Tildelt krigsmedaljen for ledelse i Kabul

Jostein Mattingsdal får utmerkelsen etter å ha ledet avdelingen fra Forsvarets spesialstyrker sammen med de afghanske sikkerhetsstyrkene, under nedkjempingen av det omfattende terrorangrepet mot Hamid Karzai internasjonale lufthavn høsten 2017.

Hendelsen startet med at terroristene angrep NATOs base med det Jostein beskriver som intens og presis bombekasterild.

– Da de første bombekastergranatene traff flyplassen, var jeg og mine medsoldater midt i nedslagsfeltet. På grunn av eksplosjonenes intensitet var det ikke mulig å søke dekning i det etablerte tilfluktsrommet, men heldigvis fant vi tilfredsstillende dekning i vår umiddelbare nærhet, forteller Mattingsdal.

Ti minutter inn i angrepet hadde han som leder tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å utløse avdelingens utrykningsalarm.

Jostein Mattingsdal i Afghanistan.

– Vår afghanske partnerstyrke, Crisis Response Unit (CRU) 222, fikk i oppdrag å nedkjempe terroristene, og det er vår jobb å ledsage dem i kamp. Vi besluttet derfor å trekke ut fra dekning, gjøreavdelingen klar til strid og rykke ut for å bekjempe terroristene. Alle mine medsoldater var uskadd da vi ankom stedet hvor terroristene hadde forskanset seg, fortsetter orlogskapteinen som fortsatt er i aktiv tjeneste og nå går på Forsvarets stabsskole.

Så snart vi og de afghanske sikkerhetsstyrkene iverksatte motangrep mot terroristene, stanset ilden. Normalt var jobben til Mattingsdal å lede de norske styrkene, men kort tid inn i operasjonen ble han informert om at hans overordnede var forhindret fra å lede den overordnede operasjonen. Orlogskapteinen som opprinnelig er fra Jæren, ble da gitt ansvar for å lede den kompliserte fellesoperasjonen midt i sentrum av millionbyen Kabul.

De skjøt i alle retninger mot alt og alle som rørte seg i området.

Voldsom eksplosjon

Sammen med sine afghanske kolleger forlot teamet fra Marinejegerkommandoen sine godt beskyttede stillinger på utsiden av målområdet. Så begynte det møysommelige arbeidet med å nøytralisere terroristene og klarere målet.

Terroristene var godt forberedt og hadde klargjorte stillinger til å forsvare seg til siste åndedrag. I skuddvekslingene som fulgte, ble alle terroristene drept, og flere av afghanske soldater såret. Midt i striden detonerte terroristene en meget kraftig bombe som var nedgravd ved målets inngangsdør.

– Eksplosjonen var så kraftig at den pulveriserte sørsiden av målet og revnet samtlige av omkringliggende bygg. Mine medsoldater og jeg var kun 6–8 meter fra eksplosjonen. Samtlige av oss ble truffet av trykkbølgen og ble lamslått. Flere ble truffet av murstein og annen byggmasse som kom flyvende i luften, forteller Mattingsdal. 

De som fulgte med operasjonen fra NATOs hovedkvarter, antok umiddelbart at flere var omkommet eller hardt skadet. Samtlige kom fra det nærmest uskadd, og klarte å fortsette kampen mot terroristene i deres siste desperate forsøk på å gjøre motstand. Gjennom godt lederskap, mot og profesjonalitet var fellesoperasjonen en suksess som forhindret tap av menneskeliv og unødvendige materielle skader.

God krigerkultur

Mattingsdal fremhever «den gode krigerkulturen» som finnes i Forsvaret, som en faktor som gjorde at oppdraget ble løst. 

– Jeg mener at en slik krigerkultur i stor grad bidrar til hvordan denne hendelsen ble løst i praksis. Jeg har også lært viktigheten av å stille krav til soldatenes evne til å fungere som del av et team. Det betyr at det er viktig å tillate gode ideer uavhengig av om den har opphav i formelle eller uformelle maktstrukturer. Gjennom hele oppdraget forsøkte jeg å etterleve filosofien om oppdragsbasert lederskap, spesielt prinsippet om å gi færrest mulig detaljerte føringer for hvordan oppgaver skal løses. En god krigerkultur er preget av at ledere ikke detaljstyrer, men gir klare forventninger om at hver enkelt soldat finner løsninger som er i tråd med sjefens intensjon, sier Mattingsdal.

Orlogskapteinen bruker erfaringer fra operasjoner til å formidle kunnskap til kadettene på Sjøkrigsskolen hvor han underviser når han ikke selv er på stabsskole. Han kjente blant annet på en årvåkenhet og økt situasjonsbevissthet og utholdenhet som nok bare kan frembringes av stress i kampsituasjoner.

– Jeg mener utdanningskvaliteten økes ved å gi en tydelig kobling mellom klasseromsundervisningen og militær praksis. For meg er det viktig at fremtidens ledere kan lære fra den risikoen jeg og mine medsoldater har vært utsatt for. Jeg håper å bidra til at Forsvaret forblir en lærende organisasjon.

En stor ære

Jostein Mattingsdal fra Forsvarets spesialstyrker er tildelt krigsmedaljen for innsats i Afghanistan i 2017. Han mottar medaljen på bakgrunn av et angrep fra opprørere i Kabul, samtidig som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs forsvarsminister Jim Mattis besøkte den afghanske hovedstaden. Under kompliserte omstendigheter måtte Mattingsdal overta både operasjonell og taktisk kommando på stedet. Han mottar dekorasjonen på grunn av måten han ledet operasjonen på, samtidig som han utsatte seg selv for betydelig personlig fare.

Den sympatiske orlogskapteinen, som er gift og venter barn nummer to, fremhever teamet på spørsmål om hvordan det er å få medaljen.

– Det er en stor ære å bli dekorert for min tjeneste for Norge. Jeg er veldig glad for at staten nå anerkjenner innsatsen til personellet som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Jeg er selvfølgelig veldig takknemlig for å få medaljen, men den føles først og fremst som en anerkjennelse til hele teamet som var med på å gjøre operasjonen vellykket, sier en takknemlig orlogskaptein.

Når han etter hvert får dette litt på avstand, mener han medaljen vil symbolisere mer enn selve hendelsen.

Den kommer til å symbolisere støtten jeg fikk på hjemmebane, og alt de norske spesialstyrkene oppnådde sammen med sine våpenbrødre i Afghanistan.

Jostein Mattingsdal ønsket å være en del av suksessen norske styrker har hatt med å bygge opp den afghanske beredskapstroppen CRU 222. For på den måten kunne han bidra aktivt til gjenoppbyggingen av Afghanistan. De norske styrkene har lykkes meget godt med å løse komplekse operasjoner under meget krevende forhold.

Deres tilnærming viser at det er mulig å utvikle en kapabel politistyrke som en funksjonell del av en rettsstat i krigstid. Oppdraget i Afghanistan krever langsiktighet og en høyoppløselig plan som tar høyde for alle faser, krav til partnerstyrken og deres rolle i samfunnet.

– Å ha vært en del av CRU 222 sin vei mot selvstendighet er noe jeg kommer til å huske, og se tilbake på med stolthet, sier offiseren.

– Noen av oss har på en eller annen tid vært en del av et flott team. En gruppe mennesker som fungerer sammen på en sjeldent god måte, og som stoler på hverandre. Man komplementerer hverandres styrker og kompenserer for hverandres begrensninger. Man har felles mål, større enn individuelle mål, og oppnår ekstraordinære resultater. Teamet vet hvorfor jeg er glad for at jeg var en del av oppdraget og hvorfor jeg dro ut, avslutter Jostein Mattingsdal.

På grunn av koronapandemien vil det ikke bli gjennomført en medaljeseremoni i år. Medaljemottakerne får dermed medaljene sine neste år.

I tillegg til Jostein Mattingsdal er Joakim Henriksen Stafne tildelt Forsvarets medalje for edel dåd, og Thomas Andersen og Sjur Rasmus Rockwell Djupedal er tildelt Forsvarets innsatsmedalje. I tillegg er to personer tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett og Forsvarets innsatsmedalje. Disse tilhører Forsvarets skjermede personell, noe som gjør at detaljer om personene og deres oppdrag ikke offentliggjøres.

 

 

KrigsmedaljenKrigsmedaljen<p><span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/krigsmedaljen.png" class="image" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Krigsmedaljen</span></span></span>​Krigsmedaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske militære eller sivile som under krig eller væpnet konflikt på særlig måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse.</p><p><strong>Kategori:</strong> Bragdmedalje/stridsdekorasjon.<br></p>http://forsvaret.no/Lists/AccordionList/DispForm.aspx?ID=35


Publisert 7. mai 2020 18:00. av Jostein Røraas. Sist oppdatert 11. mai 2020 09:58.

 

 

aktuelt_2591_tildeltkrigsmedaljentjeneste_150_frigjøringsogveteran/veterandagen/media/PubImages/veterandagen%202017%20kopi.jpg8mai8. mai 2020 er det nøyaktig 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon. aktuelt_2591_tildeltkrigsmedaljenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8137
aktuelt_2591_tildeltkrigsmedaljenaktuelt_2590_stoppetmannmedokspat/aktuelt/stoppet-mann-med-oks-pa-toget/media/PubImages/ml2020-8954.jpgStoppet mann med øks på toget19 år gamle Joakim Henriksen Stafne var klar for en rolig natt på Bergensbanen. Da tok plutselig en passasjer fram en øks.aktuelt_2591_tildeltkrigsmedaljenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8150
aktuelt_2591_tildeltkrigsmedaljenaktuelt_2589_medaljeforlederskapi/aktuelt/medalje-for-lederskap-i-sør-sudan/media/PubImages/Thomas%20Andersen%20-%20IMG_20160422_162146.jpgFår medalje for lederskap i Sør-SudanThomas Andersen og Sjur Rasmus Rockwell Djupedal var akkurat ferdige på jobb for dagen i Sør-Sudan, da det plutselig brøt ut store kamper like utenfor leiren.aktuelt_2591_tildeltkrigsmedaljenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8149