Forsvarets veteraninspektør, Tom Guttormsen (t.v.), mottar statuetten som viser at Forsvarets veteraner er vinnere av Gunnar Sønstebys pris 2017.Forsvarets veteraninspektør, Tom Guttormsen (t.v.), mottar statuetten som viser at Forsvarets veteraner er vinnere av Gunnar Sønstebys pris 2017.http://forsvaret.no/media/PubImages/ml2017-1237.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8419Forsvarets veteraninspektør, Tom Guttormsen (t.v.), mottar statuetten som viser at Forsvarets veteraner er vinnere av Gunnar Sønstebys pris 2017.
Gunnar Sønsteby-venn og krigshelt fra andre verdenskrig, Erling Lorentzen, overrekker diplom til utvalgte representanter for Forsvarets veteraner.Gunnar Sønsteby-venn og krigshelt fra andre verdenskrig, Erling Lorentzen, overrekker diplom til utvalgte representanter for Forsvarets veteraner.http://forsvaret.no/media/PubImages/ml2017-1174.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8418Gunnar Sønsteby-venn og krigshelt fra andre verdenskrig, Erling Lorentzen, overrekker diplom til utvalgte representanter for Forsvarets veteraner.
Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Komiteleder Harald Sunde leser begrunnelsen. Ved siden av står veteran Ronny Kristoffersen.Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Komiteleder Harald Sunde leser begrunnelsen. Ved siden av står veteran Ronny Kristoffersen.http://forsvaret.no/media/PubImages/ml2017-9973.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8416Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Komiteleder Harald Sunde leser begrunnelsen. Ved siden av står veteran Ronny Kristoffersen.

Gunnar Sønstebys pris til Forsvarets veteraner

– Prisen er en heder overfor den enkelte veteran og dens innsats, personlige mot og oppofrelse som er vist.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gunnar Sønstebys pris tildeles alle Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Priskomiteens leder, tidligere forsvarssjef, Harald Sunde, uttaler at «landets veteraner har lagt ned en markant innsats på vegne av oss alle».

En av dem som har gjort en slik innsats er Unni Vindheim – veteran fra operasjoner i Bosnia og Afghanistan.

– Det er en stor ære å bli spurt om å representere Forsvarets veteraner, sier Unni Vindheim, som til daglig jobber som operasjonssykepleier ved Rikshospitalet.

I 1994 var hun en del det norske sanitetsbidraget som evakuerte 287 pasienter fra det nedbombede sykehuset i Gorazde i Bosnia. For sin innsats i denne operasjonen fikk Vindheim senere Forsvarets innsatsmedalje.

– Jeg kom til Bosnia fra jobb på et sykehjem, så det var en bratt læringskurve, sier Vindheim som 12 år etter Bosnia tjenestegjorde som sjefssykepleier i Afghanistan.

En annen som er plukket ut for å representere Forsvarets veteraner i forbindelse med prisutdelingen er Libanon-veteranen Frank Magnes.

– Dette er kjempestort! Mine tanker går spesielt til de som sliter fysisk eller psykisk etter sin tjeneste, sier Magnes, som jobber hos Fylkesmannen i Oppland og har to kontingenter i Libanon.

 

 

Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Tre veteraner var tilstede på annonseringen. Fra venstre: Ronny Kristoffersen, Unni Vindheim og Frank MagnesGunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Tre veteraner var tilstede på annonseringen. Fra venstre: Ronny Kristoffersen, Unni Vindheim og Frank Magneshttp://forsvaret.no/media/PubImages/ml2017-0004.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8417Noen veteraner representerte på prisutdelingen. Fra venstre: Ronny Kristoffersen, Unni Vindheim og Frank Magnes


Tredje gang prisen deles ut

For å hedre Gunnar Sønstebys livsgjerning, og å bidra til å videreføre hans budskap, ble Gunnar Sønstebys Minnefond etablert i 2013. Som en viktig del av minnefondets virke, skal det deles ut en årlig pris i Gunnar Sønstebys navn. Prisen ble første gang delt ut i januar 2015 til Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold. I 2016 gikk prisen til Deeyah Khan og Trond Bakkevig. 

Den fysiske statuetten skal plasseres på Forsvarets veteransenter​, ved Bæreia utenfor Kongsvinger. 

Priskomiteens begrunnelse

«Våre folkevalgte har forpliktet Norge til å bidra med militær innsats i frihetens og fredens tjeneste. For å overholde disse forpliktelsene, har den norske soldat frivillig påtatt seg et ansvar på vegne av oss alle. Det har vært, og vil fortsatt være, diskusjoner rundt de forskjellige utenlandsoppdragene. Men det er udiskutabelt at tusenvis av norske kvinner og menn har reist ut og bidratt med sin innsats, ofte under stor personlig risiko.

Veteraner er en stor ressursgruppe som kommer det norske samfunnet til gode på måter som langt overstiger den internasjonale innsatsen. Den ballasten den enkelte besitter, i form av utdannelse, tjenesteerfaring og opplevelser, tilfører det norske samfunnet verdifull kompetanse på mange plan. Dette er en kompetanse som er med på å ivareta samt videreutvikle det demokratiske velferdssamfunnet vi alle er takknemlige for å være en del av i dag.

Mange veteraner sliter fysisk eller psykisk etter sin innsats for Norge. Det har ikke alltid vært like selvsagt at disse har fått den støtte og hjelp som er nødvendig. I erkjennelsen av dette vil prispengene gå til støtte for dem som trenger det, og slik bidra til en bedre hverdag for dem det gjelder.

Gjennom sin tjeneste har landets veteraner lagt ned en markant innsats på vegne av oss alle. Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram da det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på. På bakgrunn av den enkeltes innsats, mot og oppofrelse, er landets veteraner verdige vinnere av Gunnar Sønstebys Pris 2017.»​

 

 

Stiftelsen Gunnar Sønstebys MinnefondStiftelsen Gunnar Sønstebys Minnefond<ul><li> ​​​Har til formål å utdele Gunnar Sønstebys pris til den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet. </li><li> Prisen utdeles når, og med det beløp, styret finner riktig. </li><li> Stiftelsen kan i tillegg gi økonomisk støtte til forskning, utdanning og annet arbeid med informasjon om okkupasjonstiden 1940 til 1945, samt til formål som ivaretar norske krigsveteraners interesser.​ </li></ul>http://forsvaret.no/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=14

Publisert 13. januar 2017 13:00.. Sist oppdatert 13. januar 2017 14:38.