TEF-MALI16-kopiTEF-MALI16-kopihttp://forsvaret.no/media/PubImages/TEF-MALI16-kopi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9121
1414http://forsvaret.no/media/PubImages/14.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4564Her forskales det betongfundament for forlegningsteltene som skal settes opp i Camp Bifrost. Foto:Theatre Enabling Force/Forsvaret
IMG_2417IMG_2417http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_2417.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4566Foto:Theatre Enabling Force/Forsvaret
1616http://forsvaret.no/media/PubImages/16.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4559Foto:Theatre Enabling Force/Forsvaret

Tilrettelegger for det norske transportflybidraget i Mali

I over 30 varmegrader og stekende sol jobber personell fra Forsvarets Theatre Enabling Force (TEF) lange dager for å klargjøre infrastruktur og fasiliteter for det nye norske transportflybidraget i Mali.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​– Hovedoppgaven vår er å legge alt til rette, slik at det norske transportflybidraget Norwegian Tactical Airlift Detachment (NORTAD) kan etablere seg i ferdige fasiliteter og hurtig bli klare til å utføre oppdraget sitt, sier oberstløytnant Frank Knutsen på telefon fra Mali. 

Knutsen er sjef for TEF NORTAD og øverste nasjonale representant (SNR) for de norske styrkene i Mali. Fra januar til november 2016 skal Norge bidra med et C-130 J Hercules transportfly i FN-styrken MINUSMA i Mali. Styrken har som mål å beskytte befolkningen i landet.

Utvider Camp Bifrost

TEF består av personell fra Hærens maskin- og konstruksjonskompani på Rena, Cyberforsvarets Communication and Information Systems Task Group (CIS TG) og ledelse med stab fra Luftforsvaret.

Oppdraget deres er tredelt. Det ene oppdraget går ut på å utvide den allerede etablerte leiren, Camp Bifrost, som ligger på sørsiden av flyplassen i Bamako. Årsaken er at dagens leir ikke er dimensjonert for at NORTAD skal kunne bo og operere derfra.

– Vi utvider leiren når det gjelder forlegning, forpleining og velferd for hele styrken. I tillegg utvider vi operasjonsfasilitetene for dem som skal lede og administrere detasjementet slik at det totalt blir plas​s til 50 flere personer i leiren. Ettersom TEF-en også bor i leiren, var det naturlig at vi startet med denne. Det var ikke plass til oss da vi kom, så da bodde vi i midlertidige, mindre telt. Vi flyttet inn i ordentlige telt forrige torsdag, forteller Knutsen.​​​

 

 

99http://forsvaret.no/media/PubImages/9.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4558Kaptein Øyvind Melhus og oberstløytnant Frank Knutsen på rekognosering. Foto:Theatre Enabling Force/Forsvaret
1717http://forsvaret.no/media/PubImages/17.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4560Personellet i Theatre Enabling Force jobber dag og natt for å holde tidsfristen. Foto:Theatre Enabling Force/Forsvaret
IMG_2403 croppedIMG_2403 croppedhttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_2403 cropped.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4557Oberstløytnant Frank Knutsen er senior nasjonalrepresentant i Mali og sjef for Theatre Enabling Force. Foto:Theatre Enabling Force/Forsvaret

​​

​​Utfordrend​​​e klima og jordsmonn

Det andre oppdraget er å etablere et teknisk støtteområde på nordsiden av Bamako internasjonale flyplass. Det tekniske støtteelementet til NORTAD skal operere herfra i forbindelse med flygninger.

Det tredje oppdraget er å drifte Camp Bifrost for FNs multinasjonale informasjons- og analyseenhet (ASIFU). Knutsen synes det er positivt å bidra indirekte til FNs operasjon MINUSMA ved å legge forholdene til rette for det norske transportflybidraget.

Personell fra Theater Enabling Force blander ut sement. FOTO:Theater Enabling Force/Forsvaret– Dette er et overkommelig oppdrag for oss. Men det er alltid utfordrende å komme til nye verdensdeler. Klimaet og jordsmonnet er de største utfordringene så langt. Det er veldig varmt midt på dagen, noe gutta får kjenne mye på ettersom de fleste tilbringer timevis ute i solen med fysisk arbeid. Jordsmonnet er så hardt enkelte steder at vi har slitt litt med å få grøftene dype nok, forteller Knutsen.​


Relativt krevende oppdrag

Oberstløytnanten beskriver oppdraget i Mali som intenst. 

– TEF-oppdrag er som regel korte og intense ettersom vi har en tidsfrist å forholde oss til. Vi vet at om vi ikke løser oppdraget vårt innen en gitt tidsfrist, så vil de som skal inn og operere i de fasilitetene vi bygger, også kunne bli forsinket. Nå jobber vi opptil 13–15 timer om dagen, og de fleste driver med fysisk kroppsarbeid ute i solen med til tider 30–35 grader i skyggen. Det er et relativt krevende oppdrag, men det er personellet godt trent på, sier Knutsen.

Han forteller at alt stort sett har gått etter planen.

– Vi har hatt noen oppstartsproblemer lokalt her i Bamako, men ikke mer enn forventet. Noen forsinkelser på leveranser fra Norge har det også blitt, men vi gjør vårt ytterste for å jobbe dem inn igjen slik at vi blir ferdig i tide, sier Knutsen.

Berørt av terrorangrepet

Terrorangrepet på Radisson Blu-hotellet i Bamako 20. november bidro til at noen av planene deres ble lagt om.

– Den tragiske hendelsen har ikke påvirket jobben vi gjør, men da vi ble klar over at personell fra det russiske flyselskapet Volga Dnepr Airlines ble drept under terrorangrepet, håndterte vi det som en krisehåndteringssak, forteller Knutsen.

Tolv personer fra det norske styrkebidraget reiste med flyet fra Volga Dnepr Airlines som fraktet materiell fra Oslo til Bamako. ​

– Vi har hatt samtaler med det norske personellet som var med på flyturen og fulgt dem opp. De som ble drept under terroraksjonen, var tross alt folk de hadde jobbet og reist sammen med på en flytur som varte i to døgn, inkludert overnatting. Det ble veldig nært da navn og bilde på de omkomne ble offentliggjort, men vi er profesjonelle soldater som vet å håndtere slike hendelser, sier Knutsen.

– Hvordan opplever dere sikkerhetssituasjonen i Bamako-området?

– Ifølge FN, som jeg forholder meg til, er situasjonen tilbake til normalen. Vi er godt beskyttet i leiren som nok er det tryggeste stedet vi kan være. Likevel tar vi våre forholdsregler både i og spesielt utenfor leir, sier Knutsen. ​

Publisert 3. desember 2015 10:08. av Ina Nyås Moe, Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:25.