MMOY+MSMMMOY+MSMhttp://forsvaret.no/media/PubImages/graatrud.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6256Natos militære øverstkommanderende, general Philip Breedlove, og brigader Torgeir Gråtrud. Foto: Stefan Hass, Nato
MMOY+MSMMMOY+MSMhttp://forsvaret.no/media/PubImages/NY_Graatrud Nato Flag.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6222Brigader Torgeir Gråtrud har tidligere vært sjef for Hærens jegerkommando, Forsvarets spesialkommando og sjef for spesialstyrkene i Afghanistan ved fire deployeringer.

Tildelt Natos høyeste utmerkelse

Brigader Torgeir Gråtrud har nå Nato Meritorious Service Medal på brystet. Medaljen ble utdelt av SACEUR, general Philip Breedlove, på vegne av Natos generalsekretær.
​​​​​Medaljen ble tilkjent brigader Gråtrud for hans fremragende lederegenskaper, samt hans eksepsjonelle bidrag knyttet til Natos aktiviteter.

‒ Det er svært hyggelig og en ære å bli anerkjent av (vår egen) generalsekretær i Nato, samt av Saceur for den jobben jeg har gjort de siste tre årene, sier Gråtrud. 

Sentral rolle

Gråtrud har de siste tre årene vært tilsatt som Assistant Chief of Staff J5 ved Natos Joint Force Command hovedkvarter i Brunssum i Nederland. Her har han den siste tiden fått tildelt flere utfordrende oppgaver og arbeidstrykket har vært høyt.

Den norske brigaderen er klar på at hans kolleger også må ha mye av æren.

‒ Jeg har hatt et meget godt multinasjonalt team i J5 som har støttet meg 100 prosent med de mange krevende oppdrag vi har gjennomført i forbindelse med transformeringen og endringene av alliansen etter forrige Nato-toppmøte i Wales, opplyser han.

Natos generalsekretær

Natos høyeste utmerkelse deles ut to ganger i året, og det er Natos generalsekretær som tar den endelige avgjørelsen.

Rundt 20 nordmenn har tidligere fått en slik medalje, men nå var turen kommet til brigaderen, som tidligere har hatt mange toppjobber i det norske forsvaret. Han har vært sjef for både Hærens jegerkommando, Forsvarets spesialkommando og sjef for spesialstyrkene i Afghanistan ved fire deployeringer.  

Flott anerkjennelse

Oberstløytnant Harald-David Meum, lederen av forsvarssjefens dekorasjonsråd, har følgende å si om medaljeoverrekkelsen:

‒ Medaljen kan tildeles for fremragende mot i strid eller for fremragende lederskap eller eksepsjonelt bidrag til Nato. Gråtrud har derfor gjort et fremragende arbeid, sier han, og legger til:

‒ Det at SACEUR selv overrekker medaljen kan si litt om at Gråtrud sin innsats har blitt erkjent på toppnivået i Nato. Dette er en flott anerkjennelse av innsatsen Gråtrud har lagt ned.  

 

Publisert 28. april 2016 11:28. av Monique Watne (tekst) og Mette Stoltz-Dahl (foto) . Sist oppdatert 28. juni 2016 10:29.