aktuelt_1755_storovelsetarnatotilaktuelt_1755_storovelsetarnatotilhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=384Ombordlasting av kjøretøy som skal til Troms for øvelse Rein. Arkivfoto: Forsvaret/media/PubImages/ovelserein-1489_illustrasjon.jpg
aktuelt_1755_storovelsetarnatotilaktuelt_1755_storovelsetarnatotilhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=385US Marine Corps har skarpskyting med M1A1 Abrams stridsvogn i skytefeltet ved Rena militær leir. Arkivfoto: Øyvind Rognmo / Forsvaret/media/PubImages/20160218ør_2589_illustrasjon.jpg
aktuelt_1755_storovelsetarnatotilaktuelt_1755_storovelsetarnatotilhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=386Et amerikansk B-52 bombefly eskortert av to norske F-16 over Trøndelag under vinterøvelsen Cold Response 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret/media/PubImages/20160301tk_C1611_illustrasjon.jpg
aktuelt_1755_storovelsetarnatotilaktuelt_1755_storovelsetarnatotilhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=387Øvelse Cold Response 2016: Soldater fra Panserbataljonen får taktisk transportstøtte av Bell 412 helikoptre, tilhørene 339 skvadron i Luftforsvaret. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret/media/PubImages/20160304fr-6138_illustrasjon.jpg
aktuelt_1755_storovelsetarnatotilaktuelt_1755_storovelsetarnatotilhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=388NATO-fartøy i formasjon under Cold Response 2016. Foto: WO C.ARTIGUES/media/PubImages/20160307-FRAF-0278A-270-Edit_illustrasjon.jpg

Storøvelse tar NATO tilbake til røttene

35 000 soldater fra inntil 30 nasjoner kommer til Norge for storøvelsen Trident Juncture i 2018. For NATO betyr det et fornyet fokus på alliansens røtter: Kollektivt forsvar.

– NATO trenger å øve på storskala operasjoner. Det å få testet hele nivået, fra det strategiske og helt ned til soldatnivå er helt avgjørende, forteller general Denis Mercier, som er NATOs Supreme Allied Commander Transformation (SACT) og øverste militære sjef i NATO for Trident Juncture 18.

Den franske generalen mener Norge er optimalt som vertsland for øvelser av denne størrelsen.

– NATO trenger mest mulig realisme, der man kombinerer operasjoner på land, til sjøs og i luften. Dette får vi til i Norge, som er et av de beste stedene å trene i hele Europa, mener han.

– Kaldt klima byr også på ekstra utfordringer, som er bra når vi skal teste styrkene våre og strukturen på en mest mulig realistisk måte.

 

 

aktuelt_1755_storovelsetarnatotilaktuelt_1755_storovelsetarnatotilhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=383General Denis Mercier (SACT) møtte nylig forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (t.v.). Foto: Edvin Wiggen Dahl / Forsvaret/media/PubImages/050817_EWD-14.jpg

Fornyet fokus

Der NATO i mange år har vært opptatt med operasjoner internasjonalt er nå fokuset tilbake på kjernen i samarbeidet: Kollektivt forsvar.

– Kollektivt forsvar og dermed kollektiv trening vil være i fokus. Dette er NATOs grunnoppgave og derfor vil vi bruke mer tid på nettopp kjernen i alliansen, forteller Mercier.

Han understreker at NATOs hovedoppgave er å være en forsvarsallianse, der krigsforebygging står sentralt.

– Avskrekking er alltid en faktor for NATO, som er en forsvars- og ikke en angrepsallianse. Med store øvelser tester og demonstrerer vi alliansens evne til å respondere og vår kapasitet, slik at dette er troverdig.

Viktig for Norge

Også for Norge isolert sett, som vertsland for storøvelsen, er det mye å hente utover viktig samtrening med NATO-allierte.

– Dette er en unik mulighet til å teste alle systemene våre. Alt av planverk når det gjelder å motta store allierte forsterkninger i tilfelle krise eller krig kan vi nå få øvet, forteller forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Uten en så stor øvelse er ikke dette mulig, logistikken blir ikke utfordrende nok uten at flere NATO-land øver sammen på denne måten.

Publisert 19. mai 2017 15:27. av Harald Nygaard Kvam, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 9. oktober 2017 14:56.