Kriger med mobilen

Krigføring er for alvor blitt digitalt. Nå sender soldatene etteretning og hemmelig informasjon via en mobilapp.

– Stor eksplosjon observert i målområdet! Fiendens materiell er tatt ut med sikker virkning, ropes det fra fjordkanten. 

​To F-16 dundrer gjennom skyene over de tre soldatene fra innsatsstyrke Claymore i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16. Soldatene ligger i skjul med fienden i sikte på andre siden av fjorden. De skal teste ut en ny app som gjør etterretningsrapportering lettere. Med et klikk går rapporten ut til flere ledd og til jagerflyene som til slutt tar ut målet.

Teknologien som skal bidra til tidsriktig måletterretning og målbekjemping testes ut i forbindelse med øvelse Bold Quest 2019. Øvelsen som er ledet av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) foregår i Norge og Finland. Det er en konsept- og eksperimentøvelse hvor utprøvelsen av ny teknologi står sentralt. 

 

 

aktuelt_2372_testernyteknologiaktuelt_2372_testernyteknologihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19977Se hvordan soldatene testet ut den nye teknologien i øvelse Bold Quest 2019. Video: Heimevernethttps://youtu.be/CyWDbeP9WEc


Overalt, alltid

Heimevernet deltok i øvelsen for å teste ut potensialet i sitt store nettverk. Hver enkelt heimevernssoldat vil med mobilen i hånda bli en sensor og kan enkelt rapportere inn til FOH. Med 40 000 sensorer på bakken utgjør det en enorm kapasitet for blant andre F-16, F-35 og andre styrker. Mobilene de bruker, er imidlertid ikke helt ordinære, men militærgodkjente mobiltelefoner.

– Heimevernet er overalt alltid, og kan på den måten gi tidsriktig måletterretning til støtte for operasjoner. HV-16 ønsker å bidra til i å utprøve ny teknologi. Det er nyttig å øve sammen med Hæren, da kan vi gi måletterretning og bidra inn i metodisk målbekjemping for Hæren, sier stabssjef i HV-16, Einar Berntsen. 

Einar Berntsen, stabssjef i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16.

HV-16 har fått testet ut flere nye sambandsløsninger og programvare under øvelsen. Sammen kan det bidra til raskere kommunikasjon av stridsviktige meldinger og i tillegg økt operativ effekt. 

­– Vi håper disse erfaringene blir tatt med videre i utviklingen av konseptet for hvordan Heimevernet utøver sitt territoriale ansvar og støtte til resten av Forsvaret i fremtiden, sier Berntsen. 

Godt resultat

– Tilbakemeldingene så langt er at appen fungerte bra, sier Heimevernets liaison til FOH under øvelsen, oberstløytnant Kjartan Søyland. 

– Systemet vil være lett for HV-soldaten å bruke og kan enkelt tas i bruk i hele Heimevernet. Konklusjonen per nå er at dette er noe vi ønsker å gå videre med, sier han. 

Systemet skal videreutvikles i årene fremover, blant annet med tanke på sikkerhet. 

40 000 soldater kan sende inn observasjoner gjennom appen som nå er under utvikling og som ble testet under øvelse Bold Quest 2019.

Presisjonsnivået i meldingene som blir sendt inn øker med appen. Den inneholder en slags huskeliste med det brukeren bør fylle ut og resultatet blir en utfyllende etterretningsrapport. I tillegg vil prosessen med å rapportere inn måletterretning gå mye raskere enn før.

– Det vil bli 40 000 soldater som kan sende inn observasjoner mye raskere og med mye større presisjon enn tidligere. For Heimevernet betyr det veldig mye, men også for hele Forsvaret. Enkelte steder i Norge er det bare Heimevernet som er tilstede fra Forsvaret, så det vil være av enorm viktighet at de kan rapportere inn viktig informasjon, avslutter Søyland.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2372_testernyteknologifakta_540_hv16claymore/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-16-claymore/media/PubImages/Claymore.jpgHV-16 ClaymoreOperasjon Claymore, det første lofotraidet, var rent krigsøkonomisk betinget. Målet var å ødelegge mest mulig av produksjonskapasitet, transportmidler og forsyninger på Vestvågøy i Lofoten.aktuelt_2372_testernyteknologihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7360


Publisert 1. juli 2019 13:46. | Sist oppdatert 1. juli 2019 14:14.