aktuelt_1730_støttertransportflybaktuelt_1730_støttertransportflybhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=222Norsk personell frakter rent vann med lastebil fra et sted til et annet inne i Camp Bifrost. Alle foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret/media/PubImages/22032017_inm0115.JPG
aktuelt_1730_støttertransportflybaktuelt_1730_støttertransportflybhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=224En norsk mekaniker gjennomfører vedlikehold på en av FNs biler i Camp Bifrost/media/PubImages/21032017_inm9830.JPG
aktuelt_1730_støttertransportflybaktuelt_1730_støttertransportflybhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=225Senior Nasjonal Representant i Mali, oberstløytnant Per Kleiven./media/PubImages/22032017_inm0004.jpg
aktuelt_1730_støttertransportflybaktuelt_1730_støttertransportflybhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=229For at Camp Bifrost i Mali skal få rent vann, pumpes det opp grunnvann, som renses grundig./media/PubImages/22032017_inm0196.JPG
aktuelt_1730_støttertransportflybaktuelt_1730_støttertransportflybhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=230En norsk veterinær tar vannprøver i Camp Bifrost, Mali, for å sjekke om vannet i leiren er rent./media/PubImages/22032017_inm0172.JPG

Støtter transportflybidraget i Mali

Det norske forsvarspersonellet som drifter Camp Bifrost i Bamako i Mali, jobber lange dager i stekende varme for at FNs operasjon MINUSMA skal kunne opprettholde det viktige transportflybidraget.

​– D­en viktigste oppgaven Norge nå gjør i Mali, er å drifte Camp Bifrost. Dernest å støtte det til enhver tid deployerte C-130-bidraget i FN, sier oberstløytnant Per Kleiven, øverste nasjonalrepresentant for det norske bidraget i Mali.

Det var Norge som etablerte denne leiren i 2014, som da gikk under navnet «ASIFU-campen», for å huse informasjon-og analyseenheten til FN. Leiren har senere blitt utvidet for drift og forlegning av C-130 transportflybidraget.

– Leiren har lagt​ grunnlaget for en rotasjonsmodell hvor man roterer den kritiske viktige transportflykapasiteten mellom flere nasjoner, deriblant Norge, sier Kleiven.

Veldrevet leir

I 2016 bidro Norge med et Hercules C-130J transportfly for FN-operasjonen MINUSMA. Portugal overtok oppdraget da det norske transportflyet vendte nesen hjem i november etter ti måneders innsats i slutten av november i fjor.

De ni nordmennene som drifter Camp Bifrost, sørger for at det portugisiske transportflybidraget og personellet som jobber ved ASIFU får mat og forpleining.

– Det er viktig at leiren driftes på en god måte slik at nasjonen som er ansvarlig for C-130 bidraget og de som jobber i ASIFU, får gjort jobben sin. Det norske personellet drifter en veldrevet og profilert leir på vegne av FN. Inntrykket mitt er at de som bor og spiser i leiren, er fornøyde. De kommer hit til hovedkvarteret med et smil om munnen, sier Kleiven.

Selv jobber Kleiven ved det militære hovedkvarteret til FN i Bamako, rundt 20 minutters kjøring fra campen.

Hjertet i campen

Camp Bifrost er en del av en større FN-leir med navnet Camp Senou hvor soldater fra 13 nasjoner holder til. Mens snøen daler ned i store deler av Norge, viser gradestokken nesten 40 plussgrader i Bamako. Det er tørketid, og den røde jorda som omkranser Camp Senou er knusktørr. Magre kuer napper til seg det de finner av tørt gress og enkelte grønne blader. En eldre mann i fillete klær ser sliten ut der han trekker en tung tralle etter seg, og blir glad da en av de norske mekanikerne som er på sykkeltur gir ham vannflaska si, så han kan ta seg en slurk med vann og en pust i bakken.

Tilgang til vann er essensielt for at livet både utenfor og innenfor leiren skal kunne gå sin gang. I et stort telt inne i Camp Bifrost blir grunnvann pumpet opp i store beholdere, og transportert gjennom en maskin med flere typer filtre som renser vannet.

– Det er dette som er hjertet i campen. Stopper anlegget opp, kan vi ikke være her, sier rørleggeren Geir Arne, mens han peker på teltet som huser vannrenseanlegget.

Flere ganger daglig bytter han og en kollega på å sjekke at maskinen som renser vannet som benyttes til driften av leiren fungerer. Den første inspeksjonen starter klokken syv om morgenen, mens den siste tas klokka ni om kvelden.

– Vi sjekker kvaliteten på vannet, slik at vi vet at det som kommer ut er bra, sier Geir Arne.

 

 

aktuelt_1730_støttertransportflybaktuelt_1730_støttertransportflybhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=226Det norske personellet i Camp Bifrost I Mali bor i telt./media/PubImages/22032017_inm0032.JPG
aktuelt_1730_støttertransportflybaktuelt_1730_støttertransportflybhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=227Slik ser omgivelsene ut ved Camp Bifrost i Mali./media/PubImages/22032017_inm0035.JPG
aktuelt_1730_støttertransportflybaktuelt_1730_støttertransportflybhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=228En av de norske rørleggerne gjennomfører en rutinesjekk av maskinen som renser vannet som brukes i Camp Bifrost./media/PubImages/22032017_inm0138.JPG

Varierte oppgaver

Daglig går mellom 18 000 og 20 000 liter med vann gjennom anlegget. Vannet leveres både til Camp Bifrost og det portugisiske styrkebeskyttelsesteamet som har sin base på den andre siden av flyplassen.

– Halvparten av vannet går til kjøkkenet, mens resten går til vask og dusjing. Avfallsvannet går til toaletter og pissoarer, så ingenting går til spille, forteller Geir Arne.

Det er ikke bare rørleggerarbeid forteller som står på timeplanen til Geir Arne. Han bidrar, i likhet med det andre norske personellet også med en rekke andre gjøremål som en del av leirdriften, som transport av personell og innkjøp av mat.

– Alle hjelper til der det trengs, sier Geir Arne og smiler.

I veterinærteltet er den norske veterinæren i leiren i gang med å ta prøver av det rensede vannet for å være helt sikker på at det trygt nok til å brukes.

Sparer menneskeliv

Utenfor leirens verkstedhall i stekende varme, står to norske mekanikere og gjør den siste finishen på en av FNs biler, som de nettopp har reparert. Elektrikeren i leiren sørger for at leiren har strøm. I et annet telt sørger en norsk kjøkkensjef sammen med kjøkkenpersonell fra Bangladesh for at alle munner i leiren blir mettet hver dag.

Transportflybidraget er viktig ettersom det gjør at personell og forsyninger kan fraktes trygt mellom Bamako og de urolige områdene nord i landet hvor veibomber utgjør en stor trussel for de som benytter landeveiene. Sammen sørger det norske personellet for at transportflybidraget kan fortsette å spare menneskeliv.

Inne i leiren føler det norske personellet seg trygge.

– Den norskbygde leiren Camp Bifrost har etter forholdene et godt sikkerhetsnivå, sier Per Kleiven.

I tillegg til å drifte Camp Bifrost bidrar Norge med fire stabsoffiserer ved det militære hovedkvarteret til MINUSMA samt to offiserer som jobber ved ASIFU. 

Publisert 21. april 2017 10:46. av Ina Nyås Moe, Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 24. april 2017 10:41.