Medlemmer fra Hæren og Heimevernet sørget i dag for flere innspill og spørsmål som arbeidsgruppen i LMU tar med seg videre i prosessen.Medlemmer fra Hæren og Heimevernet sørget i dag for flere innspill og spørsmål som arbeidsgruppen i LMU tar med seg videre i prosessen.http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_0400.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8634

Statusmøte i landmaktutredningen

Medlemmer fra Hæren og Heimevernet sørget i dag for flere innspill og spørsmål, som arbeidsgruppen tar med seg videre i prosessen.

​​Fredag 20. januar gjennomførte arbeidsgruppen som utreder landmakten et møte med ledelsen i Hæren og Heimevernet. 

Hensikten var å presentere status i arbeidet for Sjef Hæren og Sjef Heimevernet. Slike møter er viktige for å holde ledelsen fortløpende involvert i prosessen. Arbeidet har til nå vært fokusert på å analysere hvilke utfordringer dagens landmakt har.

Utfordring​​er er kartlagt

Leder for utredningen, Aril Brandvik, presenterte funnene arbeidet har avdekket så langt, knyttet til reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet og utholdenhet.

Deltakerne fikk en grundig gjennomgang av de konseptuelle alternativene arbeidsgruppen har jobbet frem, og det ble gitt god anledning til å stille spørsmål og gi innspill som gruppen tar med seg videre. I den nåværende fasen er det viktig for arbeidsgruppen å spenne ut et bredt lerret av ulike konseptuelle alternativer.

Sjef Hæren synes arbeidsgruppen har valgt en god arbeidsform.

– Vi har hatt to møter denne uken, der vi har fått utlevert dokumenter i forkant, hatt god mulighet til å diskutere ting og til å forberede oss. Det gjør at verdien blir større enn hvis vi bare hadde kommet hit og kun blitt orientert, sier generalmajor Odin Johannessen.

– Det er også slik at vi jo har et ansvar vi skal utøve og vi skal gi gode råd til FSJ også i denne prosessen. Vi har en gylden mulighet når vi nå går tilbake igjen og skal se på landmakten på nytt- og den muligheten må vi bruke.

Sjef Heimevernet tilføyde at det i tillegg er viktig at hele studien må begrunnes godt.

– Så lenge utredningen forankres i reell kunnskap, så blir dette bra. Det holder ikke med synsing, sier generalmajor Tor Rune Raabye.

Områder​ som skal vurderes

Arbeidsgruppa presenterte de områdene hvor det er identifisert et handlingsrom for utredningen.  

Det er i hovedsak innenfor disse områdene: operativt konsept, fellesoperative muligheter, alliert samarbeid, alternativ organisering, sammenheng mellom Hæren og Heimevernet, prioriterte oppgaver, produksjonsmodell, materiellbredde og sivil understøttelse.

Jobben videre blir å finne en balanse mellom behov, ambisjonsnivå og innretting av landmakten.

​​Konseptene skal «testes»

Onsdag 18. januar hadde arbeidsgruppen et møte med kommandogruppen i Hæren på Linderud, og 30. januar møter de ledelsen i Heimevernet.

– ​For Landmaktutredningen har det vært, og er, svært viktig å forankre utviklingen i arbeidet hos sjefene for Hæren og Heimevernet, sier brigader Brandvik.

De ulike konseptuelle alternativene skal nå vurderes med støtte fra Forsvarets Forskningsinstitutt kommende uke. Innspillene fra Sjef H og Sjef HV tas med inn i arbeidet på FFI.​

Publisert 23. januar 2017 10:35. av Linda Sannum (tekst og foto), Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 23. januar 2017 14:10.