spredt over hele landet

Stillingene er spredt over hele landet. Dette er en unik mulighet for dem som ønsker å ha en sentral rolle når FLO nå for alvor skal implementere ordning for militært tilsatte (OMT). Det er mange dyktige spesialister i Forsvaret som nå kan få en mulighet til å prøve seg i en annen rolle som spesialist.

Samtidig er det fortsatt flere spesialister med offisersgrad i Forsvaret som ikke har konvertert. Sjefssersjant i FLO, Jørg Lian, presiserer at vi nå er i det siste året av overgangsordningen, og at dette er en god anledning til å sikre seg en utfordrende og givende spesialiststilling med stor innflytelse og påvirkningskraft. Han kan love at de som får jobbene vil få mye ansvar, tilfredsstillelsen av å drive nybrottsarbeid, men også hardt arbeid.

Tre OR9-stillinger

Tre av stillingene har graden OR9. Det er få stillinger i Forsvaret på dette nivået og de bør derfor være interessante for mange. Som fellesavdeling ønsker FLO søkere fra alle forsvarsgrener velkommen. 

Sjefssersjanten er sjefens nærmeste rådgiver, og skal følge opp standarder, den militære profesjon og avdelingskultur. Hun eller han skal være bindeleddet mellom sjefens intensjon og utførelsen av oppdraget.

Sjefssersjanten skal kjenne avdelingen og sørge for at sjefen til enhver tid vet hva den egentlige status er. Ved å være en god kommunikator og informasjonsinnhenter, skal sjefssersjanten bidra til bedre beslutningsgrunnlag for sjefen og redusere usikkerhet i avdelingen og mot samarbeidspartnere. Stillingsinnehaveren skal også være mentor og rollemodell for avdelingens personell. De nye sjefssersjantene vil også bli koblet på sjefssersjantlinjen i Forsvaret og dermed få tilgang til et allerede etablert nettverk av problemløsere.

Command Team

Til høsten vil det bli gjennomført et spesielt utdanningsprogram som vil gi de nytilsatte sjefssersjantene i FLO et solid grunnlag og de beste forutsetninger for å lykkes. Mottakende sjefer vil være en naturlig del av dette programmet. På den måten vil FLO bygge gode command-team som blir synkronisert og raskt vil virke. Om du ønsker å ta grep om din nære framtid i Forsvaret, og mener at dette høres interessant ut, er dette en konkret og eksklusiv mulighet som er tidsbegrenset.

For spørsmål rundt stillingene, ring 920 23 335.

Stillinger i FLO som er utlyst i runde 3 2020:

  • Sjefssersjant FLO Forsvarets verksteder og produksjonsstyring (FVP) (Oslo, OR9)
  • Sjefssersjant FLO Strategiske Anskaffelser (Kjeller, OR9)
  • Sjefssersjant FLO Forsyning (Kjeller, OR9)
  • Sjefssersjant FLO Forsyning Materiellstyringsstyringsavdelingen (Kjeller, OR8)
  • Sjefssersjant FLO Forsyning Regional logistikkledelse Midt (Ørland, OR8)
  • Sjefssersjant FLO Forsyning Regional  logistikkledelse Nord (Bardufoss, OR8)
  • Sjefssersjant FLO Forsyning Regional logistikkledelse Vest (Bergen/Haakonsvern, OR8)
  • Sjefssersjant FLO Forsyning Regional logistikkledelse Øst (Nordkisa, OR8)
  • Sjefssersjant FLO Forsyning Transportavdelingen (Gardermoen, OR8)
Publisert 5. februar 2020 14:48..