Tildelt krigskorset med sverdTildelt krigskorset med sverdhttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_1142 copy.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5697

Tildelt krigskorset med sverd

På frigjørings- og veterandagen blir 15 soldater hedret med medalje for sin innsats i internasjonale operasjoner. Blant dem ett krigskors med sverd.

​​​​​​​Kongen i statsråd har i dag besluttet å tildele landets høyeste dekorasjoner til åtte soldater. Én mottar Krigskorset med sverd, to mottar St. Olavsmedaljen med ekegren, og tre mottar Krigsmedaljen. I tillegg er ytterligere to skjermede soldater blitt tildelt Krigsmedaljen.

Tidligere er også sju andre soldater tildelt medaljer fra forsvarssjefen. Medaljene det dreier seg om her er Forsvarets innsatsmedalje, både med og uten rosett. Også her er to soldater skjermet. Disse mottar Forsvarets innsatsmedalje med rosett.

På frigjørings- og veterandagen i år vil alle disse motta medaljene på Akershus festning. Det blir en høytidelig seremoni på festningsplassen, som er åpen for alle, mens de skjermede soldatene mottar medaljene på en egen, lukket seremoni.

Felles for alle medaljemottakerne er at de har gjort en ekstraordinær innsats som er ut over det forventede. Flere av personene har gjort heltedåder og reddet menneskeliv, både militære og sivile. Under kan du lese mer om de hendelsene de får medalje for.

Fenrik Espen Haugeland er tildelt Krigskorset med sverd for sin innsats under en hendelse i Afghanistan våren 2004. Han tjenestegjorde som lagfører da en mann ble identifisert bærende på en improvisert bombe (IED) sentralt i Kabul. Uten hensyn til eget liv handlet Haugeland resolutt og stupte inn i folkemengden og overmannet vedkommende. Haugeland hindret dermed mannen i å utløse bomben, som var ferdig rigget og utstyrt med en lett tilgjengelig utløsermekanisme. Haugelands innsats reddet sannsynligvis et stort antall sivile liv. Han viste personlig mot og tapperhet langt utover det som kan forventes. I begrunnelsen beskrives dette som heltedåd uten sidestykke, hvor offervilje og mot fremstår som enestående.

Haugeland har i tillegg erfaring fra internasjonale operasjoner i Kosovo.

Major Jørgen Andreas Bull er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats som kompanisjef i Afghanistan i 2011. Under en operasjon ledet av afghanske styrker, med et samarbeid mellom en rekke afghanske avdelinger og den norskledede PRT Meymaneh, ble styrkene i løpet av to dager gjentatte ganger angrepet. Angrepet var sammensatt og koordinert mellom flere opprørsgrupper. I en kaotisk og uoversiktlig situasjon veiledet Bull den afghanske «ground force commander» og manøvrerte gjentatte ganger egne styrker i stilling mot fienden. Dette var avgjørende for å få kontroll over situasjonen og hindret egne og sivile tap.  Bull valgte selv å utsette seg for en kalkulert risiko ved å plassere seg slik at han best bevarte oversikten over situasjonen. Han fremstod som en tydelig og tillitsvekkende leder. I begrunnelsen legges det spesielt vekt på hans lederskap kombinert med kløkt, situasjonsforståelse, mot og ikke minst respekt for menneskeliv i en komplisert operasjon som fort kunne gå veldig galt.

Bull er veteran fra internasjonale operasjoner i Kosovo og gjentatte oppdrag i Afghanistan.

Major Jan Helge Dale er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats som kompanisjef i Afghanistan våren 2009. I perioden ble det gjennomført flere operasjoner i samarbeid med afghanske styrker. Under operasjonene befant avdelingen seg inne i opprørskontrollerte områder. En av operasjonene beskrives som trolig en av de mest krevende operasjoner gjennomført av konvensjonelle norske styrker i nyere tid. Dale var direkte involvert i alle stridskontakter hvor han med sin sterke stridsledelse var en av hovedbidragsyterne til at avdelingen kom ut av alle trefninger med opprørere uten tap. Dale ledet en rekke avdelinger fra front, med smittende ro og sindighet, under uhyre krevende værforhold. Dales store personlige mot og handlekraft, og hans svært gode lederskap fremheves i begrunnelsen. Hans gode lederskap var avgjørende for at avdelingen løste oppdraget, og unngikk sivile og egne tap. Hans fremragende ledelse og kløkt var avgjørende for å manøvrere ut et afghansk kompani i livsfare.

Dale har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i Kosovo og flere ganger i Afghanistan.

D​isse mottar også medalje

  • Major Bjørn Ekenes Olsen er tildelt Krigsmedaljen for sin innsats som leder for Etterretningstjenestens bidrag til støtte for norske styrker i Afghanistan. 
  • Kaptein Per Arne Halvorsen er tildelt Krigsmedaljen for sin innsats som troppssjef i Afghanistan våren 2009.  
  • Løytnant Hans Kristian Aasen er tildelt Krigsmedaljen for sin innsats som mentor for afghanske styrker i Afghanistan høsten 2009. 
  • Løytnant Håvard Mallaug er tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett for sin innsats som troppssjef i Afghanistan våren 2009. 
  • Major Espen Lauritsen er tildelt Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats som helikopterpilot under to evakueringsoppdrag i Afghanistan vinteren 2008. 
  • Kaptein Einar Slinde er tildelt Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats som systemoperatør under to evakueringsoppdrag i Afghanistan vinteren 2008. 
  • Oberstløytnant Arvid Josefsen er tildelt Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats som sjef i Bell 412-miljøet i Luftforsvaret, og sin har lange erfaring i aktiv krigstjeneste som flyger. ​
  • Soldat Pål Magnus Davidsen er tildelt Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats som vognfører i Bosnia i 1994. 
Publisert 11. mars 2016 12:03. av Marius Lauritsen, Forsvaret. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:28.