_DSC3070_DSC3070http://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC3070.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6004Forsvarets minedykkere sprengte en rekke granater og en tysk mine fra slaget om Narvik i 1940. Foto: Forsvaret

Ødela eksplosiver fra andre verdenskrig

Minedykkere sprengte tysk mine og 40 engelske granater som kan stamme fra slaget om Narvik.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Et drønn høres idet en mine på 330 kilo sprenges av minedykkere fra Sjøforsvarets minedykkerkommando. Vannstrålen står flere meter opp fra vannet. 

I over 70 år har den tyske hornminen​ ligget på bunnen av Skjelfjorden. 

– Oppdraget hadde en spesiell ramme, nemlig den historiske. Britene brukte Skjelfjorden ​som en «safe haven» under angrepet på Narvik i 1940. Blant annet ble den britiske destroyeren «Eskimo» truffet av en tysk torpedo og slept inn hit, forteller orlogskaptein Wiggo Korsvik, stabsoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Saken fortsetter under videoen av minedykkerne i aksjon.

 

 

MinedykkerMinedykkerhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=23https://www.youtube.com/watch?v=m0mlbDcl8So&list=PLNQTrknGXZBpPXkdYsZpf3h0g2PQmepnP&index=5

​​

Dramat​​​isk historie

Han forteller at lokalbefolkningen er opptatt av den dramatiske krigshistorien som utspant seg i fjorden i 1940, og at det var en lokal, historieinteressert mann som fant den tyske minen.

– Denne personen pleier å ha et kamera festet til båten sin og varslet politiet da han så hva han hadde fanget opp på film denne gangen, forteller Korsvik.

Politiet kontaktet Forsvarets operative hovedkvarter, som beordret personell fra Minedykkerkommandoen til å utføre sprengningsoppdraget. 

Tirsdag forrige uke dro fire minedykkere, under ledelse av fenrik Martin Dahl, sammen med Korsvik opp til Skjelfjorden for å starte arbeidet med å uskadeliggjøre de farlige sprengstoffene.

Omfattende arbeid

Den tyske sjøminen ble funnet på 36 meters dyp. Minedykkerne hevet minen og slepte den inn til seks meters dyp i Gamnesvågen på Kunna.

– Dette gjøres for at trykkbølgen ikke skal drepe marint liv i for stor grad. Denne gangen observerte vi ingen døde fisker etter sprengningen, sier fenrik Dahl.

Minedykkerne festet åtte kilo sprengstoff på minen for å kunne tilintetgjøre den. I tillegg til minen fant de lysgranater, sprenggranater og panserbrytende granater på 23–27 meters dyp.

De til sammen 40 granatene, hver på 120 millimeter, ble funnet i to hauger. Minedykkerne fraktet alle granatene til tre meters dyp og sprengte alle på én gang.

– Det var ikke et teknisk krevende oppdrag, men det ble mye jobbing og mange tunge løft opp og ned av vannet for minedykkerne, sier Korsvik.

Publisert 11. april 2016 16:54. av Ina Nyås Moe, Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 13. september 2016 14:39.