eksplosjon_minerydderstyrkeeksplosjon_minerydderstyrkehttp://forsvaret.no/media/PubImages/eksplosjon_minerydderstyrke.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6529
20160526OST_504220160526OST_5042http://forsvaret.no/media/PubImages/20160526OST_5042.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6527
20160526OST_510320160526OST_5103http://forsvaret.no/media/PubImages/20160526OST_5103.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6507
20160526OST_970220160526OST_9702http://forsvaret.no/media/PubImages/20160526OST_9702.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6511
20160526OST_515220160526OST_5152http://forsvaret.no/media/PubImages/20160526OST_5152.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6508

Ryddet miner i Østersjøen

Norge har bidratt med tre fartøy i årets største opprydning av udetonerte miner i Østersjøen.

Open Spirit 2016 har vart i litt over tre uker i farvannet utenfor Litauen. Til sammen har 19 krigsfartøy deltatt, blant dem tre norske: minesveiperne «Otra», «Rauma» og støttefartøyet «Olav Tryggvasson». I tillegg har Minedykkerkommandoen (MDK) bidratt.

Klarerer havbunnen

Minerydding er en kontinuerlig innsats i de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Natos stående minerydderstyrke har stått for et avgjørende bidrag under operasjonen. Målet var å klarere havbunnen for miner og andre eksplosive rester fra første og andre verdenskrig, og det var den litauiske marinen som selv ledet operasjonen.

Utkikksposten bemannes døgnet rundt når fartøyet seiler.

​Den norske minesveiperen «Rauma» har alene funnet og identifisert to miner i løpet av operasjonen. Det er skipssjefen veldig fornøyd med.


– Det er som å lete etter nåla i høystakken. Det er lettere når vi har et utgangpunkt å lete ut fra. Vi ser etter former på havbunnen som kan tenkes å være menneskelaget, sier kapteinløytnant Ole Sjo.​

Fjerner trussel

Mineryddingsoperasjoner reduserer risikoen for transport, fiskeri og annen økonomisk virksomhet i Østersjøen. Arbeidet med å rydde havbunnen for miner har pågått siden 1997.

Fra 16. til 27. mai 2016 ble 54 nautiske kvadratmil undersøkt av styrkene. Det tilsvarer 185 kvadratkilometer av havbunnen. Norge har vært en viktig del av bidraget takket være Forsvarets høyteknologiske utstyr. Den nye kapasiteten med å identifisere miner kommer av en ny engangs-ROV, også kalt Minesniper, som tar gode bilder på havbunnen.

– Når vi først identifiserer objektet med ROV, krever det kunnskap for å treffe på riktig minetype. Men ROV-en har gjort hele prosessen mye enklere for oss, fortsetter skipssjefen.

Selv under skarpe operasjoner må mannskapet være forberedt på øvelser som «mann over bord».

Identifiserte miner

Under operasjonene ble til sammen 912 funn identifisert, hvorav 18 var eksplosiver (15 miner og 3 torpedoer). Det ble også funnet en rekke skipsvrak, raketter og andre typer miner som vil bli samlet inn for historiske undersøkelser.

Styrken besto av 19 krigsskip, 900 personell og 9 dykkerlag (EOD) – i tillegg til spesialister. Deltakerne var fra 14 Nato- og partnerland: Belgia, Canada, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Latvia, Litauen, Nederland, USA, Polen, Sverige, Storbritannia og Norge.​​

Publisert 31. mai 2016 09:23. av Sunniva Skjeggestad (tekst), Olav Tangen (foto), Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 13. september 2016 14:39.