Første tankfly levertFørste tankfly leverthttp://forsvaret.no/media/PubImages/image001.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4354
skipssjefensrapportskipssjefensrapporthttp://forsvaret.no/media/PubImages/skipssjefensrapport.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4351Skipssjefen speider utover havet. Fotograf: KNM Hinnøy
KNM Hinnøy deltar på øvelse Trident Juncture 2015. Over 30 deltakende nasjoner, omtrent 36.000 mennesker og over 60 fartøy er samlet for å øve på fellesoperasjoner som skal styrke Natos evne til å løse sine kjerneoppgaver. Dette er den største Nato-øvelseKNM Hinnøy deltar på øvelse Trident Juncture 2015. Over 30 deltakende nasjoner, omtrent 36.000 mennesker og over 60 fartøy er samlet for å øve på fellesoperasjoner som skal styrke Natos evne til å løse sine kjerneoppgaver. Dette er den største Nato-øvelsehttp://forsvaret.no/media/PubImages/PA143105.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4352

Skipssjef rapporterer fra Nato-øvelse

– Det er interessant å observere og lære å kjenne våre alliertes utstyr og prosedyrer, skriver skipssjef Stian Berge fra et minefartøy i Middelhavet.

​​​​​​​​​​​I skrivende stund pågår selve operasjonsfasen av øvelsen. Oppdraget er å klarere et område for sjøminer for en større landgangsstyrke. Vi benytter sonar, minedykkere og undervannsfarkost for å lete etter og identifisere eventuelle miner. 

KNM «Hinnøy» og resten av minerydderstyrken er privilegerte som får jobbe i et område sammen med store landgangsfartøyer, fregatter, ubåter og spesialstyrker. Til daglig er vi en del av Natos stående minerydderstyrke (SNMCMG1). Dette stiller store krav til situasjonsforståelse og et korrekt bilde av aktiviteten i området. Vi øver på taktikker og prosedyrer som gir stort øvingsutbytte, og det utfordrer oss positivt. 

Selv om vår gruppe er en liten brikke under Trident Juncture 2015 totalt sett, føler vi oss anerkjent for den jobben vi gjør, og det øves reelt. Nato tar minetrusselen på alvor, og det viser at minekrigføring fortsatt er et prioritert fagfelt og en etterspurt kapasitet i Nato.  Det er motiverende for små enheter som oss å vite at vår innsats og resultat påvirker det store bildet.

Oppdraget: Klarere et område for sjøminer og fasilitere for at landgangsstyrker trygt kan ta seg i land for sine operasjoner. Øvelsen innebærer også styrkebeskyttelse og selvforsvar mot fiendtlige fly, helik​​​optre og småbåter.


Sol og ny top​​ografi

Styrken startet selve øvelsen i det vestlige Middelhavet. Målet var samøving og styrkeintegrering for å stå rustet mot selve operasjonsfasen. For «Hinnøy» var det å entre Middelhavet en milepæl i seg selv, da det svært sjelden opererer norske minefartøy i disse områdene. Topografi og lokale forhold ga verdifull trening innen minerydding, og nytteverdien av å trene i områder med store forskjeller fra det vi kjenner hjemme, er stor.  Det er heller ikke til å stikke under stol at de høye temperaturene gjorde sitt til å motivere besetningen ytterligere.

Møte med regionens utfordringer​​​​

Selv om øvelsen var i fokus, og Middelhavet viste seg værmessig fra sin beste side, fikk vi dessverre se regionens pågående problemer. Den velkjente problematikken med båtflyktninger som preger nyhetsbildet hjemme, viste seg brutalt frem kun noen nautiske mil unna øvingsområdet vårt. En båt med 50 mennesker var gått ned, og spanske myndigheter gjorde det de kunne med å plukke opp de flyktningene som fortsatt var i posisjonen. 

Over 30 mennesker var fortsatt savnet da arbeidet ble avsluttet for kvelden. Besetningen hadde i forkant og under deployeringen forberedt seg så godt det lot seg gjøre, men denne gang var det ikke behov for vår støtte. Hendelsen gjorde inntrykk på besetningen og ga en større forståelse av utfordringen. 

L​ærdommer

Under øvelsen har «Hinnøy» om bord et lag med minedykkere fra Minedykkerkommandoen. Hensikten er å bidra med kapasiteter innen identifisering og uskadeliggjøring av sjøminer, i tillegg til våre egne undervannsfarkoster. Det er vanlig praksis at Minevåpenet og Minedykkerkommandoen øver sammen under øvelser og operasjoner for å stille en best mulig mineryddingskapasitet totalt sett. 

Det er interessant å observere og lære å kjenne våre alliertes utstyr og prosedyrer innen minerydding. Vi lærer stadig av hverandre, noe som er noe av det viktigste med å delta i Natos stående minerydderstyrke.

Noen​​ dager igjen

Øvelsen nærmer seg slutten. Scenarioet tilspisser seg, og det fiktive landet «Kamon» gjør alt det kan for å forhindre Natos operasjoner i området. Den maritime styrken og KNM «Hinnøy» gir alt de har for å fullføre oppdraget på best mulig måte. Landgangsoperasjonen står og faller på at minerydderne har gjort jobben de er satt til i forkant av landsettingen. Etter øvelsen går «Hinnøy»s ferd videre mot nye oppdrag og utfordringer i Natos stående minerydderstyrke, og besetningen vil se tilbake på en omfattende, variert og givende øvelse.​

Publisert 4. november 2015 14:26. av skipssjef Stian Berge, Sjøforsvaret. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:24.