aktuelt_2116_starterarbeidmednyltaktuelt_2116_starterarbeidmednylthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17490Nå starter arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren for årene 2021–2024. Illustrasjonsfoto./media/PubImages/KESK_2bn_2.jpg

Går i gang med ny langtidsplan

Forsvarsdepartementet starter nå arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren styres etter såkalte langtidsplaner, som gjelder for fire år av gangen. Dagens langtidsplan ble vedtatt i 2016 og gjelder for årene 2017–2020.

Neste plan skal gjelde for årene 2021–2024, og regjeringen tar sikte på å legge frem et nytt planforslag for Stortinget i 2020. Forsvarsdepartementet starter nå opp arbeidet med den nye planen, og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ser frem til arbeidet.

– Det er naturlig at deler av grunnlaget som nå er fire år gammelt, vurderes på nytt i lys av utviklingen i Forsvaret og i verden rundt oss, sier forsvarssjefen.

– Noe ligger fast

Samtidig strekker mange av beslutningene i inneværende plan seg utover fireårsperioden 2017–2020, og forsvarssjefen understreker at disse ligger fast.

– Dette gjelder for eksempel de store materiellanskaffelsene som nye ubåter, nye maritime overvåkningsfly P-8 Orion, kampfly F-35 og kampluftvern, sier Bruun-Hanssen.

Slik blir prosessen

Prosessen starter med at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) lager et grunnlagsarbeid for å vurdere ulike konseptuelle retninger for fremtidens norske forsvar.

– I den innledende fasen gir jeg mine råd som medlem av FFIs prosjektråd for grunnlagsanalysen. Når FFI har ferdigstilt sitt arbeid, beslutter regjeringen rammene for langtidsplanen, og områdene der jeg blir bedt om å gi et fagmilitært råd følger ut fra det, forteller forsvarssjefen og fortsetter:

– Basert på et mandat for dette fagmilitære rådet vil jeg vurdere hvordan arbeidet skal håndteres i Forsvaret frem mot 2020, som er tidspunktet regjeringen tar sikte på å legge frem det nye langtidsplan-forslaget for Stortinget.

Publisert 18. september 2018 09:02..