Telemark bataljon løser oppdrag i Litauen

Mens Europa lammes av koronavirusutbruddet, løser norske soldater NATO-oppdraget i Litauen som normalt.

– Vi er vant til å jobbe under usikre omstendigheter, det er det vi er til for. Vi dro på en lengre øvelse bare noen dager før utbruddet kom for fullt. Vi nærmer oss to måneder isolert i et skytefelt nord i landet, men det lever vi godt med, understreker styrkesjef Lars Kristian Sandvik.

Pandemien som har slått ut store deler av Europa, kunne potensielt vært en stor trussel for oppdraget. Det norske styrkebidraget har vært isolert i flere uker på grunn av utbruddet i Europa og Litauen.

Telemark bataljon har både styrker i Litauen og Irak som løser oppdrag på vegne av Norge og NATO. 

 

 

aktuelt_2585_tmbnefplitauenaktuelt_2585_tmbnefplitauenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22121https://youtu.be/oPP1MQwJa-M


Fleksibel styrke

Da land etter land i Europa stengte ned, forsto styrken at dette ville få en noe større betydning enn man så for seg i starten. Løsningen ble at kompanistridsgruppen etablerte seg tungt i en leir nord i landet, vegg-i-vegg med landets største skyte- og øvingsfelt.

– Vi gjorde de mest nødvendige tiltakene for å være robuste nok til å bli over tid, og samtidig være smittefrie. Så lenge vi får gjennomført hard og relevant trening, skal vi være fleksible og tilpasse oss omstendighetene, sier Sandvik.


mye trening og øving

I de fleste internasjonale operasjoner er Telemark bataljon den første kampavdelingen som drar ut. Det samme er tilfellet i Litauen, men her har flere norske kontingenter løst oppdraget før den syvende rotasjonen nå løser sitt.

– Her har mange før oss beredd grunnen, slik at vi kunne løse oppdraget på en god måte. Selv om dette er et NATO-oppdrag som innebærer relativt  lav risiko, er fremdeles det viktigste å være stridsklare. Det er det samme tankesettet vi har tatt med oss fra Rena. Telemark bataljons task force skal være den enheten som er gripbar og klar til enhver tid, sier Sandvik.


Oppdraget totalt sett er å berolige de baltiske landene gjennom militær tilstedeværelse og avskrekking.

– For oss innebærer det store mengder kompleks og relevant systemtrening, sier Sandvik.

– Her kan vi trene mye og lenge – det legges også merke til hos våre allierte her nede.

Samtrening med USA

I skytefeltet styrken oppholder seg i, er også en hel bataljon fra den amerikanske hæren. Amerikanerne har vært i Litauen siden sommeren 2019 og har trent sammen med nordmenn tidligere. Den norske kontingenten har ved flere anledninger trent med amerikanerne under sitt opphold så langt.

– Samarbeidet med amerikanerne er svært godt. Som oss er de fleksible og har lav terskel for å delta når vi inviterer til å øve sammen. Å gjennomføre komplekse samvirkeøvelser er viktig for å lære hverandre å kjenne, og for å bli bedre, sier Sandvik

Han forteller om et sømløst samarbeid med amerikanske stridsvogner og jagerflykontrollører under skarpe kompaniangrep i dagslys og nattemørke.


Ingen reiser hjem til Norge

Koronapandemien gjør at styrken foreløpig må bli i Litauen til oppdraget er over. De er forberedt på ikke å få møte venner og familie før de skal returnere til Norge i august, etter seks måneder i landet.

– Det er klart alle hjemme ønsker å se sine kjære i løpet av et halvt år. 

– Men soldatene våre vet at det å være profesjonelle krigere, handler om å løse oppdraget uansett omstendigheter, sier Sandvik.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2585_tmbnefplitauenaktuelt_1876_kjemperforsannheten/aktuelt/kjemper-for-sannheten/media/PubImages/20170621tk_I5938.jpgKampen om sannhetenInternett, smarttelefoner og utallige sosiale medier åpner en fantastisk verden av muligheter. Også for løgnere.aktuelt_2585_tmbnefplitauenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8118


Publisert 30. april 2020 15:34. | Sist oppdatert 1. mai 2020 14:18.