aktuelt_2139_stilleførstormenaktuelt_2139_stilleførstormenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17714/media/PubImages/HOVEDSAK_bilde.jpg

Stille før stormen

Her skal det serveres ca. 16 000 måltider i døgnet.
Det er foreløpig stille i de enorme teltene på Rødsmoen, like nord for Rena leir. Hele 950 000 kvadratmeter har blitt ryddet for å gi plass til de tyske styrkene som skal bo her under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Sakte men sikkert vil leiren fylles med liv før alt personell skal være på plass når øvelsen starter 30. oktober.


Dobler innbyggertallet 

Hele 5 500 tyskere skal bo på Rødsmoen. Det er over dobbelt så mange som det bor i Åmot kommune til daglig.  

– For Forsvaret er dette olympiske leker i logistikk, og åpningsseremonien holdes når øvelsen starter, sier kommandørkaptein Ronny Angeltvedt i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Angeltvedt er ansvarlig for at alle de 30 nasjonene som skal delta får det de trenger når de skal øve på norsk jord.


Blir størst 

Til sammen 50 teltleire i ulike størrelser er nå satt opp på forskjellige steder i landet. Den desidert største her på Rødsmoen. Her er noen nøkkeltall: 

  • Totalt er det satt opp 67 telt i størrelser fra 30 til 3 000 kvadratmeter.
  • Her av disse er 15 forlegningstelt (21 000 m2), messe (6 500 m2), velferdsområde (3000 m2), treningsområde (3 000 m2), 3 sanitærtelt med dusj og toalett (3050 m2), og lager og butikktelt (2 000 m2).
  • Hver dag vil det serveres opptil 16 000 måltider.
  • I forlegningstelene vil hver soldat ha 1 seng og 1 stol hver.

Sivilt samarbeid 

Teltene er satt opp av Forsvarets strategiske samarbeidspartner Wilnor Governmental services (WGS) som igjen har brukt lokale entreprenører. Prislappen for leirene ligger på ca 1 milliard kroner, og når alt fra drivstoff til refleksbånd er gjort opp, har deltakerlandene lagt igjen nærmere 2 milliarder kroner. 

 

 

aktuelt_2139_stilleførstormenaktuelt_2139_stilleførstormenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17710Kommandørkaptein Ronny Angeltvedt er sjef for SOR-organisasjonen, hvor de tar i mot alle bestillingene fra NATO-landene som deltar på Trident Juncture 2018. /media/PubImages/19092018_Larsph_1483.jpg
aktuelt_2139_stilleførstormenaktuelt_2139_stilleførstormenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17715Nesten 1 million kvadratmeter har blitt ryddet for å gjøre plass til de 67 teltene til de tyske styrkene på Rødsmoen. /media/PubImages/20180917FR_September (3).jpg
aktuelt_2139_stilleførstormenaktuelt_2139_stilleførstormenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17711I det tre sanitærteltene er det dusj og toaletter. /media/PubImages/19092018_larsph_1464.jpg
aktuelt_2139_stilleførstormenaktuelt_2139_stilleførstormenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17713Hele 15 forlegningstelt må til for å få plass til 5 500 soldater på Rødsmoen. Med én seng og én stol har de det de trenger for å kunne delta på øvelsen. /media/PubImages/19092018_larsph_1476.jpg
aktuelt_2139_stilleførstormenaktuelt_2139_stilleførstormenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17712I treningsteltet har styrkene det de trenger for å holde seg i form. Trolig finnes det ingen større treningsentre i hele Norge enn det som akkurat nå står på Rødsmoen. /media/PubImages/19092018_larsph_1474.jpg

Alt må de bekoste selv, men det er FLO som har jobben med å skaffe til veie varene og sørge for at det er på plass når våre allierte kommer.

Strenge krav. Leirene blir hele tiden nøye kontrollert av tilsynsmyndigheter slik at brannsikkerhet, mathygiene og sanitære forhold tilfredsstiller gjeldene krav.

– Vi har et tett og godt forhold til Brannvesenet og Forsvarets sanitet. Under oppbyggingen av leiren har samarbeidet med Åmot kommunen vært enestående, forteller Angeltvedt.


Norges største steinknusemaskin 

Den enorme plassen leiren står på var fram til 1. april i år en stor skog. Ryddejobben har vært formidabel, for ikke å si leggingen av nytt dekke på plassen. 

Norges største steinknusemaskin har fått forsyne seg av fjellmasser rett nord for leiren, og gjort grunnen til det som nå er en av Norges største militærleirer. 
Publisert 8. oktober 2018 13:54. av Lars Hallingstorp.