aktuelt_1829_sjefsskifteispesialsaktuelt_1829_sjefsskifteispesialshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=2103F.v.: Avtroppende sjef for Forsvarets spesialstyrker, kontreadmiral Nils Johan Holte; forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen; og generalmajor Torgeir Gråtrud. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/media/PubImages/20170901tk_I3511.jpg
aktuelt_1829_sjefsskifteispesialsaktuelt_1829_sjefsskifteispesialshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=2104Sjefsskiftet skjedde under en oppstilling på Akershus festning i Oslo fredag 1. september. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/media/PubImages/20170901tk_I4699.jpg
aktuelt_1829_sjefsskifteispesialsaktuelt_1829_sjefsskifteispesialshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=2105Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen, innsetter ny sjef for Forsvarets spesialstyrker, generalmajor Torgeir Gråtrud, under en oppstilling på Akershus festning. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/media/PubImages/20170901tk_R1322.jpg

Han er spesialstyrkenes nye sjef

Fredag tok generalmajor Torgeir Gråtrud over som sjef for Forsvarets spesialstyrker. Nå ser han fram til å møte sine nye kollegaer.

​– Jeg kommer på en måte hjem igjen, og det er alltid godt, sier generalmajor Torgeir Gråtrud.

Han har tidligere hatt en rekke ledende stillinger i det norske spesialstyrkemiljøet, og fredag kom han tilbake som sjef for Forsvarets spesialstyrker (FS). Han overtar etter kontreadmiral Nils Johan Holte, og sjefsskiftet skjedde under en oppstilling på Akershus. Gråtrud ser fram til å ta fatt på sjefsoppdraget.

– Spesialstyrkene leverer meget bra hver eneste dag og har et godt renommé, ikke minst blant våre allierte. Min viktigste jobb blir å ivareta den operative forsvarsevnen og videreutvikle den, sier generalmajoren.

Møter avdelingene

Den nye spesialstyrkesjefen har satt seg som mål å være synlig ute i underavdelingene i FS. Allerede denne uken reiser han rundt for å hilse på sine nye kollegaer.

– Jeg ønsker å se karene og jentene i hvitøyet og vil derfor prioritere å være synlig i mine underavdelinger, Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando, sier Gråtrud.

Han har lang erfaring fra spesialstyrkene, blant annet som sjef for Hærens jegerkommando, Forsvarets spesialkommando og for spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. I 2014 ble Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando lagt under felles ledelse og organisasjon. Gråtrud vil styrke samarbeidet mellom avdelingene i FS ytterligere.

– Identiteten framover blir Forsvarets spesialstyrker, og det må vi jobbe med hver dag og ytterligere forbedre. Der har Nils Johan Holte gitt meg en bra plattform å bygge videre på, sier han.

Med seg i ledelsen får Gråtrud også flaggkommandør Christian Harstad. Han tar over som nestkommanderende i FS i løpet av høsten.

Viktig rolle

Gråtrud sier spesialstyrkenes rolle ikke vil bli mindre viktig i årene framover. Både i internasjonale operasjoner og med beredskap her hjemme.

– Vi må ha en beredskap om noe skulle skje på norsk territorium. Og der har FS en viktig rolle sammen med andre aktører, som for eksempel politiet, sier han.

Samme dag som Gråtrud tok over, trådte også den nye bistandsinstruksen for Forsvarets bistand til politiet i kraft. Instruksen fjerner flere ledd i beslutningskjeden og skal sikre raskere beslutninger ved en eventuell krise.

– Slik jeg opplever det, så er det et veldig godt samvirke på taktisk nivå mellom støtteressursene som Forsvaret skal stille til Justisdepartementet og politiet. Det er viktig at dette samvirket fortsetter, og at vi videreutvikler dette, sier Gråtrud og legger til:

– Vi må også sikre at samarbeidet med sivile etater er så sømløst som mulig, så vi kan sikre den norske befolkningen på best måte, sier han.

 

 

Forsvarets spesialstyrkerForsvarets spesialstyrker <ul><li>Forsvarets spesialstyrker (FS) ble etablert 1. januar 2014 og gjorde at Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK) fikk felles ledelse og organisasjon.</li><li>Kontreadmiral Nils Johan Holte var sjef fra opprettelsen og fram til 1. september 2017, da generalmajor Torgeir Gråtrud tok over.</li><li>I løpet av høsten tar flaggkommandør Christian Harstad over som nestkommanderende i FS.</li></ul>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=77

Publisert 4. september 2017 14:08. av Anders Fjellestad og Torbjørn Kjosvold (foto), Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 5. september 2017 09:08.