forsvaret_329_starterdykkemedisinsforsvaret_329_starterdykkemedisinshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=697Sjef Sjøforsvarets sanitet, Vilhelm Koefoed, adm. dir. ved Haukeland universitetssykehus, Eivind Hansen og Sjef Forsvarets sanitet, signerer avtalen til det nye senteret. Foto: Alf Magne Horneland/media/PubImages/Bilde 1.jpg
forsvaret_329_starterdykkemedisinsforsvaret_329_starterdykkemedisinshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=698Bygningen som skal huse det dykkemedisinske senteret. Foto: Haukeland universitetssykehus/media/PubImages/NSMDM Bygning.jpg
forsvaret_329_starterdykkemedisinsforsvaret_329_starterdykkemedisinshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=699Fra avtalesigneringen for det nye senteret. Foto: Alf Magne Horneland/media/PubImages/Bilde 2.jpg

Starter dykkemedisinsk senter

Forsvaret og Haukeland universitetssykehus starter et samarbeid innen maritim- og dykkemedisin. Fredag 9. juni åpnet det nye senteret.

​Norsk senter for maritim- og dykkemedisin er et sivilt-militært senter etablert av Helse Bergen i samarbeid innen maritim- og dykkemedisin. Sjef Forsvarets sanitet kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen tror sanitetsmiljøet på Haakonsvern og universitetsmiljøet på Haukeland vil være til god nytte.

– Ved å samordne to små kompetansemiljøer og samtidig ha muligheten til å dra veksler på sanitetsmiljøet på Haakonsvern og universitetsmiljøet på Haukeland ser jeg store muligheter for økt forståelse, kompetanse og kunnskapsbasert forebyggelse og behandling, poengterer sjef Forsvarets sanitet.

Han håper senteret vil bli et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter.

Viktig samarbeid

Administrerende direktør for Haukeland universitetssykehus, Eivind Hansen, synes det sivilmilitære samarbeidet er viktig.

– Vi ser på oss som en viktig brikke i det Forsvaret ønsker å gjøre innen maritim- og dykkemedisin. Vi ser også på samarbeidet som en mulighet til å hjelpe Forsvaret å styrke sin slagkraft, presiserer Hansen.

Får til mer sammen

– Med bidrag fra Haukeland universitetssykehus, Forsvaret sanitet og saniteten i Sjøforsvaret er det masse kompetanse samlet på ett og samme sted. Planen er at oppdragene som enhetene tidligere hadde hver for seg skal nå løses ved et tett samarbeid, sier sjef for Undervannsbåt/Dykkerlegenes avdeling i Forsvarets sanitet, kommandørkaptein Jan Risberg.

En av mange fordeler med sammenslåingen er at de to kompetansemiljøene nå kan jobbe tettere på hverandre. Det kan føre til mer effektiv problemløsing. Videre blir det større innsats i blant annet  rådgiving om skipsmedisin og skipsmedisinsk utstyr, skipshygiene, arbeidsmedisin, og samtidig bedre registrering av sykdom og skader på de som arbeider på havet og under havflaten.

– Tanken bak det norske senteret for maritim- og dykkemedisin er å få større effekt ut av å samlokalisere to miljøer som jobber med sammenfallende problemstillinger. Både på Haukeland og Haakonsvern driver man på med naval- og dykkemedisin, forteller Risberg.

Ambisjoner og mål

Målsetningen for senteret er å være et sterkt sivilt-militært fagmiljø innen maritim- og dykkemedisin. Det nye senteret vil løse synergier gjennom samordning og videreutvikling av tjenestene.

– Et av våre hovedmål er å være et robust miljø med tanke på utvikling og vedlikehold av den kompetansen vi sitter på. Ellers vil vi også være et fullintegrert fagmiljø innen maritim- og dykkemedisin, fastslår Risberg.

 

 

Norsk senter for maritim- og dykkemedisinNorsk senter for maritim- og dykkemedisin<p class="forsvaretElement-p"> Norsk senter for maritim- og dykkemedisin (NSMDM) er satt sammen av: <br></p><ul><li>Norsk senter for maritim medisin ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. <br></li><li>Norsk senter for dykkemedisin ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. <br></li><li>Avdeling for Undervannsbåt/Dykkerlegens avdeling og dykkemedisin, Forsvarets sanitet. <br></li><li>Deler av Saniteten i Sjøforsvaret. </li></ul>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=73

Publisert 13. juni 2017 11:45. av Forsvarets sanitet. Sist oppdatert 14. juni 2017 13:05.