aktuelt_2571_smittevernaprilinnryaktuelt_2571_smittevernaprilinnryhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21966Hovedporten til Madla leir i Stavanger. Arkivfoto /media/PubImages/madla-inngang.jpg

April-innrykk på Madla: Smittevern og leveranser

Sjøforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon har på kort tid gjort tilpasninger på Madla. Det gjør at innrykk og rekruttskole lar seg forsvarlig gjennomføre – til tross for koronasituasjonen.

​Koronautbruddet har gjort at Sjøforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har måttet tenke nytt for å sikre at innrykket og utdanningen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

– FLOs hovedfokus inn mot innrykkene i april var frem til nylig å sikre at personlig bekledning og utrustning (PBU) var på plass og klart til utlevering i henhold til plan, sier Ronny Angeltvedt, sjef FLO Forsyning.

– Det er viktig for Forsvarets operative evne at styrkeproduksjonen til kritiske funksjoner opprettholdes også under pandemien, sier han.

Forventer få mangler

Leveranser av uniformer og utrustning har bydd på utfordringer i en periode. Koronautbruddet har kommet inn som et nytt element, ved at noen leveranser fra Asia er forsinket grunnet utfordringer med produksjonen i land som er rammet.

– Det ser likevel ikke ut til at akkurat dette skaper problemer for innrykket, sier Angeltvedt.

FLO Forsyning har kontroll, og PBU vil bli utlevert til mer enn 900 rekrutter som møter på Madla neste uke. Mange aktører har arbeidet hardt for å få dette til. Det har vært god dialog og tett samarbeid mellom Sjøforsvaret og FLO for å få klarlagt brukers behov og for å få på plass de fysiske leveransene.

– Vi har hatt meget god dialog med brukerne, og jeg er trygg på at de opplever å være involvert og informert. De skal være trygge på at vi leverer og at også vi bidrar med smittebegrensende tiltak som sikrer en rekruttperiode med lav risiko for alle involverte, sier Angeltvedt.

slik blir utdelingen

Retningslinjene i forbindelse med koronasituasjonen gjelder. Dette betyr tilpasninger av gjennomføring av innrykk og rekruttskole.

PBU blir pakket underveis i innrykket basert på mål tatt av den enkelte rekrutt. Rekrutten henter deretter sin ferdigpakkede PBU på angitt sted. Modellen er koordinert med veterinær, Nasjonalt logistikkoperasjonssenter og Sjøforsvarets sanitetsenhet. Gjennomføring av innrykket forsterkes med ti innleiede personer.

Telt for bespisning og undervisning

WilNor Governmental Services (WGS) har gjennom rammeavtalen med FLO levert teltløsninger til Sjøforsvaret i Madlaleiren. Det er etablert over 4000 kvadratmeter teltflater med fasiliteter for bespisning, undervisning og sanitæranlegg. Dette vil bidra til å sike forsvarlig gjennomføring av rekruttskolen.

Angeltvedt er fornøyd med status når det nå bare er dager igjen til innrykket. Han sier at ambisjonen er å levere PBU med avtalt leveringspålitelighet, og at det er positivt at FLO også bidrar på andre måter til forsvarlig gjennomføring av rekruttskolen.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2571_smittevernaprilinnryaktuelt_2561_innrykkaprilogkorona/aktuelt/innrykk-april-og-korona/media/PubImages/rekruttbesvimer1.jpgInntaket av vernepliktige går som planlagt – med tilpasningerFor at Forsvarets operative evne skal kunne ivaretas, går innrykket av vernepliktige som normalt etter påske, men med et særskilt fokus på smittevern og ivaretakelse av soldatene. aktuelt_2571_smittevernaprilinnryhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8088

Publisert 16. april 2020 11:35. av Hans Meisingset, Forsvarets logistikkorganisasjon. Sist oppdatert 16. april 2020 12:02.