aktuelt_2213_terrorkampenikabulfoaktuelt_2213_terrorkampenikabulfohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18370/media/PubImages/IMG_1115.jpg

Terrorkampen i Kabul fortsetter

I Kabul har norske spesialstyrker støttet afghansk kontraterror politi i elleve år. Det er fremdeles svært viktig.

Marinejegerkommandoen (MJK) har oppdraget med å veilede og støtte den afghanske spesialpolitienheten Crisis Response Unit 222 (CRU 222). Enheten er i høy beredskap for å bekjempe terroranslag mot Kabul og er den skarpeste avdelingen i sitt slag i Afghanistan.

Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), generalløytnant Rune Jakobsen, var nylig på formell inspeksjon av det norske styrkebidraget.

– Dette er et svært viktig bidrag fra Norge. Vi ser at CRU 222  blir stadig bedre i sin oppdragsløsning, og de er svært viktige for sikkerheten i Kabul, sier Jakobsen.

Metodisk og langsiktig

CRU 222 er hjørnesteinen i sikkerheten for anslag mot Afghanistans hovedstad. I tillegg til høy beredskap for å rykke ut ved angrep, gjennomfører de også planlagte operasjoner for å utøve arrestordrer innenfor terrorisme, narkotika og korrupsjon på vegne av afghanske myndigheter.

Sjef FOH, generalløytnant Rune Jakobsen hilser på operatørene i CRU 222. Foto: Forsvaret

Under inspeksjonen la generalløytnant Jakobsen særlig merke i den metodiske og langsiktige måten de norske veilederne arbeider på.

– Det som imponerer mest er modenheten avdelingen viser, både i sin militære veiledning og mellommenneskelig, understreker generalløytnanten.

Startet i 2007

Norske spesialstyrker har bygget opp CRU 222 fra starten i 2007 og har foruten en kort pause, fulgt avdelingen siden. Sjefen for Forsvarets spesialstyrker, generalmajor Torgeir Gråtrud har fulgt prosessen tett hele veien.

– Jeg var med i oppstarten, og det er veldig flott å se at CRU 222 har blitt en så kapabel og profesjonell avdeling nå, sier Gråtrud og legger til:

Sjef FOH, generalløytnant Rune Jakobsen hilser på operatørene i CRU 222. Foto: Forsvaret

– Spesialstyrkene har hatt dette oppdraget hele veien med Forsvarets spesialkommando (FSK) og MJK, men det er viktig for meg å si at her bidrar også personell fra hele Forsvaret.

Bygge tillit

Spesialstyrkesjefen legger vekt på at det er møysommelig, grundig og langsiktig arbeid over tid som er nøkkelen til at man har klart å utvikle CRU 222 til det forholdvis høye nivået de har i dag.

– Vår måte å utvikle CRU på, har vært å veilede tett, bygge tillit, respektere og stå skulder til skulder med våre afghanske venner når dette er påkrevd. En slik tilnærming tror jeg har vært helt avgjørende, sier generalmajoren.

Publisert 10. desember 2018 13:01. av Forsvarets operative hovedkvarter.