20160526_004720160526_0047http://forsvaret.no/media/PubImages/20160526_0047.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6935Oberst Aage Longva er både stasjons- og luftvingssjef på Ørland. Foto: Julia Kalvik.
En formasjon av F-35 Lightning II fra USA og Norge flyr over Luke Air Force Base, Arizona. Pilot Morten Hanche er den første nordmannen som flyr kampflyet F-35. / A formation of U.S. and Norwegian F-35 Lightning II soar over Luke Air Force Base, ArizonEn formasjon av F-35 Lightning II fra USA og Norge flyr over Luke Air Force Base, Arizona. Pilot Morten Hanche er den første nordmannen som flyr kampflyet F-35. / A formation of U.S. and Norwegian F-35 Lightning II soar over Luke Air Force Base, Arizonhttp://forsvaret.no/media/PubImages/US Air Force 2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6937Ny generasjon kampfly. Foto: US Air Force.

Gjør klart for nye kampfly

Fra og med 1. august, 2016, har Norge bare én kampflybase.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er travle dager på kampflybasen på Ørland for tiden. Lastebillass med utstyr og materiell kjører inn og ut på løpende bånd, og snart er både forlegningsbygg, en ny hangar og en lengre rullebane på plass.

Midt oppe i det hele tar Ørland fra og med i dag, den 1. august, luftvingen i Bodø under sine vinger, siden luftvingen i Bodø nå er lagt ned. 
​​​
Det formelle navnet på Norges eneste gjenværende kampflybase er Ørland​​​​ flystasjon, og hele den samlede nye luftvingen har byttet navn til 132 luftving. Oberst Aage Lyder Longva er sjef. 

Første norske F-35 lander høsten 2017. Foto: Torbjørn Kjosvold. ‒ Som luftvingsjef er jeg lokalt koordinerende myndighet mot alle enheter som holder til på flystasjonen, eksempelvis AWACS, 330 skvadron, FSAN, Forsvarsbygg, Cyberforsvaret og andre, opplyser Longva.

Den tidligere jagerflypiloten er med denne funksjonen også stasjonssjef for de godt over tusen militære, sivile og vernepliktige som har sitt daglige virke på stasjonen.​

Det er forvørig verdt å merke seg at F-16 kommer til å fortsette sin aktivitet i Bodø, selv om luftvingen er lagt ned. 

Fra skvadroner til grupper

Longva har stor tro på at de er ferdige med alt som skal være klart før de tre første nye kampflyene inntar det norske luftrommet neste høst. 

Obersten mener det er viktig å påpeke at det ikke bare er nye fly og flyrelatert personell som tilkommer stasjonen de nærmeste årene:

​Vi vil også få økt luftvernkapasitet og et større og forbedret baseforsvar.
Utvidelsen har allerede foregått en god stund. Luftvernbataljonen ble overført fra Bodø i 2014, og da kom også baseforsvaret fra Rygge. 

Gruppesjefer

Den stadige økningen av antallet personer og oppgaver, har ført til at det fra den 1. august også har blitt endringer i ledelsesstrukturen for hele luftvingen, både på Ørland og i Bodø.

‒ Med flere og flere skvadroner må jeg omorganisere. Vi har derfor opprettet gruppenivået, slik vi hadde for en tid tilbake. Ulike gruppesjefer har fått tilhørende skvadroner under seg, opplyser Longva.

I Bodø er det eksempelvis etablert en sjef for Stasjonsgruppe Bodø som vil fungere som øverste sjef i Longvas fravær: 
Gruppesjefene vil få utfordrende lederoppgaver. De blir en del av mitt lederteam og rapporterer direkte til meg 
Forutenom Bodø, som er den klart største gruppen, er det nå etablert følgende grupper: Operasjonsgruppen (flyoperasjonsrelatert), vedlikeholdsgruppen, basegruppen, luftvernbataljonen og baseforsvarsgruppen.  

Nytt F-35-senter

Det nyetablerte Log ops-senteret for F-35 vil også bli viktig i tiden fremover. Logistiker Frank Knutsen blir sjef for dette senteret.

‒ Logops-senteret blir et team bestående av personell fra forskjellige avdelinger innen logistikkdimensjonen i Forsvaret, utdyper Longva.  ​

Terje Vik har jobbet tre år på Edwards. Foto: Julia Kalvik.
Tekniker Terje Vik, stabsoffiser i det nye F-35 logops-senteret, ser store fordeler med å få et slikt senter.  

‒ Det gjør at samarbeidet med andre partnernasjoner blir enklere. I tillegg letter det også arbeidet for operatøren, i og med det blir mer samlokalisering. Man trenger eksempelvis ikke henvende seg flere steder hvis man trenger ulike deler, sier han, og fortsetter:

‒ Det er også lettere å samarbeide med noen man ser inn i øynene hver dag. Man trenger ikke ringe rundt.

Bodø og Ørland

Longva opplyser at F-16 kommer til å fortsette sin aktivitet i både Bodø og på Ørland en god stund fremover:  
Det er et tydelig behov for fortsatt aktivitet i Bodø. 
Samtidig minner han om at det å få mest mulig kampkraft og styrkeproduksjon ut av en aldrende F-16-flåte er en kontinuerlig vurdering. 

‒ Det er mange variabler knyttet til både flyteknisk og flyoperativ aktivitet som vil påvirke kampflyleveransen. Utfordringene vil stå i kø, og en avstemt tilnærming for F-16 på to baser vil best sikre leveransen mot de siste årene for F-16 i Norge. 

To kampfly – ett sted

F-35 skal bare operere fra Ørland, forutenom noen fly som senere skal til den fremskutte basen på Evenes. Dette betyr at Ørland kommer til å operere med to typer kampfly fra høsten 2017. Longva ser ingen større utfordringer med dette: 
Det skal gå fint å ha to typer kampfly. 
Han viser til at dette fungerer andre steder rundt oss. 

‒ Det fungerer faktisk også her på basen. Vi har allerede mye koordinering med redningshelikoptre. I tillegg har vi ofte AWACS-fly og andre fly her på øvelse. ​

Luftforsvaret kommer forøvrig også til å understøtte både større og mindre øvelser fra Bodø så lenge basen er i militær drift.


Publisert 1. august 2016 12:54. av Monique Watne, Forsvarets mediesenter . Sist oppdatert 5. august 2016 12:37.