aktuelt_2422_statsbudsjettetaktuelt_2422_statsbudsjettethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20436/media/PubImages/20190904JØ_6878.jpg

Forsvarsbudsjettet 2020

Mandag la regjeringen frem sitt forslag til forsvarsbudsjettet for 2020. Hovedsatsningene er innfasing av struktur og materiell, økt aktivitetsnivå, samt bygging av beredskapslagre og vedlikehold.
2020 er siste år i inneværende langtidsplan (LTP) 2017-2020. Forsvaret er styrket gjennom hele perioden i henhold til langtidsplanen.

Det foreslåtte budsjettet til forsvarssektoren er på totalt 61 milliarder kroner. Forsvarets andel av budsjettet er på 32,6 milliarder kroner, en reell økning på 968 millioner kroner i forhold til 2019. I tillegg kommer gevinstrealiseringer, avbyråkratisering og effektivisering på til sammen 276 millioner kroner.

«Regjeringens LTP-satsing viderefører en nødvendig styrking av Forsvaret i budsjettet for 2020. Kombinasjonen av reell økonomisk styrking og ambisiøse planer for effektivisering gir effekt», sier forsvarssjef Bruun-Hanssen.

Hovedsatsningene i budsjettet er innfasing av struktur og materiell, økt aktivitetsnivå, samt bygging av beredskapslagre og vedlikehold.

«En målrettet styrking av «grunnmuren» i Forsvaret bidrar til økt robusthet i organisasjonen. Dette gjenspeiles i økt tilgjengelighet og utholdenhet ved avdelingene i Forsvaret», sier forsvarssjefen. «Et styrket driftsbudsjett sikrer en bedre balanse mellom vedlikehold, aktivitet og operasjoner.»

Regjeringen skal fremme Prop. 1 S til drøfting i Stortinget. Etter politisk behandling vil Forsvaret motta de formelle oppdragene fra Forsvarsdepartementet i desember. 
Publisert 7. oktober 2019 10:54.. Sist oppdatert 7. oktober 2019 10:54.