aktuelt_1939_stabilitetutegirstabaktuelt_1939_stabilitetutegirstabhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7443https://youtu.be/ZPHoz1arXrU

–Stabilitet ute gir stabilitet hjemme

Internasjonale operasjoner er en stor del av Forsvarets oppgaver gjennom NATO, FN og i allianser med våre partnere. Men hvorfor er dette så viktig?
​I sin årlige tale i Oslo Militære Samfund (OMS) la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vekt på alle operasjonene Forsvaret bidrar inn i:

– Vi har i 2017 ledet én av NATOs to stående marinestyrker (SNMG1), vi lærer opp irakiske sikkerhetsstyrker (Operation Inherent Resolve) og har på den måten vært med i bekjempelsen av ISIL, vi har personell i Litauen (Enhanced Forward Presence) for å berolige Baltikum gjennom NATO og vi er i Afghanistan og lærer opp spesialpolitiet (Crisis Response Unit) der. For å nevne noe, sier Bruun-Hanssen stolt. 

Når det er stabilt i våre nærområder og i verden forøvrig, øker stabiliteten her hjemme. 

Forsvarssjefen har selv besøkt nordmennene ute gjennom hele fjoråret.

– Jeg får mange gode tilbakemeldinger og ser at vi utgjør en betydelig forskjell i mange operasjoner og oppdrag. 

– Viktig for Norge og verden

Det at lille Norge deltar såpass tungt internasjonalt gjennom Forsvaret er viktig, mener forsvarssjefen.

– Det er viktig for et lite land som Norge at det finnes en internasjonal rettsorden som ivaretar våre interesser. Det er en viktig grunn til å delta, forteller Bruun-Hanssen.

En ustabil verden med større konflikter i eller mellom land gir også store ringvirkninger: Alt fra flyktningstrømmer til terrorangrep og fremmedkrigerproblematikk.

– Så det er helt klart viktig å bidra til mest mulig stabilitet rundt om i hele verden. Når det er stabilt i våre nærområder og i verden forøvrig, øker stabiliteten her hjemme. Da øker sjansen for at vi kan leve trygt og godt, avslutter forsvarssjefen.
Publisert 24. januar 2018 11:04..