LMU på FFILMU på FFIhttp://forsvaret.no/media/PubImages/DSC_9422fix.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8745Arbeidsgruppen i Landmaktutredningen (LMU) hos Forsvarets Forskningsinstitutt for å teste ulike konsepter for landmakten.
LMU gjester FFILMU gjester FFIhttp://forsvaret.no/media/PubImages/DSC_9417fix.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8735Arbeidsgruppen i Landmaktsutvalget hos Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). I midten brigader Aril Brandvik, som leder arbeidsgruppen. Foto: FFI

Testet konsepter for landmakten

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) støtter landmaktutredningen med tilretteleggelse og gjennomføring av spill som bidrar til analyser og vurderinger av ulike konsepter og løsninger for landmakten.

​​​​​​​I uke 4 gjennomførte landmaktutredningen spill i FFIs Battle Lab. Hensikten var å teste ut ulike konseptuelle alternativer som arbeidsgruppen har utformet, ikke minst å kartlegge sterke og svake sider ved hvert konsept og problemstillinger som må ses nærmere på.

Spillene tok utgangspunkt i de mest krevende oppgavene for Forsvaret. De viktigste faktorene som ble vurdert, var forhold knyttet til kampkraft, mobilitet, reaksjonsevne og utholdenhet, men også allierte forhold ble vektlagt.

Alle konseptbeskrivelsene legger til grunn at landoperasjonene gjennomføres i en fellesoperativ kontekst. Hver av de konseptuelle alternativene har hypoteser som vil være gjenstand for videre analyse.

FFI la til rette for diskusjoner gjennom faglige innspill og scenariobetraktinger. Under spillene ga FFI også orienteringer om utviklingen på særlig relevante teknologiområder. Spillene ga landmaktutredningen et godt grunnlag for å arbeide videre med å avklare hvilket konsept som bør legges til grunn for utviklingen av norsk landmakt.  

Publisert 3. februar 2017 15:17. av Linda Sannum, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 6. februar 2017 11:25.