aktuelt_2331_tilstandsrapportknmhaktuelt_2331_tilstandsrapportknmhhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19594Forsvarssjefen er overrasket over kostnaden for å reparere fartøyet. Foto: Torbjørn Kjosvold/media/PubImages/20190515tk_I8324.jpg

Tilstandsrapport for KNM «Helge Ingstad»

En reparasjon av KNM «Helge Ingstad» vil trolig bli dyrere enn å kjøpe en ny fregatt. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen som sier det er åpenbart å erstatte istedenfor å reparere fregatten.

Forsvarsmateriell har beregnet at en reparasjon av fregatten vil koste 12–14 milliarder kroner og ta mer enn fem år. Kostnaden ved kjøp av et nytt tilsvarende fartøy er estimert til 11–13 milliarder kroner.

– Ut i fra de tallene som ble presentert her i dag, virker det for meg åpenbart at den eneste fornuftige løsningen er å erstatte kapasiteten til fregatten med noe nytt. Så får vi komme tilbake med hva som er en fornuftig løsning, sier Bruun-Hanssen.

Tilstandsrapport

Forsvarsmateriell presenterte onsdag 15. mai konklusjonene i tilstandsrapporten til KNM «Helge Ingstad» for forsvarsministeren. Der var også forsvarssjefen til stede. Han ble overrasket over kostnaden for å reparere fartøyet.

­– At det ville koste mye, tror jeg alle var innforstått med. Men at den ville koste mer enn det å anskaffe en tilsvarende ny fregatt, overrasker meg, sier Bruun-Hanssen.

Hva som blir hans endelige anbefaling, vil han komme tilbake til.

 

 

aktuelt_2331_tilstandsrapportknmhaktuelt_2331_tilstandsrapportknmhhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19595Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier regjeringen tar sikte på en beslutning om KNM «Helge Ingstad» i regjeringen innen sommeren. Foto: Torbjørn Kjosvold/media/PubImages/20190515tk_I8308.jpg


Fornuftig å erstatte

– Jeg har sagt tidligere at det er viktig at vi gjenskaffer kapasiteten som ligger i en fregatt. Det kan vi gjøre på flere måter, men det må vi ta en grundigere analysere på og komme frem til hva som er den fornuftige løsningen. Men det er alltid fornuftig å erstatte en fregatt med en ny fregatt, sier han.

Tilstandsrapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Flere eksterne aktører har gitt faglige bidrag Forsvarsmateriell i arbeidet med rapporten.

– Tapet av en fregatt er alvorlig for havnasjonen Norge. Nå vil jeg gå inn i rapporten og studere den grundig før regjeringen skal fatte en endelig beslutning om fremtiden til KNM «Helge Ingstad». Dersom regjeringen kommer til at fregatten ikke skal repareres, vil forsvarssjefen bli bedt om å gi et fagmilitært råd om hvordan den operative evnen kan erstattes, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Hovedkonklusjoner

Forsvarsmateriell har vurdert skadeomfang, kostnader ved reparasjon, vurdering av tid det vil ta å reparere fartøyet og kostnader ved destruksjon. De viktigste funnene i rapporten er:

  • Skadene på KNM «Helge Ingstad» anses å være tilnærmet totale. Det er svært omfattende og kostbart arbeid, men teknisk mulig å reparere fartøyet.
  • En reparasjon vil beløpe seg til 12–14 milliarder kroner og ta i overkant av fem år.
  • Bygging av et fartøy tilsvarende KNM «Helge Ingstad» er estimert 11–13 milliarder kroner, med en gjennomføringstid på i overkant av fem år.
  • Teknisk, økonomisk og tidsmessig risiko er lavere ved nybygg sammenlignet med reparasjon av fartøyet.
  • Eventuell destruksjon av fartøyet er beregnet til å koste 50–100 millioner kroner. Dette er nettokostnad når salgsverdien av metall og annet materiell som kan gjenvinnes er fratrukket.
  • Noen deler kan gjenbrukes etter gjennomgang og reparasjon, men vil ikke gi vesentlig reduksjon i kostnader ved reparasjon. Delene anses mest aktuelle som reservedeler for øvrige fregatter.
  • Verdien av deler er estimert til 100–400 millioner kroner betinget at det gjøres nødvendige inspeksjoner og reparasjoner.
  • Forsvarsministeren tar sikte på en beslutning om KNM «Helge Ingstad» i regjeringen innen sommeren.

 

 

aktuelt_2331_tilstandsrapportknmhaktuelt_2331_tilstandsrapportknmhhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19593Sjef for avdelingen Maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, flaggkommandør Thomas T. Wedervang, under pressekonferansen i Oslo 15. mai. Foto: Torbjørn Kjosvold /media/PubImages/20190515tk_I8262.jpg

Publisert 15. mai 2019 15:34. av Lars Hallingstorp, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 15. mai 2019 16:03.